Základní škola Borovany - Škola pro život

Čtvrťáci na dančí farmě v Petříkově

22.09.2015 07:21

V loňském školním roce poznávali třeťáci v předmětu Prvouka město Borovany. Od čtvrtého ročníku se tento předmět rozdělil na Vlastivědu a Přírodovědu. V letošním roce budeme poznávat okolí Borovan.

V září jsme se vydali vlakem do Petříkova. Na prohlídku chovu daňků nás pozvala spolužačka Karolína Pártlová společně s dědou panem Lilákem. Po vystoupení z vlaku měla Karolína připravenou hru Šipkovanou. Děti plnily zadané úkoly a na závěr našly poklad s bonbóny. Pan Lilák nás vzal mezi daňky. Seznámil děti se zajímavostmi ze života daňků a ukázal vývoj růstu paroží od jednoho do sedmi let. Na svačinu si děti opekly na ohni vuřty. Výlet se všem líbil.

Děkujeme manželům Lilákovým za pěknou exkurzi a přejeme jim hodně úspěchů v chovu daňků.

                                            Mgr. Vlasta Dědová a Mgr. Jana Šimková

Fotografie: zsbo.rajce.idnes.cz/Danci_farma_v_Petrikove

 

 

© 2009 double L-art

Základní škola Borovany