Základní škola Borovany - Škola pro život

Čím chci být?

10.11.2015 10:33

Tohle není jednoduchá otázka ani pro deváťáka. A přesto na ni musí někteří odpovědět již v jedenácti letech. Abychom některým usnadnili rozhodování, zda být či nebýt dále žáky základní školy, přijali jsme pozvání z Česko – anglického gymnázia v Suchém Vrbném v Českých Budějovicích. RNDr. Květa Tůmová spolu se svou kolegyní a několika studenty připravili pro žáky pátých tříd program pod názvem Laborky pro mladší kamarády. Hodina strávená v bílém plášti a ochranných brýlích mezi zkumavkami, kádinkami, kahany, pipetami a chemikáliemi, které podle zadání odměřovali, mísili a dokazovali přítomnost kyslíku nebo vyrobili zubní pastu, je tak zaujala, že nevnímali čas pro výměnu chemické laboratoře za moderní mikroskopy přírodovědné učebny. Přesvědčili se, že vyrobit cibulový preparát není tak jednoduché, jak se na prvý pohled zdálo při sledování studenta místního gymnázia. Angličtinu mohli uplatnit při prohlídce meteorologické stanice, ze které zájemci o tuto činnost zasílají každodenní měření do USA.  Jestli někoho návštěva gymnázia zaujala natolik, aby se rozhodl zúčastnit se přijímacích zkoušek a zejména pilně se na ně připravoval, toť otázka, na kterou si odpovíme až na jaře.

K.S.

fotografie: kvetat.rajce.idnes.cz/ZS_Borovany_na_CAG_2015#

 

 

© 2009 double L-art

Základní škola Borovany