Základní škola Borovany - Škola pro život

Cesta kolem světa

17.06.2016 15:09

     Děti ze školních družin obepluly s kapitánem a celou flotilou svět.

     Nebyla to cesta jednoduchá, ale plná velkého dobrodružství s mnoha zážitky a poznáním. Na počátku cesty nám kapitán přislíbil: „Kdo vydrží až do konce a splní všechny úkoly na naší daleké plavbě, pasuji ho námořníkem.“. Kapitán byl po celou dobu plavby velice vytížen, aby vše zajistil a svým posádkám ukázal svět v těch nejpestřejších barvách. Všichni jsme se tedy snažili stát se opravdovými a správnými námořníky, poznat jak se žije v jiných zemích a pomáhat kapitánovi jak se jen dá.

     Společně jsme propluli Anglií, Francií, Itálií, Indií, Japonskem, Oceánií, Havajskými ostrovy, Amerikou a Španělskem. Poznali jsme spousty zajímavých míst a milých lidiček. Naučili jsme se základní slovíčka cizích jazyků, jako jsou pozdravy a přání dobré chuti. V každé navštívené zemi jsme zjistili, jaké mají podnebí, krajinu a zvláštnosti. Zajímali jsme se i o kulturu a návyky a nesmělo chybět ani poznání jejich jídelníčku a národních jídel.

     Každý námořník by měl být všestranný, měl by mít dobrou fyzickou kondici a měl by být tělesně zdatný. Proto jsme po celý rok navštěvovali na palubě tělocvičnu, kde jsme hráli různé sportovní hry, chodili jsme plavat a na souši jsme hodně chodili na procházky a také hráli různé hry. Důležité však pro všechny byla spolupráce ve skupině, naučit se zdolávat překážky hromadně a umět pomoci jeden druhému. Proto nám kapitán v každé zemi přichystal speciální úkol, aby nás vyzkoušel, jestli se z nás stávají dokonalí námořníci. Za každý splněný úkol nás pak kapitán odměnil písmenky do zašifrované zprávy.

     Všem se nám podařilo úspěšně splnit všechny složité úkoly. Drobné nedostatky se nám podařilo nakonec také napravit a vylepšit. Společnými silami jsme se dostali až k závěru plavby.

„Naše cesta kolem světa, nebyl vůbec žádný špás, i kdyby trvala nám léta, zítra vydáme se na ni zas.“ Zašifrovanou zprávu jsme vyluštili a posledním úkolem celé plavby byl najít poklad od kapitána, který obsahoval odměnu za plavbu a samozřejmě diplomy a osvědčení o tom, že jsme se všichni stali pravými námořníky. Co říci závěrem?

„Na palubě Korábu, na suchu i ve vodě, vždy a všude v pohodě!!!“ 

Naší plavbě tři krát: HURÁ, HURÁ, HURÁ!

 

                                                                                                 Za školní družiny Bc. Věra Weisfeitová

 

 

© 2009 double L-art

Základní škola Borovany