Základní škola Borovany - Škola pro život

Cesta do pravěku

06.01.2020 14:17

Kdybyste ve čtvrtek 19. prosince navštívili naši školu, mohli jste na chodbě či v  tělocvičně potkat tlupy pravěkých lidí… Žáci šestého ročníku se rozhodli vyzkoušet si své znalosti a dovednosti z hodin dějepisu, výtvarné výchovy a tělocviku. Rozdělili se do tří skupin a čekaly na ně 3 nelehké úkoly. Během šestihodinového vyučování si vlastnoručně vyrobili pravěký oděv, obuv, dokonce i šperky, pokusili se ulovit mamuta. A jelikož pravěcí lidé byli, stejně jako jsou naši žáci, tvoři soutěživí, stihly si ještě všechny 3 tlupy nacvičit bojový pokřik a šamanský tanec. Vrcholem dne bylo poté soutěžní klání. A kdože se stal vítězem? Ačkoli to bylo pro odbornou porotu složenou z vyučujících výše zmíněných předmětů velmi obtížné rozhodnutí, usnesla se, že pomyslnou zlatou medaili si zaslouží každý, kdo se naší pravěké cesty za poznáním zúčastnil.

 

                                                         Michaela Pešková, Vilma Skřivánková a Lucie Matějková

© 2009 double L-art

Základní škola Borovany