Základní škola Borovany - Škola pro život

Červen ve škole

17.06.2016 15:10

   Celý rok se pilně učíme a své znalosti si opakujeme v červnu v přírodě i na dopravním hřišti.

   Naučná vycházka byla do ZOO  Dvorec. Cestou jsme sledovali změny v přírodě s nadcházejícím létem. Sbírali jsme přírodniny a chovali se jako správní turisté, kteří přírodu nejen obdivují, ale také chrání. V ZOO jsme si doplnili poznatky ze života zvířat. Na zpáteční cestě jsme si ověřili orientaci a fyzickou zdatnost.

   Na dopravní hřiště jezdíme do Třeboně. Jak se bezpečně chovat v silničním provozu si žáci vyzkoušeli zábavnou formou. Pro mnohé byla praktická část velkým překvapením, protože nejsou zvyklí se pohybovat na komunikacích podle pravidel. Situace na křižovatkách řešili jako chodci a cyklisté za přítomnosti Městské policie. Znalost dopravních značek ani malý test nebyl pro bystré druháky žádnou překážkou. Myslíme si, že tato akce je pro děti mladšího školního věku velkým přínosem.

   Odměnou za pilnou práci je pro všechny žáky školní výlet. Letos jsme v rámci celoročního projektu „ Cestujeme časem“ jeli na zámek do Třeboně. Každý si vylosoval historickou postavu, oblékl si kostým a stal se součástí třeboňské historie. Dům přírody nás zaujal stálou expozicí o životě lidí a přírodním společenství okolí Třeboně.

   Také jsme si jako každý rok zasportovali na našem hřišti v netradičních disciplínách, na které během školního roku nezbývá čas.

                                      

                                                          Mgr. D. Čeňková, Mgr. P. Plchová

 

Fotografie: zsbo.rajce.idnes.cz/Cerven_ve_skole

 

 

© 2009 double L-art

Základní škola Borovany