Základní škola Borovany - Škola pro život

Burza škol v Třeboni

08.11.2019 08:56

Každý rok si "deváťáci" a jejich rodiče pokládají otázku – Co dál po základní škole? Jaký učební obor vybrat? Na jaké střední škole dále studovat?Pomoci v jejich rozhodnutí mohla akce Burza škol v Třeboni, kterou žáci 9. tříd 10. října navštívili. Zástupci mnoha SŠ se snažili nadchnout žáky právě pro svoji školu různými zajímavostmi. Například studenti zemědělské školy přivezli živého hada, zástupci plzeňské průmyslové školy půjčovali zájemcům virtuální brýle, budoucí policisté nasazovali kolemjdoucím pouta. Na burze škol byli přítomni i zástupci Hospodářské komory Jihočeského kraje a několika podniků.                                                                                                                                           

Dále si naši žáci mohli prohlédnout třeboňské střední školy – OA, SŠ a SOU v ul. J. Vrchlického a SŠ rybářskou a vodohospodářskou. Na obou školách nás přivítali velmi vstřícně, seznámili naše žáky s obsahem studia, náplní volného času v domovech mládeže při školách, provedli je po areálu škol. Žáci si tak mohli udělat o těchto školách konkrétní představu. Z nabídek středních škol vyplynulo, že v současné době jsou velmi perspektivní a na trhu práce žádané technické obory - učební i maturitní.

Další podobné akce naše budoucí absolventy ještě čekají. Určitě jim pomohou při výběru té „pravé“ školy, kde budou v příštím školním roce spokojeni.

                                                                                                          I. Tóthová

© 2009 double L-art

Základní škola Borovany