Základní škola Borovany - Škola pro život

Angličtináři olympionici

20.01.2020 07:51

Během druhého a třetího lednového týdne nového kalendářního roku proběhlo školní kolo olympiády v anglickém jazyce rozdělené do tří kategorií pro 7. – 9. ročník. Celkem se do olympiády přihlásilo padesát tři žáků a žákyň. V kategorii určené pro sedmé třídy se utkalo celkem dvacet dva chlapců a dívek. Osmý ročník překvapil devatenácti přihlášenými, kteří se nebáli porovnat své znalosti a jejich použití v praxi. Devátý ročník byl účastí slabší, ale o to kvalitnější. Dvanáct „deváťáků“ se doslova rvalo o přední příčky a leckdy rozhodovaly jen drobné chybičky.

V každé kategorii museli účastníci splnit tři části – poslech, porozumění textu a ústní projev. V poslechové a textové části pracovali žáci a žákyně s poslechy a texty náročnější úrovně, než na jaké jsou v běžné angličtině zvyklí. Při ústním projevu získávali body za představení vlastní osoby, konverzaci ve dvojicích a porovnání obrázků. Cílem bylo předvést, že jejich úroveň znalostí jazyka, jak gramatiky, tak slovní zásoby, je vyšší než základy, které mají znát.

            Písemná a poslechová část školního kola se odehrála během běžných vyučovacích hodin angličtiny a byli do ní zapojeni všichni žáci daného ročníku. Alespoň získali zpětnou vazbu o tom, jak si v anglickém jazyce vedou. Žáci a žákyně, kteří zvládli první část v mezích sedmdesáti procentní úspěšnosti, postoupili do ústního kola.  Někteří žáci předvedli skvělou slovní zásobu skloubenou se znalostmi gramatiky a jejich obratné využití v mluveném projevu, na který se předem nemohli připravit. Tudíž celá olympiáda prověřila jejich schopnost pohotově reagovat v cizím jazyce.

            Zúčastnění bojovali statečně, některým se dařilo více, některým méně. Výherci obdrželi krásné ceny v podobě pomůcek ke studiu anglického jazyka, cizojazyčné knihy, a dokonce i něco na zub. Ti, kterým se letos nevedlo podle jejich představ, si odnesli alespoň diplom za statečnost a účast. Velký dík a gratulace patří všem. Nejúspěšnějšími řešiteli jsou:

 

7. ročník                                                       

1. místo -  Patrik Slezáček (7.A)

2. místo – Kateřina Průchová (7.A)

3. místo – Marek Tampír (7.A)

 

8. ročník

1. místo –  Alena Návarová (8.A)

2. místo – Tereza Matoušková (8.A)

3. místo – Sabina Matějková (8.B) a Pavel Vondrášek (8.B)

 

9. ročník

1. místo – Emma Říhová (9.A)

2. místo – Tomáš Candra (9.B)

3. místo – Vendula Domínová (9.A)

           

           

            Protože do okresního kola olympiády, které se bude konat 18. února 2020 v Domě dětí a mládeže v Českých Budějovicích, lze přihlásit pouze dva zástupce, vyšle naše škola za kategorii 6. a 7. tříd Patrika Slezáčka a za kategorii 8. a 9. tříd Emmu Říhovou, která excelovala ve školním kole už v loňském roce. Oběma reprezentantům budeme držet palce, aby se jim mezi konkurenty z ostatních základních škol českobudějovického okresu dařilo co nejlépe a s minimální nervozitou.

            Velice děkuji svým kolegyním Mgr. Štěpánce Průkové a Mgr. Kateřině Hejtmánkové za pomoc při vyhodnocování písemných a ústních částí.

                                                                             Mgr. Aneta Kohoutová

© 2009 double L-art

Základní škola Borovany