Základní škola Borovany - Škola pro život

Akce květen 2022

29.04.2022 15:10

Plán akcí může být během měsíce doplňován a měněn.

2. 5. Pohár rozhlasu - atletická soutěž (vybraní žáci 8. -9. roč.)     

4. 5. Pohár rozhlasu - atletická soutěž (vybraní žáci 6. -7. roč.)     

5. 5. Odznak všestrannosti - krajské kolo sportovní soutěže, vybraní žáci

5. 5. Preventivní program "Dobrá x špatná legrace", centrum Pochodeň, 5. B (7:45 - 9:25 hod.), cena 100,- Kč

9. 5. Exkurze „Planetárium ČB“ - 7.45 - 12.15 hod. - 5. ročník + 6.A

10. 5. Návštěva městské knihovny - 8.B, 7.45 - 8.30 hod.                                    

11. 5. Vzdělávacího zeměpisného projektu "Madagaskar - Adamův příběh pradávné Lemurie".7.A,B a 8. A,B - odjezd od školy v 10.15 hod., předpokládaný příjezd ve13.20 hod., cena programu 80,- žák + doprava

11. 5. Pedagogická rada – 14.00 hodin, DVPP - první pomoc

13. 5. Návštěva městské knihovny - 8.A, 7.45 - 8.30 hod.                                    

17. 5. Cambridge exams z Aj, od 8.00 hod., žáci navštěvující kurz Aj                 

24. 5. Třídní schůzky a konzultace

Třídní schůzky 17.00 – 17.30 hod.

   Informace třídních učitelů o třídě, prospěchu, chování – vývoj během školního roku; podněty a připomínky pro práci v příštím školním roce.

 Konzultace  17.30 – 19.00 hod. – prospěch, chování

  Třídní učitelé zajistí pozvání zákonných zástupců žáka nejpozději dne 16. 5., kontrola nejpozději dne 18.5.

 

Projektový den - zážitková pedagogika, ve spolupráci se studenty PF Č. Budějovice:

24. 5. 2022 - 8. ročník  - změna rozvrhu hodin - konec vyučování ve 13.10 hodin
25. 5. 2022 - 7. ročník
26. 5. 2022 - 6. ročník - změna rozvrhu hodin - konec vyučování ve 13.10 hodin

27. 5. 2022 - 9.ročník

 

30. 5. Fotografování žáků (společná fotografie 13x18 cm 50,- Kč, pouze žáci 9. ročníku mají možnost individuálního fotografování + skupinky 10x15 cm, za tyto fotografie platba v hotovosti 40,- Kč) - od 7.45 hodin, postupně od 1.A (v případě nepříznivého počasí náhradní termín 3.6.)

26. 5. Memoriál JUDr. Ferdinanda Bušty - cyklistický závod, vybraní žáci 6. - 9. ročníku                                                                                             

 

Termíny dopravní výchovy:

19. 5.   IV.B - 2 hodiny teorie + 2 hodiny praktický výcvik

            III.A - 2 hodiny praktický výcvik + 2 hodiny teorie

Výuka probíhá 1. - 4. vyučovací hodinu (2 hodiny teorie + 2 hodiny praktický výcvik). Jízdní kola použijí žáci vlastní, školní kola jsou určena především pro dojíždějící žáky. Třídní učitelky prokazatelně informují zákonné zástupce o výuce, povinnosti mít cyklistickou přilbu, vhodné oblečení… Žákům bude umožněno uložit jízdní kolo na dvorek u bylinkové zahrádky 1. stupně pod dohledem vyučující.

 

Termíny výletů:

ročník

datum

odjezd

příjezd

1.

1.6.

8.00

13.00

2.

2.6.

7.45

13.00

3.

31.5.

7.45

14.30

4. + 5.

22.6.

7.45

14.00

6. + 7. A

16.6.

7.00

19.00

7. B

19.5.

8.00

15.00

8.

31.5.

7.45

17.00

9. A

29.4.

7.00

24.00

9. B

26.5.

7.45

16.00

      Přesné informace o školních výletech podají zákonným zástupcům a žákům třídní učitelé/učitelky v dostatečném předstihu.     

           

Akce ŠD:             

20. 5. Celoroční hra - „Indiánské dovednosti“ – 13.10 – 14.00 hod. 

               (dle aktuálního počasí – dopravní hřiště, školní tělocvična)

Další úkoly:

Termíny „Absolventské práce“:

  • do 13. 5. odevzdat práci ve formátu wordového dokumentu vedoucímu práce - kontrola formální úpravy, citace, opravy, kontrola plagiátorství, do 30. 5. předá vedoucí práce oponentovi
  • do 30. 5. odevzdá žák prezentaci vedoucímu práce
  • 6. - 8. 6. obhajoby

                                                                                 

 

 


 

 

© Double L-art

Základní škola Borovany