Základní škola Borovany - Škola pro život

Akce červen 2022

30.05.2022 13:47

Plán akcí může být během měsíce doplňován a měněn.
 

Akce

3. 6. Mimořádný zápis ukrajinských žáků do 1. ročníku - 13.00 - 15.00 hod.

6. - 8. 6. Obhajoby absolventských prací žáků 9. ročníku -  (v pondělí 1. - 6. vyučovací hodina, úterý 1. - 5. vyučovací hodina, středa 1. - 4. vyučovací hodina) - mimo tyto hodiny probíhá běžná výuka                                                           

7. 6. Turistická vycházka ZOO Dvorec - 2. ročník

10. 6. Sportovní den - 1. a 2. ročník

8. 6. Preventivní program - „Jiný být není špatné“

                                               4.B - 7.45 - 10.25 hod.

                                               4.A - 10.35 - 13.10 hod.       

9. 6. Městská knihovna Borovany - exkurze 9.A, práce s on-line katalogem         

10. 6. Sportovní den - 1. a 2. ročník

10. 6. Pískování a broušení skla - exkurze žáků 5. ročníku, Brusírna Toušek         

15. 6. Divadlo Okýnko - „Piráti“ - 1., 2. ročník, od 9.30 hodin

16. 6. Vědecká knihovna ČB - exkurze žáků 9. ročníku                             

17. 6. „Moje cesta na svět“ - výukový program, 3.A 7.45 - 9.30 hod., 3.B 9.40 - 11.20 hod.

20. 6. „Zdraví tě zdraví“ - projektový den pro žáky 1. - 3. ročníku, zajišťují TU a žáci 5. ročníku

21. 6. „Bunkry a příroda kolem řeky Stropnice“ - exkurze, 9.B                 

21. 6. Schwarzenberská hrobka Domanín - exkurze - 6.A, 6.B, 6.C                      

21. 6. Turistická vycházka - 1. ročník

22. 6. „Bunkry a příroda kolem řeky Stropnice“ - exkurze, 9.A                 

22. 6. 14.00 hod. – závěrečná pedagogická rada – hodnocení prospěchu a chování za 2. pololetí, organizační připomínky, …                                              

23. 6. Koncert v ZUŠ - 3.A, 3.B, 6.A, od 10.00 hod                                             

23. 6. Archeoskanzen Trocnov - exkurze 7.B                                  

24. 6. Archeoskanzen Trocnov - exkurze 7.A                                 

27. 6. Naučná vycházka do lesa - 2. ročník

27. 6. Archeoskanzen Trocnov - exkurze 8.B                                             

27. 6. „Astronautika a sluneční soustava“ - exkurze 7. ročníku v planetáriu          

28. 6. Filmové představení - 1. a 2. ročník (kino)

29. 6. Slavnostní předávání vysvědčení žákům 9. ročníku - „Malovaný sál“, 17.00 hod., pozvaní vyučující, z kapacitních důvodů mohou každého žáka doprovodit max. 2 hosté

 

Termín dopravní výchovy:

8. 6.     III. B

Výuka probíhá 1. - 4. vyučovací hodinu (2 hodiny teorie + 2 hodiny praktický výcvik). Jízdní kola použijí žáci vlastní, školní kola jsou určena především pro dojíždějící žáky. TU prokazatelně informuje zákonné zástupce o výuce, povinnosti mít cyklistickou přilbu, vhodné oblečení… Žákům bude umožněno uložit jízdní kolo do atria školy pod dohledem vyučující.

13. - 17.6. - praktický výcvik tříd 1. stupně na dopravním hřišti    

 

Akce ŠD:

6. 6. – divadlo Pohoda – červené hřiště v areálu školy ( tělocvična) – 13.10 – 14.45 hod.

11. 6. – vernisáž výstavy MD ŠOK – zahájení v zámku – od 14.00 hod.

11. 6. – MD ŠOK - pohádkový muzikál „ Z pohádky do pohádky – divadelní klub – od 17.30 hod.     

15. 6. – II. kolo Mladý záchranář v akci 2022 – Č.B. hasičská stanice – 8.00 – cca16.00 hod.   

17. 6. – „Indiánská stezka“ – závěr celoročního projektu, zámecká zahrada –

13.10 – 14.45 hod.

 

 

            Konec vyučování :

 

Den

1.-3. ročník

4.-5.ročník

6. ročník

7.-8. ročník

9. ročník

28. červen

11.20 hod.

11.45 hod.

12.15 hod.

12.15 hod.

12.15 hod.

29. červen

11.20 hod.

11.45 hod.

12.15 hod.

12.15 hod.

12.15 hod.

30. červen

9.30 hod.

9.30 hod.

9.30 hod.

9.30 hod.

9.30 hod.

1. září

9.30 hod.

9.45 hod.

9.45.hod.

10.00 hod.

10.00 hod.

2. září

11.20 hod.

12.00 hod.

12.00 hod.

12.15 hod.

12.15 hod.

Dne 30. června končí vyučování v 9.30 hodin závěrečným průvodem žáků 9. ročníku školou (bez přítomnosti veřejnosti). Poté odchází třídy postupně na oběd. Školní družina a školní klub zajišťují běžný provoz.

 

 
 

 

© Double L-art

Základní škola Borovany