Základní škola Borovany - Škola pro život

Aby Židé žili jako Židé

28.01.2011 09:07

   Přednáška o holocaustu dala podnět k zadání samostatné práce žákům 9. tříd. Každý  měl volnou ruku k napsání libovolného počtu stránek  o tomto období.

   Většina žáků se okrajově  soustředila  na chronologický průřez dějinami židovského národa, zvyklosti, kulturu, společenská specifika. Postupně přecházeli k nástupu fašismu v Německu a věnovali se holocaustu. Popsali protižidovské zákony, křišťálovou noc, akce proti Židům, vznik ghett, deportace do koncentračních táborů,  formy boje proti nacistům a popírání holocaustu.

   Zajímavé téma a dramatické osudy dávaly tušit, že se v pracích objeví  méně známé nebo  opomíjené skutečnosti. Zmiňme alespoň dvě z mnohých. Například statečnou Polku Irenu Sendler, která zachránila z varšavského ghetta stovky dětí, když je převážela ukryté v zadní části automobilu. Nebo jednu drobnost, jež vypovídá o nás. Holocaust se odehrával v protektorátu pod dohledem okupační správy s účastí českých úřadů a až na vzácné výjimky bez odporu obyvatel.

   Hodnocení bylo zaměřeno na způsob zpracování, obsah, rozsah, návaznost, uvedení pramenů a závěrečné shrnutí.

   A kdo vypracoval zdařilé práce? Z 9. A byli úspěšní Michal Brůžek,  Jan Doležal, Vladimír Havelka, Vlastimil Havrlant, Ladislav Koranda, Vladimír Kubát, Jan Stránský, Pavel Tlamsa, Jakub  Váňa, Jana Frojdová, Michaela Hebíková, Marie Kanděrová, Kristýna Kovárnová, Monika Pavlová, Nikola Schwarzová a Kateřina Votrubová, z 9. B si nejlépe vedli Adam Odvárka,  Adéla Čurdová a Tomáš Vicek.

                                                                            Jan Sluka

© 2009 double L-art

Základní škola Borovany