Základní škola Borovany - Škola pro život

Absolventské práce 2021/2022

15.06.2022 11:05

Druhý červnový týden probíhaly po „dvouleté covidové pauze“ na naší škole obhajoby absolventských prací letošních žáků devátého ročníku.

Každý žák měl možnost si do konce února vybrat ze seznamu vyučujících téma, nebo si po dohodě s ním zvolit své vlastní z určitého školního předmětu či z oblasti svého zájmu.  Většina žáků na tomto „ úkolu“ začala pracovat po složení přijímacích zkoušek. Během necelých dvou měsíců tak deváťáci vypracovali ve spolupráci se svým vedoucím minimálně pětistrannou práci.  Cílem práce pak nemělo být pouze shromažďování co největšího počtu konkrétních informací, ale spíše prezentace osobnosti žáka, jeho kompetencí a zejména jeho individuálního pohledu na téma, které si zvolil. Žáci se mohli průběžně obracet na svého vedoucího práce s žádostí o radu, či podporu. Škola jim také po dohodě s vyučujícími zajišťovala technické i materiální vybavení (počítače, tiskárny, kopírky).

Každá práce byla poté na základě přečtení a následné obhajoby posuzována komisí, jež se skládala z vedoucího práce a oponenta. Práce byly hodnoceny 3 stupni - vynikající, velmi dobrý a postačující. Rozhodujícími kritérii pro tohoto hodnocení byly tyto náležitosti: Věcná správnost, obsah vlastních myšlenek, využití více informačních zdrojů, nápaditost a originalita zpracování, grafická úprava, přesnost citací a gramatická a stylistická úroveň.

Dalšími hodnotiteli byli potom samotní žáci, kteří na závěr těchto třídenních obhajob volili z užšího okruhu všech, kteří získali vynikající hodnocení, nejlepší absolventskou práci letošního ročníku. Souboj to byl celkem vyrovnaný, jelikož se letos sešlo na sedmnáct opravdu skvělých a originálních absolventských prací.  Témata se nám sešla opravdu různorodá. Dozvěděli jsme se například více o skautingu, zábavní pyrotechnice, armádě ČR, hasičském sportu, nebo i o investicích, či marvelovském komiksu.

Nakonec byla zvolena nejlepší absolventskou prací roku 2021/2022 práce Patrika Slezáčka z 9.A, na 2. místě se umístil Jiří Novotný z 9.B a bronzovou příčku obsadil Daniel Vacek z 9.B. Všichni tři chlapci budou odměněni poukazem na nákup zboží v místním papírnictví.

Myslím, že letošní absolventské práce opět splnily své poslání. Daly žákům nejen příležitost prezentovat své dosavadní „základní“ znalosti, ale často i sami sebe. Dále jim ale jejich samotné vypracování poskytlo nové zkušenosti a dovednosti, které jim budou ku prospěchu nejen v dalším studiu na středních školách. Ne nadarmo se přeci říká: „Těžko na cvičišti, lehko na bojišti.“

Dovolte mi tedy ještě touto cestou popřát našim „absolventům“ co nejlehčí krok vstříc novým zítřkům. Vždyť i ten nejmenší krůček může být začátkem největšího skoku.

Mgr. Michaela Pešková

 

© Double L-art

Základní škola Borovany