Základní škola Borovany - Škola pro život

Tábory 2015

 

I. běh  - termín   1.7.. – 12.7. 2015

Divoký západ v Nakolicích

 

Prvnímu běhu letního tábora v Nakolicích počasí opět přálo a teploty lámaly rekordy. Bylo proto velmi snadné vcítit se do atmosféry Divokého západu a připadat si jako kovbojové před 200 lety uprostřed Arizony nebo Colorada. Byl objeven nový svět a spolu s ním i bohaté město NakolCity. V jeho blízkosti vyrostlo pět osad obydlených kovboji: Walker Texas Avengers, Bambitky ze západu, Daisy Bulls, Fajnšmekři a Moje koně. Výstavba osad nebyla snadná, neboť pro získání stavebního materiálu museli kovbojové prokázat své schopnosti průzkumem a nalezením útočiště v okolí tábora, vybudováním pece, vytvořením oddílové vlajky a převleků, vymyšlením pokřiku a nakonec zkrocením divokého koně. Kromě kostek pro tvorbu vlastních osad, jsme za dobře odvedenou práci dostali i westernové klobouky. Brzy se ukázalo, že cesta z jednotlivých osad do hlavního města NakolCity nás bude všechny stát další úsilí při výstavbě železnic mezi mohutnými skalami a v prériích obývaných Indiány, kteří naši snahu mařili zakládáním ničivých požárů. Soutěžní body a dolary jsme získávali při tradičních hrách jako jsou Člověče, nezlob se, turnaji ve vybíjené, nebo nakolické olympiádě, ze které jsme si navíc odnesli krásné medaile. Samozřejmostí je i branná hra, při níž procvičujeme znalosti Morseovy abecedy, typů ohňů, střelby, šplhu, vázání uzlů a přírody kolem nás vůbec.

Novinkou byla hra Dostavník, při které vyvolený kovboj nasedl do kočáru a my se ho snažili co nejrychleji dostat do cíle. Museli jsme ho však bránit vlastními těly před bandity, kteří po nás neustále pálili papírovými koulemi. Když útočníci pobili ostrahu a i pasažéra v kočáře, začala cesta znovu. A věřte, že všechny oddíly kovbojů potřebovaly několik pokusů, aby banditům odolaly a dostaly se do cíle. Další činností, které jsme se letos mohli věnovat poprvé, byla výstavba vodárny. Zadání bylo jednoduché: nádrž vytvořená z přírodních materiálů umístěná jeden metr nad zemí musí alespoň dvě hodiny udržet vodu. Realizace byla náročná. Každá skupina kovbojů zvolila jinou taktiku a tak za pomoci seker, lopat, nožů a dalšího nářadí vzniklo pět unikátních staveb vytvořených obvykle dřevem, jílem, provazy a trávou. Na konci časového limitu se ukázalo, jak nelehký úkol jsme na sebe vzali - vodu udržely pouze dvě nádrže z pěti.

Návštěvní den je jeden z mála, kdy můžeme snadno získat body, a to díky našim rodičům. Stačí, když splní soutěžní podmínku - přijedou v kostýmech. A letos se to u nás kovboji, kovbojkami a jejich bujnými oři jen hemžilo. Společně s nimi jsme se koupali, opékali buřty a pak jsme jim při večerním nástupu předvedli své pokřiky.

V jednom méně horkém odpoledni jsme se vydali na výlet na nedaleký ranč Kamínek, kde si každý správný kovboj mohl zatančit na diskotéce, nasytit se místními pokrmy, nebo změřit své síly a kolty se šerifem. Zpět jsme se všichni vraceli v pozdních večerních hodinách.

Oddech jsme si dopřáli při Cinema večeru, při kterém jsme zhlédli samozřejmě westernovku. Pracně vydělané dolary jsme mohli utrácet v místním Nakolshopu nebo při různých soutěžích. Nechyběla ani stezka odvahy, při které jsme se za tmy proplížili hlubokým lesem až k tajnému místu, kde jsme podpisem zpečetili, že dokážeme překonat svůj strach. Všechny aktivity byly střídány koupáním v Nakolickém rybníku a vyjížďkami na lodích, které vyvrcholily závodem. A večer, když se zešeřilo, zaplál táborák, dřevo praskalo, kojoti vyli a hlasité zpěvy trampských písní se linuly místními prériemi.

Atmosféra celého tábora byla letos opět výborná.  Budeme mít na co vzpomínat, než se zase sejdeme. Tak zase za rok Ahoooj! J

Kdo bude chtít, může navštívit naše nové www stránky na adrese: www.nakolice.cz, kde budou již brzy umístěny fotky z letošního tábora.

 

 

II. běh – termín  12.7. – 18.7. 2015


Záchranné složky tábora nakolického

                Jak už tomu každý rok bývá, s příchodem letních prázdnin se velká část borovanských dětí nemůže dočkat dalšího dobrodružství, které je čeká pod Novohradskými horami. Nebylo tomu jinak ani v letošním roce, a tak jsme se spolu s nimi vydali ke břehům  Nakolického rybníka, abychom tam strávili týden plný her, soutěží a samozřejmě zábavy. 

                Když jsme druhou červencovou neděli zamávali maminkám a tatínkům, odjížděli jsme z Borovan plni očekávání, co nás vlastně na II. běhu potká. V autobusu panovala veselá nálada, která vydržela po celý týden stejně jako sluníčko na obloze. Po příchodu do tábořiště nás čekalo zabydlování, jež jsme zvládli s přehledem, stejně jako výběr oddílového místa a prohlídku celého tábora.

Ale na co si budeme celý týden vlastně hrát, zůstávalo stále tajemstvím. Až během zahajovacího táboráku jsme zjistili, že jsme se ocitli ve výcvikovém tábořišti IZS. A tak byl celý tábor rázem plný kadetů, které během týdne čekalo mnoho obtížných úkolů, aby výcvik splnili. Každý z kadetů dostal baret, na který během týdne se splněnými úkoly přibývaly odznaky jednotlivých složek záchranného systému na znamení úspěšného zdolání dané tematiky.

První den patřil záchranné službě. Kadeti absolvovali štafetovou hru se šátky, seznámili se s telefonními čísly potřebnými v krizových situacích a spolu se svými vedoucími si prošli zásady první pomoci. Aby protáhli svá těla, čekal je zdravotní branný běh, kde měli kadeti poskládat kostru či přenést raněného. Druhý den jsme věnovali policii. Kadeti procvičovali paměť, hledali stopy po pachateli, stříleli z pistole a zocelovali svá těla během turnaje v šátkované. Na závěr policejního dne nás navštívil skutečný policista z oddělení v Trhových Svinech, který kadety blíže seznámil s prací Policie ČR. Ve středu se náš výcvikový tábor zaměřil na vojáky, a proto jsme sbírali granáty, stříleli, zdolávali provazový žebřík a přepravovali zraněného vojáka. Další den nám sluníčko přitopilo, což pěkně pasovalo k vodní a horské záchranné službě. Výcvik kadetů byl zaměřen na procvičování lyžařských dovedností, šplhu, přepravu tonoucího a pěší turistiku. Během odpoledne se celý výcvikový tábor vydal na trasu značenou topografickými značkami, která je dovedla k sladké odměně. Než jsme se rozkoukali, byl tu poslední den našeho výcviku věnovaný činnosti hasičů. Kadeti hasili hořící dům, naučili se pytlovat písek, motat hadice a zapojovat spojky, aby je žádná situace nemohla zaskočit. Odpoledne nás přijelo navštívit hasičské auto, které bylo kadetům k dispozici, aby si mohli prohlédnout vybavení zásahového vozu. Stihli jsme toho ale během tohoto týdne ještě víc. Naučili jsme se pokřiky, táborovou písničku, vyrobili si trička a vlajky, užili si koupání a výbornou kuchyni či každodenní táborový oheň.

Výcvik kadetů byl uzavřen závěrečným nástupem, kde byli všichni kadeti odměněni za jejich píli a snahu plnit zadané úkoly.  Byl za námi týden plný zážitků a třeba i nových kamarádů. Nezbývalo než zabalit batohy a slíbit si, že se za rok zase všichni na táboře sejdeme.

Více informací a fotografii naleznete na webu: www.ldtnakolice.cz.

 

Za II. běh Kateřina Hrušková


III. běh – hasičský  termín  20.7. – 1.8. 2015

HASIČSKÝ BĚH 2015 – Faraonova stráž

Každý jistě má místo, kam se vždy rád vrací, takové, na něž když pomyslí, vybaví se mu nespočet zážitků a radosti, které tam s přáteli prožil. Pro nás jsou takovým místem Nakolice. Je tomu už více než 30 let, kdy se borovanští poprvé těšili nádhernou přírodou u rakouských hranic a možná ani netušili, jak nádhernou tradici v našem městečku započali. Je skutečně radost pozorovat, jak neodmyslitelnou součástí léta se dětské tábory v Nakolicích staly pro tolik dětí z Borovan i okolí.  

A jak vlastně vypadal ten letošní? Táborová základna se tento rok proměnila ve starověkou Alexandrii a děti ve služebníky faraonova svatého vojska. Byly rozděleny do pěti dynastií pod vedením korunních princů a jejich poradců. Krátce po příjezdu absolvovali cestu sebepoznání, prošli výcvikem na veslicích svatého loďstva a poté museli získat požehnání egyptských bohů. Teprve pak je samotný král králů pozval ke zkoušce odvahy, která byla zakončena složením slibu a přijetím do jeho služeb. Poté už každý mohl plnit Faraonovy úkoly, jednalo se například o orientaci v labyrintu, převoz ohně pro maják na Faru, stavbu královského paláce, rozluštění hieroglyfů a vše zakončila velká bitva, kde strážci bránili hradby svého města.

Po loňském trápení s počasím nás letos čekalo příjemné překvapení. Kromě dvou dešťových přeháněk jsme se celou dobu těšili vysokými teplotami a vše mohlo probíhat podle plánu. Spoustu času tedy děti trávily v přilehlém rybníku, plném, navzdory počasí a předešlým rokům, příjemně čisté vody.

Náš běh měl letos velký důvod k oslavám, neboť to byl právě desátý rok pod současným vedením. Při této příležitosti byl pro děti připraven velkolepý ohňostroj nad rybníkem, který celý tábor poslední noc sledoval. Zde bychom rádi znovu poděkovali všem, co se na chodu tábora podílí. Kuchaři nám opět předvedli, že pro ně lesní podmínky nejsou sebemenší překážkou a celé dva týdny nám vařili lépe než kdejaká restaurace. Zde je třeba vyjádřit malou omluvu všem maminkám, jejichž vaření bylo táborem odsunuto až na druhé místo. Vrcholem pak byla novinka Nakolický burger, po kterém děti už nadobro odmítaly opustit jídelnu. Výborně si počínala i naše technická četa, která jednak celou základnu udržuje ve funkčnosti, průběžně přestavuje starší části staveb a budováním úplných novinek, na přání pana HV, zvyšuje komfort tábora. Díky tomu předáváme základnu vždy o něco obohacenou. Zkrátka všichni fungovali výborně a my doufáme v mnoho dalších let v této sestavě.

Zvláštní poděkování bychom rádi věnovali Mgr. Davidu Bujnovskému za sponzorský dar ve formě borůvkových knedlíků pro celý tábor na páteční oběd a starostovi krajského sdružení hasičů ČMS Mgr. Jiřímu Žižkovi, který nás navštívil a přivezl melouny pro všechny účastníky tábora.

Za celý tým organizátorů můžu říct, že děkujeme všem zúčastněným za krásné dva týdny, doufáme, že se Vám na táboře líbilo a že se za rok před autobusem opět potkáme.

                                                                                                                                             královský věštec Jakub Nýdl

 

 

© 2009 double L-art

Základní škola Borovany