Základní škola Borovany - Škola pro život

3. běh

 

FIRE DEPT.

V termínu od 23. 7. do 4. 8. se po roce v Nakolicích konal opět hasičský běh letního dětského tábora, tentokrát s celotáborovou hrou s příznačnou tematikou FIRE DEPT. neboli Hasiči / Záchranáři.

Jako každoročně i letošní tábor byl ve znamení bohatého programu, velkých soutěží, překvapení a tentokrát i celkem příznivého počasí. Už při příjezdu na tábor jsme začali plnit připravený program. Děti letos nebyly rozděleny do oddílů, ale v rámci celotáborové hry do pěti směn. Mezi první etapovou hru patřila již tradičně výroba nástěnky, vlajky a tvorba pokřiku, jimiž se jednotlivé směny prezentovaly každý den na večerním nástupu operačnímu důstojníkovi (hlavnímu vedoucímu).

Další etapové hry byly již zcela ve znamení výše zmiňované celotáborové hry. Děti nejprve musely absolvovat hasičský kurz, a teprve poté získaly status hasiče. V rámci tohoto školení se teoreticky i prakticky seznámily s každodenní prací hasičů – záchranářů. Byly odkázány na operační středisko a to jednotlivé směny vysílalo na různé události. Vyzkoušely si vyprošťování z havarovaného vozidla, první pomoc, hašení požáru, práci s dýchacími přístroji v zakouřeném prostředí nebo práci v ochranných oblecích a sklízení chemické havárie.

Vzhledem k tomu, že nám letos počasí celkem přálo, mohla se kromě již osvědčených aktivit, jako byla například Pevnost Boyard, Olympiáda, vaření v přírodě nebo Železný hasič, uskutečnit i hra Bahňák roku 2012. Byla to jakási překážková dráha vedená nejen rybníkem, ale i několika bazénky po pláži právě s oním bahnem. Bahňákem roku se poté stal ten, kdo tuto dráhu a jednotlivé nástrahy nejrychleji překonal. Dokonce byli tací, kteří se boje o tento titul dobrovolně zúčastnili několikrát. Tento zážitek si samozřejmě nenechali ujít i někteří dospělí pracovníci z řad vedoucích a instruktorů. Dalším příjemným překvapením byl příjezd Mjr. Mgr. Karla Machta z Odborného učiliště požární ochrany Ministerstva vnitra, který tentokrát přivezl motorový člun, na kterém se mohly všechny děti svézt. Druhý týden byl opět ve znamení raftů a stará známá trasa z Vyššího Brodu do Brané spojená s výletem do Českého Krumlova jako obvykle děti nadchla.

Vzhledem k tomu, že jsme byli vzhledem k počasí nuceni strávit i několik zaměstnání pod krytou jídelnou, dospělí opět nezklamali a vyplnili jsme je buď písničkami a trénováním letos opravdu povedené táborové hymny, nebo různými společenskými hrami.

Program posledního dne přinesl další příjemné překvapení, kterou nám připravila naše technická četa, a to ve formě překážkové dráhy přímo v rybníce, kde si děti mohly vyzkoušet svou hbitost, zručnost a vynalézavost. Večer se jako obvykle konalo oblíbení Casino, byly připraveny švédské stoly a závěrečný táborák plný písniček a scének, ale i tance.

Děkujeme všem sponzorům, dále řediteli ŠVZ Borovany plk. Ing. Miroslavu Vítovi za půjčení technických prostředků, mjr. Mgr. Karlu Machtovi za ukázky hasičské techniky na táboře, našim skvělým kuchařkám, díky nimž jsme nepřijeli domů navíc jen se skvělými zážitky, ale i všem, kteří se zasloužili o bezproblémový chod tohoto hasičského běhu.

Závěrem bychom ještě chtěli vzpomenout na člověka, který byl jakýmsi dobrým duchem našeho tábora a vzkázat mu tam nahoru, že s námi bude i nadále…     

                                                                                                        My, TY a Nakolice, Zdendo

© 2009 double L-art

Základní škola Borovany