Základní škola Borovany - Škola pro život

3.běh

 

Ave Ceasar

 

Po roce opět otvírám svou oblíbenou rubriku „Jak bylo na hasičském táboře“. Kdybych si chtěla ulehčit práci, napsala bych stručně a výstižně – SKVĚLE. Ale jistě by to nebylo fér vůči Vám čtenářům a tak svůj komentář trochu rozšířím.

Letošní tábor byl ve znamení velkých soutěží, překvapení a bohužel opět špatného počasí. Už při příjezdu na tábor jsme se potýkali s drobným deštěm a zimou, které nás doprovázeli po celý první týden. Ale my jsme se nedali a začali plnit připravený program. Letošní celotáborová hra nesla jméno Za slávu Říma, proto mezi první etapové hry patřila výroba oděvu, štítu, meče a signa (obdoba vlajky). Z oddílu byl zvolen takzvaný orlonosič, který každý den na večerním Commitiu(rozuměj nástupu) podával hlášení Ceasarovi(rozuměj hlavnímu vedoucímu) Děti se pro výrobu tak nadchly, že jejich práce překypovala barvami a dala by se srovnat s prací starořímských umělců.

V polovině prvního týdne se udělalo alespoň trochu tepleji a začalo i svítit sluníčko a tak se naskytl prostor pro první velké překvapení- Bahenní zápasy. Na pláž se umístil čtvercový bazén naplněný bahnem a děti mezi sebou začaly zápasit-bod si připsal ten, který položil soupeře na lopatky nebo ten který remizoval. A pro oživení mezi sebou zápasili i dospělí pracovníci z řad vedoucích a instruktorů. Druhé překvapení přijelo z Odborného učiliště požární ochrany Ministerstva vnitra. Mjr. Mgr. Karel Macht přivezl společně s panem Václavem Hanzalem vysokozdvižnou plošinu a po krátké přednášce se mohly nechat vyvést na plošině všechny děti, které o to měly zájem.

Vzhledem k tomu, že skoro celý první týden byl podmračený, jsme hodně zaměstnání strávili pod krytou jídelnou, schováni před deštěm. Tato zaměstnání jsme vyplnili buď písničkami, společenskými hrami, ale nejčastěji hrou převzatou z televize- Partička. Nutno dodat, že při této hře se zapojili i dospělí a o zábavu bylo postaráno.

Ve středu druhý týden se nám konečně ukázalo sluníčko a teplota se přehoupla před 25 stupňů, takže jsme mohli vyrazit na rafty. Stará známá trasa z Vyššího Brodu do Brané spojená s výletem do Českého Krumlova jako obvykle děti nadchla.

Druhý týden byl ve znamení velkých her- Cesta za  Jupiterem, ve které děti musely plnit úkoly zadané bohy Merkurem, Vulkanem, Dionýsem, Apollonem a bohyní Juno a druhá velká hra-Pevnost Boyard, ve které děti plnily strastiplné úkoly a hledali indicie, aby nakonec složily tajenku a odnesly si odměnu.

A neměla bych zapomenout ani na vaření v přírodě, při kterém si děti připravily maso v Setonově hrnci, na ohništi připravili polévku a upekly bramborové placičky. Večer ještě opekly špekáčky, ale ty se odpoledním dobrotám nemohly vyrovnat.

Program na poslední večer přinesl jako obvykle švédské stoly a závěrečný táborák plný písniček a scének.

Hasičský tábor děkuje společnosti "Dobrá voda", jmenovitě Janě Vaňkové, za poskytnutí sponzorského daru pro dodržení pitného režimu dětí na táboře. Dále řediteli ŠVZ Borovany plk. Ing. Miroslavu Vítovi, za půjčení technických prostředků, mjr. Mgr. Karlu Machtovi, za ukázky hasičské techniky na táboře a všem, kteří se zasloužili o bezproblémový chod hasičského běhu.

Co ale říci na závěr? Nakolice 2011, tedy ten hasičský běh, opravdu stál za to a nám nezbývá než se opět těšit na Nakolice 2012. Takže Ave Ceasar.

JP

© 2009 double L-art

Základní škola Borovany