Základní škola Borovany - Škola pro život

2.běh

WILLY FOG NA CESTĚ KOLEM SVĚTA

            V roce 1872 uzavřel Willy Fog sázku s členy londýnského Reformního klubu, že zvládne scestovat zemi za 80 dní, a také tehdy sázku vyhrál. V letošním roce si vzal     Willy Fog      na    pomoc 5 družin z nakolického tábora a se svými kamarády z Reformního klubu uzavřeli sázku ještě jednou, a to, že tentokrát objede svět pouze za 7 dní.

 

V pondělí 18.7.2011 jsme se všichni s Willy Fogem vydali s nadšením na cestu kolem světa  a v neděli 24.7.2011 jsme se s velkou slávou  z cesty kolem světa za 7 dní vraceli unaveni, ale šťastni  domů.

 

            Kdo jel s námi, mohl by Vám vyprávět, co na nás ve světě čekalo za nástrahy a dobrodružství, a kam jsme se všude podívali. Nakreslili jsme si mapy a vydali se na cestu. Prvním cílem naší cesty byla Amerika, abychom se do Ameriky dostali, museli jsme si vyrobit lodičky, vory a plachetnice z přírodních materiálů. Dostavníky pak přejet Ameriku na druhou stranu a mezitím pomoci Indiánům vylovit poklad a uzavřít s nimi mír. Úkoly jsme splnili všechny, indiánům jsme vylovili poklad a ti nás na oplátku pozvali do jejich vesnice, kde nám ukázali, jak žijí, čím loví potravu, jak se oblékají, co si zpívají atd. Večer jsme se s Indiány rozloučili a utábořili se, abychom načerpali síly, u ohně jsme ještě naplánovali, kudy budeme v naší cestě pokračovat a unaveni jsme šli spát.

            Ráno jsme odcestovali lodí do Asie. V Asii jsme vypomáhali s dopravou vody. Nejprve jsme se naučili skládat Origamy a pak jsme pomáhali přenášet vodu. Odměnou nám byla teplá koupel. To víte, ještě dnes není úplně všude samozřejmostí, že si pustíte kohoutek a teče teplá voda. Z Asie nás za pomoc s vodou převezli do Austrálie.

            Dalším cílem naší cesty byla již zmíněná Austrálie, která se dala procestovat pouze vlakem nebo pěšky. Do parní lokomotivy jsme si nasbírali uhlí, naučili jsme se uzle, zdravovědu a topografické značky, bez kterých bychom se v Austrálii neobešli a vydali se k vlaku. Cestování vlakem se nám moc líbilo, škoda jen, že je Austrálie tak malá země a my jeli opravdu kousek. Zbytek jsme museli přejít pěšky. Nám to ale nevadilo, cestou jsme objevili vesnici jménem Kamínek, kde žili hodní lidé. Abychom si odpočinuli a nabrali nové síly, pohostili nás palačinkami se zmrzlinou. Večer jsme s plnými žaludky upadali do nejkrásnějších snů.

            Ráno jsme se probudili v Africe, kde na nás čekal velký úkol. S Willy Fogem jsme museli zachránit zakletou princeznu Romy a věřte, nebyl to úkol jednoduchý. Přeřezat, odvozit a odházet tolik bambusů najednou? Uf.. to je dřina.  Přitlouci bambus k bambusu a vytvořit si žebřík, to všechno dalo dost práce. Když bylo vše hotovo, mohlo se začít s vysvobozením princezny Romy. Na pomoc jsme zavolali naše dva věrné kamarády slony Karela & Karela, aby nám pomohli z Afriky co nejrychleji vycestovat i s princeznou.

            Konečně nastal ten den, kdy jsme se vrátili alespoň do Evropy, všem se nám moc ulevilo, i když nám domů zbývala ještě cesta daleká. Opět jsme nasbírali uhlí, tentokrát do parní lodě, po té jsme se utábořili a ošetřili všem zranění. Po krátkém odpočinku jsme se vydali znovu na cestu. Navštívili jsme přítele Williho Foga, který nás uvítal na skákacím hradu. To bylo legrace, skákali jsme, dokud nás to nepřestalo bavit.

            Čas nám utíkal, sázka se blížila ke konci a tak nám nezbývalo nic jiného než se honem vrátit s Willy Fogem do nakolickém přístavu, cestu ukončit a vyhrát tak sázku. Po všech dobrodružstvích se nám zpátky nechtělo, ale jak se říká: „V nejlepším se má skončit“. Willy Fog nám všem za pomoc při jeho dobrodružné cestě světem rozdal odměny, diplomy a všem nám dal na památku trička, abychom na společné dobrodružství nikdy nezapomněli. Po společné večeři a oslavě Willyho výhry už nezbylo nic jiného, než si zabalit své věci a vydat se na úplně poslední cestu letošního tábora, do Borovan. Na rodiče jsme se těšili, ale od nakolického rybníka se nám nechtělo. Jak by ale řekl moudrý Willy Fog: „Nebojte se kamarádi, rok uteče jako voda a zase spolu pojedeme do nakolických krajů za dobrodružstvím“.

            Chtěli bychom poděkovat všem sponzorům a ostatním, kteří se na této dobrodružné cestě kolem světa podíleli osobní účastí nebo přípravou během roku.

Fotografie : ldt-nakolice-2-beh.rajce.idnes.cz/2011_-_Willy_Fog_na_ceste_kolem_sveta/

                                              Bc. Věra Weisfeitová

 

 

© 2009 double L-art

Základní škola Borovany