Základní škola Borovany - Škola pro život

Důležité informace

 

    Dětské tábory jsou pořádány v souladu níže uvedenými zákony a vyhláškami. 

 • zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů,
 • vyhláška 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti, ve znění pozdějších předpisů,
 • vyhláška č. 148/2004 Sb., kterou se mění vyhláška 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti,
 • vyhláška č.137/2004 Sb. o hygienických požadavcích na stravovací služby, ve znění pozdějších předpisů,
 • vyhláška č. 135/2004 Sb., o hygienických požadavcích na koupaliště, sauny a písek v pískovištích, ve znění pozdějších předpisů,
 • vyhláška č. 252/2004 Sb., o hygienických požadavcích na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů.

 

 

 

 

     Každoročně je řádně ohlášen na Zdravotní ústav a také tímto orgánem kontrolován.

 

 

 

   Co je zakázáno mít sebou na všechny tábory:

 • cigarety, alkohol, omamné látky,
 • zbraně, velké nože,
 • větší obnos peněz, cennosti, mobilní telefon, drahou elektroniku  MP3, atd.
 • velké množství sladkostí a jídla.

  Za veškeré cenné a drahé věci, které si sebou dítě vezme, neneseme zodpovědnost.

 

 

© Double L-art

Základní škola Borovany