Základní škola Borovany - Škola pro život

Celoroční projekty 1. stupně

 

Archiv s projekty najdete ve sloupci vlevo, podrobné informace v článcích sekce "Novinky"

 

   „Zdraví Tě zdraví.“

Co je pro nás nejdražší?

Zdraví?

 

Tyto otázky budou provázet žáky 1. - 5. ročníku po celou dobu školního roku 2020/2021.

Projekt prvního stupně bude realizován formou nejrůznějších aktivit pro žáky směřujících především k ochraně zdraví a zdravému životnímu stylu.

Budeme se vydávat na vycházky do přírody, exkurze a zajímavé přednášky týkající se daného tématu. Hlavní náplní celého projektu bude vedení dětí k dostatečnému pohybu a pobytu na čerstvém vzduchu, k dodržování zdravého stravování či k upevňování hygienických návyků, především během ohrožení COVID- 19.

 V závěru projektu se žáci zúčastní výtvarné soutěže s názvem „Sportujeme pro zdraví“.

 

Cílem celého projektu je vytvářet a upevňovat dovednosti a poznatky žáků o správné péči o naše zdraví a vést tak žáky k dodržování zdravého životního stylu.

V rámci projektu využijeme také programy ekologického sdružení Cassiopeia.

 

Přehled realizace projektu v jednotlivých předmětech:

 

ČESKÝ JAZYK

 • V přírodě, turistika pro zdraví – vyprávění o zážitcích
 • sestavování zdravého jídelníčku
 • psaní slohových prací o nemoci či úrazu, o sportu, dopis z lázní (ozdravného pobytu)
 • reklama – Chraň své zdraví
 • třídní kola recitační soutěže
 • skládání přeházených vět – postup při první pomoci
 • abeceda zdravého životního stylu

 

MATEMATIKA

 • řešení slovních úloh o sportu
 • slovní úlohy rozvíjející finanční gramotnost (rozpočet podle sestaveného jídelníčku)
 • práce s penězi a nakupováním
 • vážíme potraviny a suroviny k přípravě zdravého jídla

 

PRVOUKA, PŘÍRODOVĚDA, VLASTIVĚDA

 • poznávání částí lidského těla, společné znaky člověka, stavba těla
 • péče o své zdraví a jeho ochrana, prevence vážných onemocnění
 • člověk a výživa
 • netradiční potravinové doplňky ze zahrádky – bylinky, listy (popenec, bršlice, pampeliška) a květy (netýkavka, dýně, růže do salátů)
 • příprava čaje proti nachlazení (lípa, jitrocel, mateřídouška, černý bez), příprava sirupu proti nachlazení (listy jitrocele naložit v cukru)
 • vitamíny v přírodě kolem nás
 • med jako zdroj imunoglukanů na podporu obranyschopnosti – možnost navštívit včelaře, stočit med, vyrobit svíčku z včelího vosku apod. (existují i programy od ekologických sdružení).

zásady první pomoci – ukázky z práce záchranářů

zdravotnický kvíz

 

INFORMATIKA

 • vyhledávání informací (např. hlavní části těla, stavba těla, nemoci a jejich výskyt, úrazy a očkování)
 • úprava textu o ochraně zdraví a zdravém životním stylu

 

TĚLESNÁ VÝCHOVA

 • hraní pohybových a sportovních her
 • příprava různých sportovních soutěží
 • plavání
 • závodivé a pohybové hry na sněhu – utužování zdraví
 • třídní turnaje v míčových hrách
 • využívání dopravního hřiště

 

VÝTVARNÁ VÝCHOVA

 • malujeme člověka v pohybu a při sportu
 • výtvarně vyjadřujeme pocity a nálady člověka, zdravé jídlo, ochranu zdraví, druhy sportu, nemoci a úrazy,
 • lékaři a lékařky při práci
 • výtvarné ztvárnění vitamínů a minerálů, virů, bakterií: naše fantazie
 • výstava výtvarných prací na téma „Jíme zdravě“
 • výtvarná soutěž „Sportujeme pro zdraví “

 

PRACOVNÍ ČINNOSTI

 • osvojujeme si zásady správného stolování,
 • osvojujeme si zásady správné hygieny a mytí rukou
 •  připravujeme jednoduchý zdravý pokrm, zdravou svačinu do školy,
 • pečení posvícenských koláčů
 • pečení vánoček
 • výroba lékárniček z různých materiálů
 • výroba dopravních značek
 • bezpečné chování při komunikaci s cizími lidmi

 

HUDEBNÍ VÝCHOVA

 • zpěv písní a poslech hudby na dané téma
 • třídní kola pěvecké soutěže

 

V průběhu projektu budeme využívat především encyklopedie a jinou literaturu zabývající se daným tématem, internet, obrázky či různé pořady a filmy týkající se zdraví a zdravého životního stylu. Do programu zařadíme také turistické vycházky, zúčastníme se zajímavých přednášek a exkurzí.

 

Projekt „Zdraví Tě zdraví“ má zábavnou formou vést žáky 1. stupně k rozvoji dovedností a znalostí v oblasti zdraví a jeho ochraně.

 

© Double L-art

Základní škola Borovany