Základní škola Borovany - Škola pro život

Novinky

16.03.2023 15:07

Borovanský zvonek

Ve středu 15. března se konalo školní kolo soutěže Borovanský zvonek, soutěž ve zpěvu lidových písní. Z každé třídy byly vybráni tři zpěváci, kteří soutěžili ve školním kole. Děti byly velmi...
16.03.2023 09:15

Lyžařský kurz 2023

Naši žáci sedmých tříd se zúčastnili lyžařského výcvikového kurzu v termínu od 5.2.2023 do 11.2.2023 v Železné Rudě, v areálu Špičák. Naším útočištěm se stal rodinný penzion Lucie,...
23.02.2023 13:02

Další radost na olympiádě - i zeměpis nás baví

Naše škola se již tradičně zapojila do zeměpisné olympiády pod záštitou Geografické sekce Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Školního kola se zúčastnilo 26 žáků, rozdělených do 3...
16.02.2023 13:44

Vítězné klání v německém jazyce

Dům dětí a mládeže v Českých Budějovicích pořádal dne 14.2. 2023 okresní kolo konverzační soutěže v německém jazyce. Porovnat své jazykové znalosti či schopnost komunikovat v cizím...
16.02.2023 13:43

Dějepisná olympiáda

Koncem roku proběhla na borovanské základní škole již tradiční dějepisná olympiáda pro žáky 8. a 9. ročníku, jež se letos zaměřila na dějiny po 2. světové válce. Našeho školního kola se zúčastnilo...
10.02.2023 10:29

Vynikající úspěchy na okresním kole olympiády z anglického jazyka

Dne 1.2.2023 se v Českých Budějovicích konalo okresní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce. Tato soutěž spočívala v konverzaci ve dvojicích, ale také v gramatickém testu a...
12.12.2022 11:56

Přerušení činnosti ŠD a ŠK

Po projednání s Radou města Borovany bude od 23.12.2022 do 2.1.2023 přerušena činnost školní družiny a školního klubu.    
23.09.2022 13:06

Úprava školního řádu

Školská rada při Základní škole Borovany projednala a schválila úpravu školního řádu. V kapitole 1. byl do 11. odstavce vložen text: „Žákům je zakázáno do školy vnášet a ve škole užívat návykové...
22.09.2022 14:47

Ceny obědů od 1.11.2022

Vnitřní řád ŠJ - příloha(ceny) od 1_11_2022.pdf (30 kB)    
08.09.2022 09:53

Přehled konzultací pro žáky školy 2022/2023

Konzultace musí být s vyučující/vyučujícím předem domluvena.   vyučující den v týdnu - čas Adamcová Hana  pondělí - 13.30 -...

Kalendář akcí

31.05.2023 11:46

Plán akcí - červen 2023

Plán akcí může být doplňován a upravován dle aktuálních podmínek a potřeb školy.   Akce 5. 6.    Sociometrický průzkum – 5.A, zajišťuje PPP ČB, 8.40 – 10.25 hod. 5. - 7. 6.  Obhajoby absolventských prací žáků 9. ročníku -  (v pondělí 1. - 6. vyučovací hodina, úterý 1....

© Double L-art

Základní škola Borovany