Základní škola Borovany - Škola pro život

Školní rok 2017/2018

 

 

Celoroční projekt školních družin – školní rok 2017/2018

 

RÁJ SKŘÍTKŮ
aneb velké putování za skřítky

V našem pohádkovém světě žije tolik skřítků nejrůznějších kategorií, že by je těžko někdo spočítal. Existují skřítkové hodní a skřítkové zlí, šikovní a roztržití, usměvaví i zamračení. Všechny ale spojuje to, že jsou malí. Někteří dokonce tak malí, že když se schovají do trávy, nikdo je nevidí. Když se zrovna nikde neschovávají, mají na hlavách vysoké barevné čepičky, aby je náhodou nikdo nezašlápl. Skřítkové jsou většinou šikovní a velice pracovití, a tak jim bývají svěřeny nejrůznější práce a úkoly. Ovšem najdou se i takoví skřítci, kteří jsou pěkní lumpové, do práce se moc nehrnou, něco stále rozbíjejí, jenom zlobí a všechno ničí. Zkrátka ve světě skřítků je to stejné jako ve světě lidském. Těm opravdu zlým skřítkům se říká SKŘETI. Ovšem těch hodných skřítků Hodňoušků je přece jenom více. V pohádkové říši bydlí: skřítci Země, skřítci vodní, skřítci ohniví, skřítci zahradní, skřítci lesní, skřítci hor, skřítci domácí, skřítci podzemní a skřítci vzduchu. Všichni skřítci jsou rádi na světě. Prožívají různé zážitky, dobrodružství, učí se rádi nové věci, jsou kamarádští, chytří, prostě ze všech nejlepší. Pojďme se tedy ponořit do světa Fantazie, kde zažijeme spoustu dobrodružství, kde nám skřítkové ukáží, co všechno dovedou a jak se s nimi máme vlastně vypořádat. Vždyť každý z nás má určitě svého vlastního skřítka a ten mu našeptává, jak se má správně chovat. Každý má možnost se rozhodnout, zda bude poslouchat toho hodného nebo zlého. Ovšem dost lidí poslouchá zlého skřítka a sami o tom nevědí. Pak jsou neposlušní, neposední, rošťáci a uličníci. Stávají se z nich zlí lidé.  

Pojďme si proto slíbit, že se budeme moc snažit a žádné takové zlé skřítky mezi nás nepustíme a společně, když se objeví, vyženeme je z celého světa. Aby se nám všem dobře na Zemi žilo. Naším úkolem bude seznámit se s co nejvíce skřítky, kteří v pohádkovém světě žijí. Projdeme si jednotlivá území, kde pro nás budou mít skřítci připravené různé úkoly. Ty budeme plnit. Pokud zadané úkoly splníme, skřítci nás pustí prozkoumávat další území. Ale musíme si dát obzvlášť velký pozor na skřítky Ničemníčky. Ti se rádi zjevují, kde je nečekáme a hrozně škodí. Aby nás skřítci mezi sebe vůbec pustili, musíme se ve skřítky proměnit i my. Děkujeme maminkám, tatínkům, babičkám a všem, kteří nám pomohli se do skřítkovského obléci. Jinak nás mezi sebe skřítci nepustí. Protože lidské bytosti mají do ráje skřítků vstup přísně zakázán. A jak uděláme úplnou proměnu ve skřítky? To už se nechte překvapit. Teď už jen zbývá popřát všem dětem šťastnou cestu do Ráje skřítků.

 

Hlavním výchovným cílem je rozvíjet fantazii, rozlišovat dobro od zla, co se smí a nesmí dělat, co je dobré pro sebe samotného a co pro ostatní, rozumět sobě samému i lidem okolo sebe tak, aby při střetu se zlým činem neztratily děti důvěru v sebe ani v druhé. Podpořit kamarádství, obratnost, tělesnou zdatnost a šikovnost a stmelení kolektivu.

Pravidla hry: Každý měsíc bude motivován jedním územím, které bude zastupovat jeden skřítek. Děti budou mít připravený úkol, který budou muset splnit. Během celé hry mohou děti navštívit i skřítci Ničemníčci. Děti se s nimi budou muset vypořádat.Děti ze školního klubu budou představovat „hlavní skřítky“ v daných měsících a budou všichni organizovat jednotlivé měsíční úkoly.Každá družina bude mít na chodbě vyvěšeného svého skřítka, kam si za každý splněný úkol z etapy přilepí jeden barevný vous. Na konci hry by všichni skřítci měli mít přilepené všechny barevné vousy za splněné úkoly.

Foto: zsbo.rajce.idnes.cz/Vyzdoba_skolnich_druzin

 

ROZDĚLENÍ DRUŽIN NA TÝMY SKŘÍTKŮ

JMÉNO TÝMU                     BARVA                     ODDĚLENÍ ŠD        VYCHOVATELKA

SMÍŠCI                              ČERVENÁ                         I A                  R. Hovorková

TĚŠÍLCI                             RŮŽOVÁ                          I B                  L. Rieneslová

CHECHTÁLCI                     MODRÁ                            I C                 V. Weisfeitová

VTIPÁLCI                           ZELENÁ                           III A               M. Machtová

USMĚVÁLCI                        FIALOVÁ                         III B               R. Čížková

SRANDÁLCI                        ŽLUTÁ                             III C               B. Juráková

TLEMÍLCI                           DUHOVÁ                          ŠK                 J. Hejtmánková

 

Foto: zsbo.rajce.idnes.cz/Tymy_skritku

 

ZÁŘÍ              Zahájení celoroční hry

Aby nás skřítci mezi sebe vůbec pustili, museli jsme se ve skřítky proměnit i my. Jinak by nás mezi sebe nepustili, protože lidské bytosti mají do ráje skřítků vstup přísně zakázán.

Děti ze školního klubu se proto oblékly do skřítkovského a naučily se skřítkovskou pohádku „Jak skřítkové žijí“, kterou nám zahrály. My ostatní jsme se tím dozvěděli, jak skřítci žijí v různém ročním období a co mají všechno za práci. Praví skřítci nám pak prozradili zaklínadlo, jak promění všechny děti ze školních družin v pravé skřítky.

ZAKLÍNADLO                                                       POKŘIK

Skřítkové, skřítkové koukejte na mně,                      Skřítkové jdou, bojte se,

ať všechny děti proměníme hravě.                            ať to s vámi netřese.

Ať jen radost a samé veselí,

provází všechny skřítky na Zemi.

Od této chvíle, ať skřítci usměvaví jsou

a jenom pořád se radujou.

 

ÚKOL NA MĚSÍC ZÁŘÍ:

Vybarvit si trička, pořídit si skřítkovské čepičky

            Vyrobit si skřítkovského maskota týmů

            Naučit se pokřik

Foto: zsbo.rajce.idnes.cz/Zahajeni_celorocni_hry

           

DIVADLO POHODA

V září nás ve školních družinách navštívil pan Pohoda se svou dcerou a jejich pohodovým divadlem. Letos k nám přijeli s pohádkou „O Krtkovi a princezně“. Moc nás pobavili a zábavnou formou nás naučili, jak správně třídit odpad. Pana Pohodu máme rádi. S ním máme o zábavu postaráno a hodinu a půl se jenom smějeme. Někteří z nás si vyzkoušejí herecké zkušenosti a společně si vždy zazpíváme. Na závěr si vždy pohrajeme pár her a od pana Pohody pak dostaneme i sladkou odměnu. Už teď se těšíme na další návštěvu.

Foto: zsbo.rajce.idnes.cz/Divadlo_Pohoda_2017

 

ŘÍJEN           maskot měsíce   ZEMŇOUŠEK skřítek Země

Vítá vás první území skřítků Země. Skřítkové, kteří tady žijí, jsou všude kolem nás. Jsou to kouzelné a radostné bytůstky, které obývají půdu v lesních oblastech, žijí rádi mezi kořeny stromů nebo ve vysoké trávě. Jsou nesmírně zaměstnaní pro ně velmi důležitou prací. Své činnosti střídají se zábavou. Pro vás si připravili jeden zajímavý závod. Jestli ho všichni dobře splníte, můžete pokračovat zkoumat další území.

ÚKOL NA MĚSÍC ŘÍJEN:

Pohybová hra pět krát pět

Na hřišti nakreslíme čtvercovou síť  5x5 čtverců o velikosti 30x30 cm. Jednotlivá pole očíslujeme na přeskáčku od 1 – 25. Hráči začnou skákat postupně podle čísel od jedničky do dvaceti pěti. Skáčou snožmo nebo po jedné noze. Kdo šlápne na čáru, vedle do jiného pole, dotkne se rukou země nebo v jednom poli udělá dva poskoky, získává trestné body. Úkolem je doskákat v poli dokonce. Měří se čas všech členů týmu dohromady. Celý tým musí doskákat do 10 minut.

Výsledky:

Všechny týmy skřítků doskákaly s časem do 10 minut a získaly tím první vousek na svého maskota.

Foto: zsbo.rajce.idnes.cz/Pet_krat_pet

 

VELKÉ ŘÍJNOVÉ ŠTAFETOVÉ ČTENÍ

Děti ze všech školních družin v měsíci říjnu nezahálely a opět se vydaly do knihovny, aby společně oslavily týden knihoven. V letošním roce nás paní knihovnice Bc. Magdaléna Hluštíková překvapila netradičním Velkým říjnovým čtením. Bylo totiž „Štaflové“. Společně jsme jeden po druhém četli knihu „O modrém světle“. Kdo četl, vyšplhal si na štafle, aby byl lépe slyšet. Kniha nás velmi bavila, a tak jsme četli celé odpoledne. Na závěr jsme využili možnost půjčit si některé knihy domů a někteří z nás se stali novými členy knihovny. Paní knihovnici moc děkujeme, že si pro nás každý rok toto zajímavé odpoledne připraví. Už se těšíme na další akci v knihovně.

Foto: zsbo.rajce.idnes.cz/Staflove_cteni

 

 

HALLOWEENSKÁ VÝSTAVA

V říjnu nám děti ze školní družiny III C paní vychovatelky B. Jurákové krásně vyzdobily chodbu u školních družin vydlabanými dýněmi a halloweenskými ozdobami.

Foto: zsbo.rajce.idnes.cz/Halloweenska_vystava

 

HALLOWEENSKÉ ODPOLEDNE

Zábavné poslední říjnové odpoledne se spoustou soutěžních úkolů, her a diskotékou si pro děti ze školních družin připravili žáci ze třídy 8. A, s paní učitelkou Mgr. Vilmou Skřivánkovou. Strašidelnými kostýmy se to v tělocvičnách základní školy jen hemžilo, z některých převleků šel i strach, ale společně jsme si úterní Halloween hodně užili. Skákání v pytli, hod na dýni, sedanou, kuželky, společný tanec, s úsměvem na tváři všech dětí a to vše se sladkou odměnou zaslouží velkou pochvalu a poděkování všem, kteří se podíleli na přípravě této veselé a výborně připravené akce. Osmáci, bylo to super, děkujeme. Za všechny děti a paní vychovatelky školních družin V. Weisfeitová.

Foto: zsbo.rajce.idnes.cz/Halloweenske_odpoledne

 

LISTOPAD               maskot měsíce           PERMONÍK skřítek Podzemní

Představme si, že se nacházíme hluboko pod zemí, kde je tma, vlhko, samé podzemní chodby. Zde žijí skřítci podzemní. Vypadají tajuplně, jsou hodně staří, pomalí, rozvážní, hodně přemýšliví, jejich práce vyžaduje velkou trpělivost. Žijí si svým životem, mají rádi horko. Když je na povrchu zima a prší, rychle mizí pod zem. I tady na nás čekají nelehké dokonce dva úkoly. Musíme projevit svou zdatnost, rychlost a šikovnost.  Pokud úkoly splníme, můžeme pak pokračovat v dalším putování.

 

ÚKOLY NA MĚSÍC LISTOPAD

Výtvarné ztvárnění skřítků – Jak si představuji svého skřítka a jeho obydlí

Veselý trojboj 

 

BUBLINKOVÁ SHOW

Fantastickou podívanou plnou kouzel a bublinek nám přijeli v listopadu do školních družin ukázat pravý kouzelník se svou půvabnou kolegyní. To odpoledne jsme zažili něco nevídaného. Kouzelník nám předvedl, jak se proměnit v králíka, jak spojit roztržený papír kouzlem, jak nalít do novin vodu, aniž by se rozmočily, jak vyměnit kartu v zubech paní vychovatelky a mnoho dalších kouzel. Největším zážitkem však byly obrovské bubliny, do kterých se vešli děti i dospělí a mohli tak prozkoumat vnitřek bublin. Dozvěděli jsme se, co všechno se dá vložit do bublin a jaké efekty se dají z bublin vyčarovat. Menší bubliny létaly vzduchem, bublinková housenka se povedla hodně dlouhá a spojovaly se malé bublinky s velkými bublinami, no prostě nádhera.

Foto: zsbo.rajce.idnes.cz/Bublinkova_show

 

 

MAŇÁSKOVÉ DIVADLO ŠOK

Od září ve školních družinách bylo založeno zbrusu nové maňáskové divadlo. Paní vychovatelky M. Machtová a V. Weisfeitová hledaly šikovné děti, které se nebojí vystupovat a rády se k nim přidají. Malé herce, co rádi malují, recitují a třeba i tancují, zpívají a ne jenom se dívají. Do kroužku se přihlásilo 24 odvážných a musíme podotknout i moc šikovných dětí, ze kterých se stali dobří kamarádi. Proto jsme nemuseli dlouho přemýšlet nad názvem našeho divadla. Začáteční písmena party Šikovných Opravdových Kamarádů rozhodla o názvu našeho maňáskového divadla ŠOK.  

A jak to s naším divadélkem vypadá teď?

Máme za sebou první zářijovou seznamovací schůzku, při které nám Matěj s Kubou Stiborů ukázali své herecké dovednosti. Při druhé schůzce jsme navštívili borovanskou hasičskou zbrojnici, kde nás přivítal pan Václav Hanzal, bývalý režisér a člen loutkářského souboru Jiskra SDH Borovany. Prohlédli jsme si loutky, maňásky, kulisy a krátce jsme pobesedovali o tom, jak se vlastně takové divadlo hraje. Nakonec jsme si sami zahráli divadlo s plošnými loutkami. Tím však naše spolupráce nekončí. Až budou mít loutkáři postavenou divadelní konstrukci, přijdeme se zase podívat, jak se takové loutky vodí. V září jsme také poprosili našeho pana školníka Pavla Čeňka, aby nám vyrobil paravan, paní vychovatelky nám nakoupily maňásky a společně jsme namalovali kulisy a vybrali pohádku. Ovšem, že žádné začátky nejsou jednoduché a neobejdou se bez komplikací, ani naše divadlo se bez starostí neobešlo. Naší největší zátěží byl velmi nákladný začátek, který financovala základní škola Borovany. To však k rozjezdu maňáskového divadla nestačilo a proto jsme požádali o pomoc i město Borovany, které nám vyšlo vstříc s finančním darem. Za tento dar jsme pořídili mikrofony s příslušenstvím a trička s logem našeho divadla. V současné době probíhá v městské knihovně Augustina Dubenského naše první fotografická výstava o vzniku maňáskového divadla Šok. A nyní nás už čeká samotné hraní. Vlastně perný nácvik pohádky, abychom pak mohli našim spolužákům, paní učitelkám, rodičům, veřejnosti a všem příznivcům naše divadélko představit na živo. Máme mnoho plánů, držte nám tedy pěsti, aby se nám to všechno podařilo. Za finanční dary, bez kterých by nemohlo maňáskové vzniknout, chceme moc poděkovat panu řediteli ZŠ Borovany Mgr. Lubošovi Laczkovi a panu starostovi města Borovany Ing. Petru Jenknerovi. Stejně tak děkujeme všem, kteří se podíleli svou pomocí na našich prvních krocích.

                                                                                               M. Machtová a V. Weisfeitová

fotografie: zsbo.rajce.idnes.cz/Manaskove_divadlo_foto

 

Výtvarné ztvárnění skřítků – Jak si představuji svého skřítka a jeho obydlí

Děti ze školního klubu vytvořily velkého skřítka Bafálka, který nám dělá radost na chodbě u školních družin. Zde vystavily své ušité skřítky i děti ze školních družin paní vychovatelek Machtové a Weisfeitové. Všechny děti výstavu skřítků dozdobily svými výkresy s tématem, Jak si představuji svého skřítka a jeho obydlí a tím splnily svůj první úkol měsíce listopadu.

Foto: zsbo.rajce.idnes.cz/Vystava_skritku

 

Veselý trojboj

Soutěžíme ve třech disciplínách:       1. Slalom mezi kuželkami

                                                        2. Plácání na čísla

                                                        3. Dribling s míčem

 

Všechny družiny disciplíny splnily a od skřítků za odměnu dostaly další vousek.

 

 Foto: zsbo.rajce.idnes.cz/Vesely_trojboj

 

PROSINEC              maskot měsíce           HORÁLEK skřítek Hor

Skřítkové hor jsou malí tvorové, kteří bydlí hluboko v horách, pod skalami nebo blízko nich. Jsou divocí, ničeho se nebojí. Moc nemají rádi lidi. Vynořují se z pod skal, aby si nezvané hosty prohlédli, co jsou zač, co v horách dělají a kam chodí. Nejraději by je sem nepustili. Je to jejich území a nechtějí, aby jim ho někdo narušoval. Tady skřítci mají rádi klid, ticho a bezpečí.  Ovšem nám dovolili sem nahlédnout. Připravili si pro nás typický úkol - přejít přes hory. Jak to vlastně bude vypadat? Bude to dost těžké. Skřítci nás při plnění budou pečlivě

pozorovat. Jen oni rozhodnou, zda jsme úkol splnili a jestli nás pustí dál. Tak hodně štěstí.

 

Úkol:        Přechod přes hory

Máme za úkol splnit 3 disciplíny.

1.         Přechod přes horu

2.         Přechod přes údolí

3.         Přeskok přes horský potok

 

Za velkého úsilí všechny družiny opět splnily svůj zadaný úkol a vybojovaly další vousek a postup do další části ráje skřítků.

 

Foto: zsbo.rajce.idnes.cz/Prechod_pres_hory

 

VÁNOCE VE ŠKOLNÍCH DRUŽINÁCH

 

Ozdobené stromečky, vůně svíček a koledy, to vše přilákalo Ježíška do školních družin a dětem pod stromečkem nechal spousty dárečků.

 

Foto: zsbo.rajce.idnes.cz/Vanoce_2017_ve_SD

 

LEDEN         skřítkové domácí                  maskot měsíce           Pokojoušek

Skřítky domácí nemusíme ani moc představovat, každý z nás je má určitě doma. O nich je známo, že se neradi stěhují, jsou rádi zabydlení tam, kde jsou. Protože rádi střeží, ochraňují a operovávají domov. Ovšem tady skřítci nemusí bydlet jen dobří. Mohou zde bydlet i skřítci škodliví, někdy vyloženě zlí. Třeba protiva, mrzout, bručoun, lakomec. Záleží na tom, u jakých lidí bydlí. Skřítci domácí rádi sedávají na pěkných místech a pozorují domácí život. Hlavně pozorují děti. Rádi je pokouší, sem tam jim něco schovají, mohou jim dělat různé naschvály.  I skřítci domácí si pro nás připravili úkoly, které musíme splnit. Budou to úkoly zapeklité, ale věříme, že si s nimi poradíte. 

Úkol:                  Provlékaná

3 disciplíny:               1. Provlékaná s kruhem

                                   2. Provlékání provázku pod šaty

                                   3. Prolézaná pytlem

Všem dětem se tentokrát opět dařilo a prokázaly svou šikovnost. Skřítkové měli velkou radost a pustili tedy děti dál do své říše.

 

Foto: zsbo.rajce.idnes.cz/Provlekana

 

ÚNOR                       skřítkové vodní                     maskot měsíce           Vodňoušek

Skřítkové vodní jsou stvoření, která mohou existovat pouze ve spojení s vodou. Jsou tyrkysově modří, milují zpěv moře, dokáží dokonce skládat krásnou hudbu. Jsou velmi přátelští ke všem tvorům, kteří ve vodě žijí. Jsou naplněni pohodou a něhou. Jejich práce se podobá práci mořských bytostí. Skřítků vodních je ve vodní říši opravdu velké množství. Pojďme se sem podívat. Skřítkové pro nás připravili úkoly, které nejsou ani zde jednoduché, ale budou nás hodně bavit. Jsou totiž legrační. Zahrají nám trochu na nervy.

Úkol:              Plavání o nervy

1.         Štafeta ve vodě s otevřeným deštníkem

2.         Štafeta ve vodě - strkaná do míče

3.         Štafeta ve vodě podplouvání tunelem

 

Skřítkové vodní jsou opravdoví přátelé. Všem dětem pomohli tyto těžké disciplíny splnit a při tom jsme se ještě všichni velice zasmáli a pobavili. Za odměnu jsme dostali další vousek a teď hurá do poznání další skřítkovské říše.

Foto: zsbo.rajce.idnes.cz/Plavani_o_nervy

 

 

DIVADLO DIVŮ

V únoru nás navštívil ve školních družinách klaun se svou asistentkou a bylo hned o zábavu postaráno. Klaun nás učil žonglovat, jeho asistentka nás učila kouzlit a artistické kousky vyzkoušeli mnozí z nás. Ukázali nám, jak se jezdí na jednokolce, jak zacházet s lasy a hodného šikovného pejska. Odpoledne plné soutěží a zábavy nás moc bavilo.

Foto: zsbo.rajce.idnes.cz/Divadlo_divu

 

DRUŽINOVÁ SUPERSTAR

Únor ve školních družinách už léta bývá ve znamení zpěvu. Mnoho zpěváků projde prvním kolem pěvecké soutěže v družinách, ale jen ti nejlepší jsou vybráni do druhého kola, které probíhá v Základní umělecké škole Borovany. Vítěze prvního kola pan učitel Richard Ochozka učí, jak správně zpívat a dýchat. Všechny zpěváky doprovází hudbou a společně s paní učitelkou Bc. Lucií Kolářovou nám vždy připraví krásné hudební odpoledne, za které jim moc děkujeme.

Výsledky SUPERSTAR:

1.ročník     1. MÍSTO        Kateřina Čápová            Když se zamiluje kůň

2. MÍSTO        Barbora Němcová         Červený šátečku

3. MÍSTO        Marie Beštová               Kdybys měla, má panenko

4. MÍSTO        Kateřina Joanidisová    Černé oči

2.ročník     1. MÍSTO        Tereza Skřičilová           Tři kříže

2. MÍSTO        Sebastián Švábek          O co prosí prosinec

3.ročník     1. MÍSTO        Šárka Němcová               Žluna

2. MÍSTO        Veronika Nýdlová          Haleluja

3. MÍSTO        Tomáš Nevěřil               Kdyby byl Bavorov

4. MÍSTO        Jakub Vopelka               Trezor

4.ročník     1. MÍSTO        Barbora Dražanová          Láska na sto let

2. MÍSTO        Nikoleta Zahradníková   Mám boky jako skříň

3. MÍSTO        Denisa Křížovská           Okoř

5.ročník     1. MÍSTO        Štěpánka Ondrášová       Pátá

2. MÍSTO        Jiří Novotný                  Cesta

OBJEV ROKU          Kateřina Čápová

SKOKAN ROKU      Tereza Skřičilová

ABSOLUTNÍ VÍTĚZ            Šárka Němcová

 

Foto: zsbo.rajce.idnes.cz/Superstar

 

 

BŘEZEN       skřítkové lesní           maskot měsíce           Stromoušek

Skřítkové lesní žijí převážně v lese. Jsou veselí, dovádiví, hraví, velice pracovití, mají pořád dobrou náladu, žijí pouze v lese a nemíchají se mezi ostatní skřítky, jejich velkými kamarády jsou stromy. Chovají se k nim s úctou a velice vybraně. Cítí se jim být nadřazeni, protože stromy se nepohybují.

A právě lesní skřítci, kteří jsou veselí, si pro nás připravili Ples skřítků. Ovšem abyste na něj mohli přijít, jako vstupenka pro vás bude maska. Tak příjemnou plesovou zábavu.

Úkol: Dětský ples skřítků

Volbu nejlepší masky, soutěže, tancování i odměny si vzali na starosti děti z třídy 8. A pod vedením paní učitelky Mgr. Vilmy Skřivánkové a připravili si pro nás nádherný ples plný zábavy.  

Foto: zsbo.rajce.idnes.cz/Detsky_ples_skritku

 

RYCHLOČTENÍ

Měsíc březen byl ve znamení knihoven a internetu. Paní knihovnice Bc. Magdaléna Hluštíková si pro nás připravila úryvky z knih a pozvala nás na každoroční soutěž v rychločtení do knihovny Augustýna Dubského v Borovanech. Přečíst rychle co nejvíce slov za jednu minutu, aby vám bylo dobře rozumět, není žádná hračka. Děti soutěžily a bojovaly, ale každá soutěž má vítěze. Musíme však pochválit všechny čtenáře, kteří se soutěže zúčastnili a hlavně poděkovat paní knihovnici za krásné čtenářské odpoledne.

VÝSLEDKY SOUTĚŽE V RYCHLOČTENÍ 2018

Pořadí       Jméno                                             třída                              počet přečtených slov

1.               STIBOR MATĚJ                              1.A                                        70

2.               RŮŽIČKOVÁ BARBORA                   1.B                                         56

3.               BEŠTOVÁ MARIE                           1.C                                         39

4.               STEINER ŠTĚPÁN                          1.A                                        37

1.               VONDRÁŠEK JAN                           2.B                                         131

2.                MOSER LIBOR                               2.B                                         114

3.                JURÁŠOVÁ TEREZA                       2.B                                         90

4.                BEŇOVÁ KAROLÍNA                       2.B                                         89

1.                KOTLÍKOVÁ VENDULA                   3.B                                         162

2.                ADAMCOVÁ MARIE                        3.A                                        137

3.                FUČÍKOVÁ BARBORA                    3.A                                        131

4.                KOTÁSEK LUKÁŠ                          3.B                                         123

 

Absolutní vítěz RYCHLOČTENÍ

1.                  JINDRA MATOUŠ                        4.B                                         197

2.                  HERDOVÁ JULIE                        4.B                                         179

3.                  STEINER VOJTĚCH                     4.A                                        164

4.                  VOTRUBA PETR                         4.B                                         160

1.                  JANOŠKOVÁ MICHAELA              5.A                                        168

2.                  DVOŘÁK ŠIMON                         5.A                                        132

Foto: zsbo.rajce.idnes.cz/Rychlocteni_2018

 

DUBEN                         maskot měsíce                OHŇOUŠEK skřítek ohně

Skřítky ohnivé k životu vyvolává rytmus ohně. Žijí v malých lesních ohních. Když oheň vytváří zvuky, hodně hoří, skřítkové se probouzí. Umlkají, když oheň dohasíná. Objevují se v krbu, u táboráků při požárech. Jsou velmi inteligentní, moc rádi cestují. Jsou ale velmi nebezpeční a hodně se od lidí liší. Loví a vyhledávají malé jiskřičky, nutí je k životu a živí je. Jsou velice aktivní, mrštní, rychlí. Když je po ohni, rychle odpochodují a není po nich ani vidu ani slechu. Jsou velmi mazaní. I oni si pro nás připravili zapeklité úkoly.  Zkusíte je zvládnout? Určitě ano, protože jen tak můžete putovat dál.

Úkol:  Legrační jízdy zručnosti  -  co má kola jede

1.            Slalom mezi kuželkami s koloběžkou

2.            Slalom mezi kuželkami s kočárkem

3.            Slalom mezi kuželkami se zahradním kolečkem

 

Foto:  zsbo.rajce.idnes.cz/Legracni_jizdy_zrucnosti

 

KONCERT KAPELY ZUŠ BOROVINY PRO DĚTI ŠD

Děti ze školních družin děkují žákům KAPELY ZUŠ, panu učiteli Richardovi Ochozkovi a paní učitelce

Bc. Lucii Kolářové za krásný jarní koncert, vyplněný známými hity a písněmi všech žánrů.

Foto: zsbo.rajce.idnes.cz/Koncert_kapely_ZUS

 

KVĚTEN           maskot měsíce                LOPAŤOUŠEK skřítek zahradní

Vítáme vás v zemi skřítků zahradních, kteří žijí v zahradách. Jsou velice primitivní, jednodušší a dost hloupí. Jsou velice chtiví všech možných novinek, protože to je pro ně způsob, kterým se učí. Pracují pouze na zahradě a jsou neobyčejně zvědaví. Pořád sledují, co se děje v zahradách, pozorují lidi, jak se tu chovají, co zde dělají, jakým způsobem pracují. Snaží se jim porozumět. Většinou někde vykukují z keřů, z květin, ze záhonů, z trávy, co se kde děje. Když se pohledů nabaží, jdou si po své vlastní práci. I tady budete plnit zajímavý úkol. Pokud splníte, můžete se vydat zase o kus dál.

Úkol: Číslované hůlky

Foto: zsbo.rajce.idnes.cz/Cislovane_hulky

 

ČERVEN          maskot měsíce                VĚTROPLACHOUŠEK  skřítek vzduchu

DEN DĚTÍ

Den Dětí jsme oslavili návštěvou maňáskového divadla Šok. Naši kamarádi nám zahráli pohádku „Tři prasátka“, která se nám moc líbila a hodně jsme se i nasmáli.

Foto: zsbo.rajce.idnes.cz/Den_Deti_2018

 

Tento týden jsme doputovali do území skřítků vzduchu. Je to poslední území, které nám skřítkové dovolí navštívit. Tihle skřítci žijí vysoko na obloze v mracích. Pozorují úplně celý ráj skřítků, a proto jsou to nejchytřejší skřítkové ze všech. Dovádějí si mezi mraky, vznášejí se nad nimi, tvoří z nich různé tvary na obloze. Pomáhají také shromažďovat co nejvíce velkých mraků na déšť. Jsou to laskavé bytosti, které řídí mraky. Rádi klouzají po větru, libují si v dešti a mají moc rádi bouřky. Protože pozorují celý ráj, jsou nejchytřejší, nejlepší a nejrychlejší. Splnit jejich úkoly, které si pro nás připravili, bude možná těžké. Hodně štěstí při plnění.

Úkol:  5 zkoušek skřítků (celotýdenní akce)

Pondělí: Zkouška Skřítka Bystrouška – zkouška bystrých očí

Úterý: Zkouška skřítka Chytrouška – najděte schovanou zašifrovanou zprávu a vyluštěte ji.

Středa: Zkouška skřítka Paměťouška – na určené trase je rozházeno 20 obrázků s různými motivy. Postupně budete procházet 3 minuty trasu a musíte si obrázky zapamatovat.

Čtvrtek: Zkouška skřítka  Stavitelňouška – najděte nějaké pěkné místo a z dostupných materiálů co najdete, postavte nějaký zajímavý domeček pro skřítky.

Pátek: Zkouška skřítka Hmatouška – tady nebude úkol snadný. Skřítkové ke své práci potřebují hodně předmětů.  Vaším úkolem bude poslepu pouze hmatem poznat předměty, které si pro vás připravili.

Všechny zadané skřítkovské úkoly jsme splnili, našli jsme morseovku k šifře, kterou jsme vyluštili. Zapamatovali si všechny předměty, postavili jsme skřítkům nové obydlí a poznali jsme všechny potřebné skřítkovské předměty. Za všechny splněné úkoly nám skřítci v pátek připravili pro všechny děti poklad. Tím, jsme uzavřeli celoroční hru „Ráj skřítků“ a byli jsme zpět proměněni ze skřítků v hodné, šikovné děti, které se od skřítků mnohé naučily.

Foto: zsbo.rajce.idnes.cz/Zaverecne_skritkovske_zkousky

 

Kdo by neznal skřítky, ale projít rájem skřítků, se splnilo dětem ze školních družin. Po celý školní rok v rámci celoroční hry „Ráj skřítků“, děti poznávaly hodné, ale i ty zlé skřítky. Aby nás skřítci mezi sebe vůbec pustili, museli jsme se ve skřítky proměnit. Jinak by nás mezi sebe nepustili. Protože lidské bytosti, mají do ráje skřítků vstup přísně zakázán. Skřítky jsme se pak naučili rozeznávat a snažili se pochopit, s kterými skřítky je dobré kamarádit a kterým se raději vyhnout. Společně se skřítky se děti naučily, jak se mají k sobě kamarádi chovat, jak se chovat k dospělým a jak se chovat v různých situacích. Skřítkové jsou většinou šikovní a velice pracovití, a tak jim bývají svěřeny nejrůznější práce a zajímavé úkoly. Všichni skřítci jsou rádi na světě. Prožívají různé zážitky, dobrodružství, učí se rádi nové věci, jsou kamarádští, chytří, prostě ze všech nejlepší. Všechny děti poznaly mnoho nového, zvládly všechny i ty nejtěžší úkoly a dokázaly si, že můžou být také opravdu šikovné. Seznámily se s prostředím a obydlím skřítků a pomohly některým skřítkům i s novým příbytkem. Zkrátka, ve světě skřítků je to stejné jako ve světě lidském. V pohádkové říši bydlí skřítci Země, skřítci vodní, skřítci ohniví, skřítci zahradní, skřítci lesní, skřítci hor, skřítci domácí, skřítci podzemní a skřítci vzduchu. Ve všech územích jsme zažili spoustu dobrodružství, kde nám skřítkové ukázali, co všechno dovedou a jak se s nimi máme vlastně vypořádat. Vždyť každý z nás má určitě svého vlastního skřítka a ten mu našeptává, jak se má správně chovat. Za splnění všech úkolů během celého školního roku nás skřítci odměnili pergamenem a sladkou odměnou a proměnili nás zpět v hodné a šikovné děti.

Zrušení skřítkovského zaklínadla

Skřítkové, skřítkové koukejte na mně,

ať všechny děti proměníme hravě.

Ať jen radost a samé veselí,

provází všechny děti na Zemi.

 

Od této chvíle, ať všechny děti usměvavé jsou

a jenom pořád se radujou.

 

 

POLICIE ČR V ŠD

Blíží se prázdniny, krásné dny volna. Do školních družin nás proto přijeli navštívit policisté, aby nám ukázali jejich práci a hlavně nás přijeli poučit, jaké nástrahy nás o prázdninách mohou potkat. Čeho se máme vyvarovat a jak se máme v krizových situacích zachovat. Vyzkoušeli jsme si jak zavolat na policii a oznámit případné nebezpečí. Prohlédli jsme si policejní auto i motorku a policejní vybavení. Spoustě z nás se práce policie moc líbila a tak našim přáním do budoucna je stát se policistou.

Foto: zsbo.rajce.idnes.cz/Policie

 

 

 

 

 

 

© Double L-art

Základní škola Borovany