Základní škola Borovany - Škola pro život

Školní rok 2016/2017

 

Celoroční projekt školních družin – školní rok 2016/2017

JAK SE ŽIJE V KOCOURKOVĚ

 

Celoroční projekt školních družin

 

Je možné, že už vám někdo o Kocourkově leccos pověděl. A možná, že i nepěkné věci.

Nevěřte tomu!!!

Lidé se rádi posmívají. Já vám však pravím, že nikdy nebylo města chytřejšího než Kocourkov.

 

 

 KOCOURKOV, MĚSTO MOUDROSTI

 

 

 

            Daleko, tak daleko, že až oko nedohlédne, leželo kdysi malé císařství a v něm ještě menší město zvané Kocourkov. Bylo to město jako každé jiné – lidé tam ráno vstávali, přes den pracovali, večer se bavili a v noci spali. Přesto se ale v něčem od ostatních odlišovalo. Kocourkovští byli totiž obdaření jasným rozumem a hlubokou moudrostí. V těch dobách byla moudrost ceněna nadevše. Kocourkovští proto žili v úctě a váženosti. Knížata a hrabata za nimi posílala poselství a žádala je o rady. Jednoho dne jim už ale rady nestačily a Kocourkovští byli povoláni k panským dvorům jako poradci. V městečku zůstaly jen ženy a děti, které všechnu práci zastat nemohly. Pole začala zarůstat, sýpky zely prázdnotou, ploty trouchnivěly, stavení chřadla. Ženy se proto rozhodly napsat dopis svým mužům, kteří neváhali ihned přijet a dát věci do pořádku. Jak ale zařídit, aby nemuseli zpátky do služby? Přemýšleli dny a noci, až někdo přišel se spásným návrhem. Kocourkovští musí mít tak hloupé a bláznivé rady, že se podle nich nebude moci nikdo řídit a pánové je budou ze svých služeb nuceni propustit. Tak přišla noc, ta poslední, kdy tu byl ještě rozum pánem. A zítra až se rozední, s moudrostí bude navždy amen.

 

            Cílem tohoto projektu je zažít školní rok ve družinách plný legrace, smíchu a bláznivých kocourkovských nápadů. Naučit se spolupráci, kamarádství i samostatnosti a rozvinout naši obratnost, šikovnost, bystrost a dovednost.

 

            Od starodávna v každé domácnosti visí u dveří provaz, který funguje jako kalendář. Každé ráno se na provazu udělá uzlík, a tak kocourkovští vědí jaký je den. U nás každý rod bude mít svůj provaz, na který si budeme věšet udělené body (NIC). Body – NIC můžeme získat od našich kocourkovských radních - sedmičlenný tým vychovatelek ŠD a rozhodčí.   

 

Foto: zsbo.rajce.idnes.cz/Foto_Kocourkov

 

 

 

 

RODY MĚSTA KOCOURKOVA

 

Foto rodů města Kocourkova: zsbo.rajce.idnes.cz/Foto_rodu_mesta_Kocourkova

 

ZAHÁJENÍ CELOROČNÍ HRY KOCOURKOV

 

            První setkání všech Kocourkovských občanů a radních proběhlo stylově v radní síni borovanského zámku v malovaném sále. Již Kocourkovští občané si zvolili názvy rodů a barvu, kterou se budou prezentovat po celou dobu hry. Stanovili jsme společná pravidla hry a správné a sportovní chování při hře. Vše jsme ztvrdili kocourkovským slibem a kocourkovským hitem, který budeme zpívat po celou dobu.

            Tak jste slyšely děti......zítra až se rozední, s moudrostí bude amen...

            Čekají na vás v letošním roce opravdu legrační a zapeklité úkoly, které s rozumem nemají nic společného. Musíme všem občanům Kocourkova pomoct, aby je knížata a hrabata propustili co nejdříve ze svých služeb a oni se vrátili zpět do Kocourkova. Proto v průběhu roku budeme každý měsíc plnit různé úkoly.

 

Kocourkovský slib:

 

„ My kocourkovští občané svým radním slibujeme, že budeme věrně plnit jejich usnesení, budeme pěstovat vstřícné sousedské vztahy, vzájemně si pomáhat a dbát na dobré jméno města.“

 

Kocourkovský hit

 

 1. V kocourkově po ránu, jsme tu všichni na ránu,

všechny hloupé nápady, bereme si do hlavy.

      R:  Ej baba rýba číčí bugy, ej baba rýba číčí bugy,

            ej baba rýba číčí bugy, „es maj bejby nou“.

      2.   Zažíváme legraci, nejsme tu jen na práci,

            ty bláznivé zlozvyky, jó neděláme cavyky.

      R:  Ej baba rýba číčí bugy, ej baba rýba číčí bugy,

            ej baba rýba číčí bugy, „es maj bejby nou“.

 

 

 

 

 

ZÁŘÍ

 

PRVNÍ ÚKOL PRO KOCOUKOVSKÉ OBČANY

Připravit se na první slavnostní zasedání.

Zhotovení bláznivých kocourkovských kostýmů. Naučit se kocourkovský slib a kocourkovský hit a vyzdobit si své družiny kocourkovskou výzdobou. 

 

Foto: zsbo.rajce.idnes.cz/Foto_rodu_mesta_Kocourkova

 

DIVADLO POHODA

            Každý rok nás ve školní družině navštíví pan Pohoda se svou dcerou a jejich pohodovým divadlem. I letos v září tomu nebylo jinak a moc nás potěšili s pohádkou „Kocour v botách“. Pana Pohodu máme moc rádi. S ním máme o zábavu postaráno a hodinu a půl se jenom smějeme. Někteří z nás si vyzkoušejí i herecké zkušenosti a společně si i zazpíváme. Na závěr si vždy pohrajeme pár her a od pana Pohody pak dostaneme i sladkou odměnu.

 

Foto: zsbo.rajce.idnes.cz/Divadlo_Pohoda_zari_2016

 

MALÝ FURIANT

            V září nás navštívil kroužek Malý Furiant - Dětský a mládežnický folklorní soubor s ukázkou jejich práce a možností se přidat do tohoto souboru, který má v repertoáru zásadně jihočeské tance a písně a dětské taneční hry. Zpracovává i lidové zvyk ve vlastní choreografii. Doprovází je lidová muzika: housle, klarinety, viola, kontrabas, dudy a zobcové flétny.

 

Foto: zsbo.rajce.idnes.cz/Maly_Furiant

 

ŘÍJEN

 

„Kocourkovští, naše město nutně potřebuje novou radnici - tak pevnou, aby vydržela všechny naše skopičiny. Jak ji ale postavit bez námahy? Chvíli zkusili zpívat ze všech sil, ale radnici nikdo nepřesvědčil, aby se postavila sama.  Proto kocourkovští odešli do lesa kácet dříví na stavbu. Jedna z klád se jim ale vysmekla z rukou a sama sjela celý kopec. To báječně ušetří práci! Libovali si kocourkovští. A tak vynosili ztahané klády zpět na kopec, aby je touto fantastickou metodou spustili dolů a vynález nezůstal nedoceněn. Pojďme a pomozme jim“.

 

DRUHÝ ÚKOL PRO KOCOUKOVSKÉ OBČANY

Stavba radnice

            Každý rod má svou vyznačenou trasu, rozdělenou na úseky. Na první úsek -- startovní čáru, položíme předměty, které se budou přenášet. Hráči se rozmístí do úseků tratě tak, jak považují za nejvýhodnější. První hráč přenese předměty na hranici druhého úseku, kde štafetu převezme další kocourkovský občan, atd. Vždy je možné přenášet jen jeden předmět. Vítězí rod, který nejrychleji dopraví všechny předměty do cíle – tedy na hranici posledního úseku a postaví z nich radnici.

 

Výsledky:

 1. místo   Zrejtopolovi               4.40 min         3NIC
 2. místo   Skliďtopolovi            4.45 min         3NIC
 3. místo   Sněztopolovi              4.49 min         3NIC
 4. místo   Vyorejtopolovi          4.52 min         3NIC
 5. místo   Zazimujtopolovi        4.56 min         3NIC
 6. místo   Osejtopolovi              5.00 min         3NIC

Pochvala pro Klubtopolovi – vzorná příprava     3NIC

Foto: zsbo.rajce.idnes.cz/Stavba_radnice

VELKÉ ŘÍJNOVÉ ČTENÍ

            Týden knihoven všechny děti ze školních družin i v letošním roce oslavily návštěvou borovanské knihovny. Paní knihovnice Mgr. Magdaléna Hluštíková nás pozvala na každoroční akci Velké říjnové čtení, kde nás seznámila s novými zajímavými tituly a jejich autory dětské i odborné tvorby. Společně jsme si ukázky z těchto knih přečetli. Knihy nás velmi bavily, a tak jsme četli celé odpoledne každý část a jeden po druhém. Na závěr jsme využili možnost půjčit si některé knihy domů a někteří z nás se stali novými členy knihovny. Paní knihovnici moc děkujeme, že si pro nás každý rok toto zajímavé odpoledne připraví. Už se těšíme na další akci v knihovně.

 

Foto: zsbo.rajce.idnes.cz/Velke_rijnove_cteni_2016

 

V říjnu a listopadu se ve školních družinách nezahálelo. Některé děti si připravovaly kostýmy na Bubákovu cestu, ve které účinkovaly. Pomáhali jsme s přípravou Peklománie, kde také spousta dětí vystupuje. Nejdůležitějším úkolem však byla  příprava na blížící se advent.

 

LISTOPAD

 

„ Kocourkovští, radnice vaší zásluhou stojí. Objevil se však závažný problém. Není v ní vůbec žádné světlo. Rada města si situaci nedovede vysvětlit. Vezměte tedy pytle, hrnce a další nádoby a pokuste se světlo do radnice nanosit.“ 

 

CIRKUSOVÉ DIVADÉLKO

            Zábavné cirkusové divadélko si připravil pro děti klaun Ferdinand se svojí pomocnicí. Děti se velice bavily při žonglování s míčky, kuželkami i kroužky, kouzlení se zakletým kuřátkem a hůlkou, provazy, jízdě na jednokolce… Džusíkové kouzlo, do kterého byly vybrané děti zapojeny všechny hlasitě rozesmálo. Největším úspěchem se stalo vystoupení Ferdinanda se cvičeným pejskem a kočičkou. Po celé představení se ozýval hlasitý radostný smích a veliký potlesk.

 

Foto: zsbo.rajce.idnes.cz/Cirkusove_divadelko_divu

 

DOPIS JEŽÍŠKOVI

 

Kdo by neznal to kouzlo vánoc, když potajmu napíšeme Ježíškovi, dopis mu dáme za okno, on si ho odnese a pak pod stromečkem s úžasem zjistíme, že nám naše přání splnil. Naše paní vychovatelky však znají přesnou adresu Ježíška. Proto jsme Ježíškovi napsali dopis a budeme čekat, jestli i letos nám něco hezkého napíše a splní nám ty nejtajnější sny.

 

TŘETÍ ÚKOL PRO KOCOUKOVSKÉ OBČANY

Kocourkov očima dětí (výtvarné pojetí města Kocourkova –výstava)

         Fantazie dětí, jak si představují město Kocourkov.

 

Foto: zsbo.rajce.idnes.cz/Vystava_Kocourkov_ocima_deti

 

Nošení světla do radnice

Štafetový běh

Vyznačit stejně dlouhé tratě, všechny vedle sebe. Všechny rody vybíhají najednou ze startovní čáry. Hráč vyběhne, otočí se kolem mety a utíká zpět. Kocourkovští se vyberou tři způsoby, kterými trasu absolvují. Při tom všem musí všichni nosit pytlík, v němž je zavázané světlo do radnice.

normální co rychlejší běh

po čtyřech jako pes

skákat jako žába

 

Výsledky nošení světla do radnice:

 1. místo   Zazimujtopolovi

                  Zrejtopolovi

 1. místo   Osejtopolovi

Skliďtopolovi

 1. místo   Sněztopolovi

Vyorejtopolovi

      Pochvala pro Klubtopolovi za vzornou přípravu

      Všichni soutěžící byli odměněni 6NIC

 

Foto: zsbo.rajce.idnes.cz/Noseni_svetla_do_radnice

 

ADVENT

            Začíná vánoční čas, a to pro nás znamená, že je tady konečně první adventní neděle. Každý rok tuto neděli oslavujeme velkou akcí v borovanském zámku. Přijede pošťák, který odveze naše přáníčka k Ježíškovi, a my se můžeme přiučit vánočním zvykům. Po celém zámku jsou slyšet vánoční tóny a všude voní Vánoce. Každá družina si připraví do adventních dílen nějaké výrobky, které si mohou lidé v našich dílnách dovyrobit  nebo koupit, aby jimi zdobily své domovy.

 

PROSINEC

 

 „Kocourkovští, za městem leželo ladem obecní pole. Městská rada se ho rozhodla obdělat a

osít a udělat tak zásoby na horší časy. Dlouho jsme přemýšleli, jakou plodinu zasít. Nakonec jsme se rozhodli pro sůl, protože ta může být vzácnější než zlato. Teď je však pole v ohrožení. Rašící sůl totiž zachutnala nedaleko se pasoucím kravám. Musíme je co nejrychleji vyhnat, než celou úrodu spasou. Ale pozor, nesmíme při tom sůl pošlapat“.

 

ČTVRTÝ ÚKOL PRO KOCOURKOVSKÉ OBČANY

Střežení soli - Výškové závody   

 úkolem všech rodů je zdolat šest stanovišť v nejkratším čase a splnit všechny disciplíny

       vis na žebřinách, šplh, výšková dráha, plašíme krávy - hod na cíl, přeskok přes překážky,           

       skok přes švihadlo

 

Čtvrtý úkol splnily všechny družiny s velice podobnými výsledky, proto všichni byli oceněni stejným počtem bodů nic a velkou pochvalou od kocourkovských radních za snahu a bojovnost.

 

Foto: zsbo.rajce.idnes.cz/Strezeni_soli

 

VÁNOCE VE ŠKOLNÍCH DRUŽINÁCH

 

O vánocích bylo ve školních družinách mnoho radosti. Pod stromečkem v každé družině děti objevily nové hry a spokojenost jim zářila z očí. I Ježíšek nám napsal krásný dopis.

 

Foto: zsbo.rajce.idnes.cz/Vanoce_v_SD_2016

 

LEDEN

 

„Kocourkovští, městská rada nebyla spokojená se starou studnou. Rozhodla se tedy vyhloubit novou. Vedle jámy však vyrostla obrovská hromada kamení. Nezbývá nic jiného, než vyhloubit jámu novou a přebytečné kamení do ní schovat. Studnu ovšem kocourkovští vyhloubili na špatném místě. Chybí totiž pramen, který by ji naplnil vodou. Musíme tedy do ní vodu nanosit.“

 

PÁTÝ ÚKOL PRO KOCOURKOVSKÉ OBČANY

úkol:  Převážení kamenů a nošení vody do studně (plavecký bazén)

 

Výsledky:       1.   místo   Vyorejtopolovi

 1. místo   Zrejtopolovi
 2. místo   Sněztopolovi
 3. místo   Skliďtopolovi
 4. místo   Zazimujtopolovi
 5. místo   Osejtopolovi

 

Foto: zsbo.rajce.idnes.cz/Stavba_kasny

                

KONEČNĚ SNÍH

 

Po dlouhých letech nám konečně napadlo hodně sněhu a tak jsme se neudrželi a museli jsme si sníh dostatečně užít.

 

Foto: zsbo.rajce.idnes.cz/Zimni_radovanky_2016_2017

 

SALON KRÁSY

 

Pečovat o sebe nás baví, proto jsme družiny proměnily v salon krásy a zahráli jsme si na kadeřnice, maséry, kosmetičky a při té příležitosti jsme si vyráběli i masky na karneval.

 

Foto: zsbo.rajce.idnes.cz/Salon_krasy

 

PREZENTACE KROUŽKU VĚDA NÁS BAVÍ

 

Vedoucí kroužku Věda nás baví, nám přišla do školních družin ukázat některé výrobky, které v tomto kroužku vyrábí navštěvující děti. Při výrobě nám i popisovala, co, jak a proč funguje po technické stránce.

Foto: zsbo.rajce.idnes.cz/Prezentace_krouzku_veda_nes_bavi

 

ÚNOR

 

Kocourkovský masopust

 

„Kocourkovský masopust, to nebyl jen takový obyčejný svátek. To byla slavnost, na kterou se všichni celý rok těšili a také celý rok na ni vzpomínali. Na kocourkovský masopust se vždy přicházelo podívat hodně lidí z daleka a široka. V ten den stáli v kocourkovských branách od rána do večera páni radní a každému, kdo přišel na masopust, se pěkně ukláněli a zdravili: „ Pěkně vítáme do města!“  A když někdo odcházel, tak říkali: „Na shledanou z města!“ To proto, aby každý věděl, že Kocourkov je město, a ne ledajaká vesnice.“

 

ŠESTÝ ÚKOL PRO KOCOURKOVSKÉ OBČANY

Karneval masek v Kocourkově

 

Každý kocourkovský občan se převlékl do masky a vyrazil na karneval plný legrace, tance a her, který si pro nás připravili spolužáci z 9.B. Všem, kteří se podíleli na přípravě karnevalu, moc děkujeme. Opravdu jsme si to všichni užili. Deváťaci jsou moc šikovní a zaslouží si od nás velkou pochvalu.

 

Foto: zsbo.rajce.idnes.cz/Karneval_unor_2017

 

 

SUPER STAR

 

            Každým rokem ve školních družinách a ve spolupráci se Základní uměleckou školou v Borovanech probíhá stále více oblíbená soutěž Super star. V letošním roce bylo mnoho zájemců, a tak v prvním kole v družinách proběhlo výběrové kolo a do samotného finále se dostali jen ti nejlepší zpěváci. Finalisté nepodcenili svou další přípravu na soutěž a měsíc navštěvovali ZUŠ, aby se naučili při zpěvu hýbat, správně dýchat a zacházet s mikrofonem. Někteří zpěváci si připravili ke své písni i něco navíc. Zde jsou výsledky povedeného finálového kola v ZUŠ.

 

První ročník

 1. místo         Tereza Jurášová
 2. místo         Karolína Beňová
 3. místo         Tereza Skřičilová
 4. místo         Karolína Gondeková
 5. místo         Andrea Valdaufová

Druhý ročník

 1. místo         Tomáš Nevěřil
 2. místo         Veronika Nýdlová
 3. místo         Barbora Fučíková

Třetí ročník

 1. místo         Barbora Dražanová
 2. místo         Štěpán Bicera
 3. místo         Denisa Křížovská

Čtvrtý ročník

 1. místo         Štěpánka Ondrášová
 2. místo         Michaela Janošková
 3. místo         Jiří Novotný
 4. místo         František Novotný

 

 

Pátý ročník

 1. místo         Karolína Pártlová                    
 2. místo         Zuzana Jindrová
 3. místo         Tereza Jakubcová
 4. místo         Kateřina Brejžková

 

SKOKAN ROKU 2017        Tereza Jurášová

OBJEV ROKU 2017            Štěpán Bicera

ABSOLUTNÍ VÍTĚZ SUPER STAR 2017 – Barbora Dražanová

 

Foto: zsbo.rajce.idnes.cz/Superstar_2017

 

BŘEZEN

 

„Kocourkovští občané se jednoho jarního dne na své schůzi rozhodli, že je potřeba si mezi s sebou poměřit síly. Samou náročnou prací už jsou zcela vyčerpáni, a proto si musí chvíli odpočinout. Ale jak to udělat? Uspořádáme svou olympiádu. Využijeme naší síly a obratnosti a šikovnosti.. Jak řekli, tak udělali.“

 

SEDMÝ ÚKOL PRO KOCOURKOVSKÉ OBČANY

 

Kocourkovská sportovní olympiáda

 

Sportovní kocourkovská olympiáda se vzhledem k nádhernému počasí uskutečnila venku na hřišti. Kocourkovští zde poměřili svou rychlost, přesnou mušku, výdrž a vytrvalost.

 

VÝSLEDKY KOCOURKOVSKÉ OLYMPIÁDY

ROD                           PŘEKÁŽKOVÝ BĚH          UKAŽ SVOU SÍLU STŘELBA      ODMĚNA

Osejtopolovi                          splněno                                   splněno                 12                3 nic

Sněztopolovi                          splněno                                   splněno                   4                3 nic

Vyorejtopolovi                       splněno                                   splněno                   5                3 nic

Zazimujtopolovi                     splněno                                   splněno                 10                3 nic

Zrejtopolovi                           splněno                                   splněno                   6                3 nic

Skliďtopolovi                         splněno                                   splněno                   6                3 nic

 

Pochvala pro děti ze školního klubu za organizaci olympiády.

 

Zvláštní ocenění NEJVĚTŠÍ SILÁCI

Terezka Vacková

Matyáš Tolnay

Martin Sobotík

Maruška Adamcová

 

Foto: zsbo.rajce.idnes.cz/Kocourkovska_olympiada

 

PŘIJELO K NÁM DIVADLO NARCIS PRAHA

            Předprázdninové odpoledne nám ve školních družinách zpříjemnila návštěva loutkového divadla s dvousetletou tradicí Narcis Praha. Divadlo Narcis bylo založeno v roce 1968 loutkohercem Vladimírem Fišerem a Emilií Kopeckou přímým potomkem slavného loutkářského rodu Matěje Kopeckého. Matěj Kopecký (24. února 1775 Libčany – 3. července 1847 Koloděje nad Lužnicí) byl nejznámější český loutkový divadelník, který se proslavil především se svou loutkovou postavou Kašpárka. Vladimír Fišer zvaný Pepíno a Emílie nám ve svém vystoupení Revue z kufru představili klasické i moderní loutky, houslistu Pištu, akrobata Makataka, zpěváky, spousty dalších loutkových umělců i stopadesát let starou čarodějnici. Práci s loutkami si mohly vybrané děti vyzkoušet také „na vlastní kůži“ a v závěru nám Pepíno i zažongloval s míčky, kužely a kroužky. Pozvání na vystoupení přijal i čestný host pan Václav Hanzal režisér a člověk, který dal život spousta loutkám borovanského loutkářského souboru Jiskra. Radost, smích a velký potlesk patřily oběma umělcům, kteří dokázali své loutky oživit a na prázdniny nás obdarovat dobrou náladou.

           

Foto: zsbo.rajce.idnes.cz/Foto_Divadlo_Narcis

 

POŽÁRNÍ OCHRANA OČIMA DĚTÍ

 

            Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezka vyhlásilo každoroční soutěž o nejlepší výkres, povídku, báseň nebo jiné literární dílo na téma „Požární ochrana očima dětí“. V letošním roce byla témata opravdu složitá, přesto se čtvrťáci ze školních družin pod vedením paní vychovatelky M. Machtové rozhodli o výtvarné ztvárnění. Děti si vybrali téma: Velké požáry v minulosti; Vliv požárů na změnu stavebních postupů, materiálů, koncepce staveb apod.; Odraz následků požárů v prvotních právních předpisech obcí, měst, regionu, státu; Vznik a vývoj prvních hasičských souborů – SDH, ale i profesionálních hasičů; Vývoj hasební techniky od prvopočátků do dnešní doby a Moderní prostředky pro hašení požárů a záchranné akce. Považte, témata jsou víc než složitá.

 

MLADÝ ZÁCHRANÁŘ V AKCI

 

            Opět po roce v začátku března vypuklo první kolo soutěže Mladý záchranář v akci. Držte nám pěsti, aby se nám podařilo zvládnout všechny úkoly v první fázi soutěže co nejlépe a postoupili jsme do finálového kola k profesionálním hasičům do Českých Budějovic. Podaří se nám i letos obhájit přední příčky finálového kola?

 

Průběh soutěže a výsledky můžete společně s námi sledovat na stránkách HZS Jihočeského kraje https://www.hzscr.cz/hzs-jihoceskeho-kraje.aspx. Sekce Ochrana obyvatelstva – soutěže – Mladý záchranář v akci 2017

 

Malá ukázka úkolů. Letos i s policisty. Hledání knih o hasičích, kresby, foto u nejbližšího oddělení policie, správná pozice při bouřce ve volné přírodě, model požární stanice z kartonu.

 

Foto: zsbo.rajce.idnes.cz/Foto_Mlady_zachranar_v_akci

 

RYCHLOČTENÍ

 

            Měsíc březen byl ve znamení nejrychlejšího čtenáře. Paní knihovnice Bc. Magdaléna Hluštíková si pro nás připravila úryvky z vymyšlených příběhů a pohádek čtenářů městské knihovny Augustýna Dubského Borovany. Ve všech školních družinách se děti mezi sebou utkaly v rychločtení těchto úryvků. Přečíst rychle co nejvíce slov za minutu, aby vám bylo dobře rozumět, není žádná hračka. Všichni se moc snažili, ale jen čtyři nejlepší z každého ročníku postoupili do finálového kola, kde se soutěžilo už jen o toho absolutně nejrychlejšího čtenáře. Příběh “Mimozemšťan Kaltafol” pro finalisty vymyslela Eliška Hluštíková. Paní knihovnice M. Hluštíková odměnila vítěze literárními dary. Chtěli bychom jí touto cestou poděkovat za krásně strávené soutěžní odpoledne plné pohádek a nových příběhů.

 

Nejrychlejší čtenáři

 

1. ročník                     Matěj Kotalík             55 slov

2. ročník                     Vít Přibyl                    140 slov

3. ročník                     Matouš Jindra             146 slov

4. ročník                     Michaela Janošková   163 slov

5. ročník                     Karolína Pártlová       156 slov

 

Foto: zsbo.rajce.idnes.cz/Rychlocteni_2017

 

 

SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ KRESLENÝ HASIČSKÝ VTIP

 

MV generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR vyhlásilo v rámci 9. ročníku projektu „Dávají za nás ruku“ do ohně pod záštitou generálního ředitele HZS ČR soutěž o vlastní vymyšlené a namalované nejlepší hasičské vtipy.

Vždy veselí hasiči s ohněm rychle zacvičí. Vtípek o nich napsat zkus, ukaž tak svůj dobrý vkus.

Poraďte nám!!!

Znáte-li dobrý vtip o hasičích, řekněte nám ho a my se pokusíme o jeho nakreslení.

 

HRAVÉ VELIKONOCE

 

            Výstavu klubu tradic Hravé Velikonoce obohatily děti ze školních družin kresbou hraček z minulosti a hraček současných. Jak to vidí děti dnes, zjistíte na výstavě v infocentru.

 

 

DUBEN

 

„Kocourkovští, do našeho města přijela vzácná návštěva. Dnes budeme hostit knížata a hrabata, která se na vlastní oči přijela přesvědčit o naší hlouposti. Nesmíme proto zklamat naše město. Musíme je přesvědčit, že naše pověst hlupáků není smyšlená. Knížata nevěří, že v našem městě nastala tak výrazná proměna. Ukažme, co dokážeme.“

 

OSMÝ ÚKOL PRO KOCOURKOVSKÉ OBČANY

 

Zkoušky hlouposti

 

Zábavné hloupé úkoly - 3 disciplíny

Cílem všech Kocourkovských bylo projít všechna stanoviště a vyzkoušet si všechny úkoly. Přesvědčit hrabata a knížata o tom, že mají samé hloupé nápady a zachránit tak kocourkovské občany z jejich služeb, aby se mohli vrátit domů do Kocourkova. Za splnění každého úkolu v časovém limitu, dostaly rody část dopisu od hrabat a knížat, který si pak složily a nalepily.

VÝSLEDKY ZKOUŠEK HLOUPOSTI

Vyorejtopolovi, Skliďtopolovi, Zazimujtopolovi, Zrejtopolovi, Sněztopolovi i Osejtopolovisplnili všechny tři disciplíny splnili: Kuželky naruby; Sbírání kroužků a Závody s kočárkem a získali všechny díly dopisu

Foto: zsbo.rajce.idnes.cz/Zkousky_hlouposti

 

ŠKOLNÍ AKADEMIE

Vzpomínka na vystoupení dětí školních družin a školního klubu.

Foto: zsbo.rajce.idnes.cz/Akademie_Foto

 

KVĚTEN

„ Kocourkovští, v malé uličce u náměstí leží napříč obrovská kláda. Sousedé, kteří ji tam přinesli, už neví, kam s ní šli a navíc nemají sílu ji znovu zvednout. Musíme proto pochytat hejno vrabců a přivázat jim kládu na křídla. Nasypeme jim zrní a oni kládu odnesou. Kocourkovští vrabci si kládu na křídla přivázat nenechali. A tak kocourkovští občané museli posunout kostel, aby v uličce vzniklo místo, kterým bude možné kládu obcházet.“

DEVÁTÝ ÚKOL PRO KOCOURKOVSKÉ OBČANY

 Kláda a hejno vrabců

ÚKOL:  Chytání vrabců

Barevné papíry měly šest sad čísel 1-20. Každá sada obsahovala ve stejné barvě všechna čísla. Naším úkolem bylo tyto sady najít a seřadit je podle čísel za sebou.

VÝSLEDKY CHYTÁNÍ VRABCŮ

 1. místo   Zazimujtopolovi        6 : 32 min
 2. místo   Sněztopolovi              7 : 56 min
 3. místo   Zrejtopolovi               8 : 26 min
 4. místo   Skliďtopolovi            8 : 30 min
 5. místo   Osejtopolovi              9 : 21 min
 6. místo   Vyorejtopolovi          10 : 33 min

Foto: zsbo.rajce.idnes.cz/Chytani_vrabcu

SEDMIKRÁSKOVÝ KRÁL

Soutěžili jsme ve sběru bylin. Děti z našich družin si vybraly sběr sedmikrásek a soutěžily o nejlepšího sběrače. Ti nejšikovnější byli odměněni sirupem ze sedmikrásek a ostatní dostali za sběr sladkou odměnu.

Foto: zsbo.rajce.idnes.cz/Sedmikraskovy_kral

 

ČERVEN

DEN DĚTÍ

Velkou radost dětem ve školních družinách udělal skákací hrad, který nám na tuto akci zapůjčila Místní akční skupina Sdružení Růže. Za krásný dárek ke Dni dětí chceme Sdružení Růže poděkovat. Dětský den jsme si moc užili, bylo to SUPER.

Foto: zsbo.rajce.idnes.cz/skakaci_hrad

POLICISTÉ VE ŠKOLNÍCH DRUŽINÁCH

V červnu nás ve školních družinách navštívili dva policisté. Povídali jsme si s nimi o tom, jak bychom se měli zachovat, pokud by nám nebo někomu blízkému hrozilo nějaké nebezpečí. Naučili jsme se, kdy a jak policii přivolat a jak se můžeme chránit před nebezpečím. Ukázali nám, jaké mají pro ochranu obyvatel i jich samotných ochranné prostředky a někteří z nás si vyzkoušeli pevnost pout. Vysvětlili nám funkci policejních vysílaček a co všechno se z nich policisté dovědí. Na závěr jsme si vyzkoušeli, jak foukat do alkoholtestru a jak to vypadá v policejním voze.

Foto: zsbo.rajce.idnes.cz/Policie_CR

ČERVEN

„ Kocourkovští, celý týden se budeme jen bavit a radovat, slavnosti jsou uspořádány na počest městské rady a všech kocourkovských občanů, kteří se starají o dobrou pověst a věhlas našeho města.“

DESÁTÝ ÚKOL PRO KOCOURKOVSKÉ OBČANY

Kocourkovské slavnosti  na počest vysvobození kocourkovských občanů

Každý den v průběhu celého týdne byl připraven 1 soutěžní kocourkovský úkol.

pondělí:  Slavný kocourkovský rybolov

 • 6 prutů, na konci provázek s hřebíkem, 6 lahví, úkolem každého soutěžícího je trefit co nejrychleji hřebík do lahve.

 

úterý:     Tanec na kládě

 • celé družstvo se postaví na kladinu. Mají za úkol seřadit se podle velikosti, nesmí při tom ale mluvit a dotknout se země.  Vše na čas. Pokud promluví nebo se dotknou země, připočítá se 5 trestných sekund.

středa:    Na slony

 • rod stojí v řadě, první má mezi koleny pet lahev, kterou bez pomoci rukou předá mezi kolena dalšímu hráči. Pokud lahev spadne, vrací se na začátek. Hra končí, má-li lahev poslední hráč. Starší děti si předávaly krabičku od sirek z nosu na nos.

 

čtvrtek:   Závod s míčem

 • hráči stojí v řadě za sebou. První hráč má mezi koleny míč, snaží se co nejrychleji uběhnout s míčem mezi koleny určenou dráhu. Míč mu nesmí spadnout. Vystřídají se všichni.

Foto: zsbo.rajce.idnes.cz/Kocourkovske_slavnosti

JAK SE ŽILO V KOCOURKOVĚ

 

Daleko, tak daleko, že až oko nedohlédne, leželo kdysi malé císařství a v něm ještě

menší město zvané Kocourkov. Bylo to město jako každé jiné – lidé tam ráno vstávali, přes den pracovali, večer se bavili a v noci spali. Přesto se ale v něčem od ostatních odlišovalo. Kocourkovští byli totiž obdaření jasným rozumem a hlubokou moudrostí. V těch dobách byla moudrost ceněna nadevše. Kocourkovští proto žili v úctě a váženosti. Knížata a hrabata za nimi posílala poselství a žádala je o rady. Jednoho dne jim už ale rady nestačily a Kocourkovští byli povoláni k panským dvorům jako poradci. V městečku zůstaly jen ženy a děti, které všechnu práci zastat nemohly. Pole začala zarůstat, sýpky zely prázdnotou, ploty trouchnivěly, stavení chřadla. Ženy se proto rozhodly napsat dopis svým mužům, kteří neváhali ihned přijet a dát věci do pořádku. Jak ale zařídit, aby nemuseli zpátky do služby? Přemýšleli dny a noci, až někdo přišel se spásným návrhem. Kocourkovští musí mít tak hloupé a bláznivé rady, že se podle nich nebude moci nikdo řídit a pánové je budou ze svých služeb nuceni propustit. Tak přišla noc, ta poslední, kdy tu byl ještě rozum pánem. A zítra až se rozední, s moudrostí bude navždy amen.

Kocourkovští radní k pomoci přizvali všechny děti ze školních družin a školního klubu, které se tím stali právoplatnými kocourkovskými občany a pustili se v září do práce. Celý rok děti pomáhaly kocourkovským občanům plnit spousta hloupých úkolů a vyzrát tak nad Knížaty a Hrabaty, kteří je drželi ve svých službách. Společně s kocourkovskými spolupracovali, učili se samostatnosti, kamarádství a sehranosti. Rozvíjeli svou obratnost, šikovnost, bystrost, dovednost a svým důvtipem přesvědčovali knížata a hrabata, že v jejich službách nemohou být. Knížata a hrabata nevěřila vlastním uším, jaké to máme hloupé a bláznivé nápady a rozhodla se jednoho dne přijet se na nás podívat a přesvědčit se na vlastní oči o naší hlouposti. Nesměli jsme město Kocourkov zklamat a museli je přesvědčit, že naše pověst hlupáků není smyšlená. Ukázali jsme jim tedy, co dokážeme. Knížata i hrabata se drželi za hlavu a utíkali z Kocourkova, jak jen to rychle šlo. Brzy nám napsala dopis: „Kocourkovští, jsme velice zděšeni. Ve vašem městě hloupost opravdu kvete. Takoví rádcové by nás přivedli na mizinu, proto o vás nemůžeme dále stát.  S lítostí vám tedy oznamujeme, že vás nadobro propouštíme ze svých služeb. Knížata a hrabata.“ Nedovedete si představit, jakou měli všichni radost. Kocourkovští na počest městské rady a všech kocourkovských občanů, kteří se starali o dobrou pověst a věhlas města Kocourkova uspořádali v červnu slavnosti a celý týden se jen bavili a radovali. Ke konci oslav nám poslal starosta Kocourkova dopis: „Drazí kocourkovští občané, tímto dnem zavládne v našem městě Kocourkově konečně klid. Knížata a hrabata konečně odjela. Předstírali jste hloupost tak dokonale, že jste byli z panských služeb propuštěni a nemusíte více své město a rodiny opouštět. Tím, že jste vymýšleli a plnili po celý rok bláznivé nápady a úkoly, prokázali jste vaši šikovnost obratnost, sportovního ducha, smysl pro kamarádství a hlavně moudrost.

Slunce bude dále svítit na Kocourkov, který může díky vám opět vzkvétat. Tak přijde noc, ta poslední, kdy je tu ještě hloupost pánem. A zítra až se rozední, bude s ní jednou pro vždy amen.“

Zažili jste školní rok plný legrace, smíchu a bláznivých kocourkovských nápadů. Je čas vám udělit pochvalu. Sešli jsme se tedy k závěrečnému ceremoniálu v borovanském zámku v malovaném sále, kde všechny rody Kocourkova sečetly získané body NIC a každý občan Kocourkova dostal za snahu pamětní list a odměnu.

Foto: zsbo.rajce.idnes.cz/Jak_se_zilo_v_Kocourkove

 

KRÁSNÉ PRÁZDNINY PLNÉ LEGRACE, RADOSTI A KRÁSNÝCH ZÁŽITKŮ

PŘEJÍ KOCOURKOVŠTÍ

 

© Double L-art

Základní škola Borovany