Základní škola Borovany - Škola pro život

Školní rok 2015/2016

Celoroční projekt školních družin – školní rok 2015/2016

 

Cesta kolem světa

 

Stát se námořníkem? To nebude asi jednoduché.

Děti ze školních družin se však rozhodly, že s kapitánem námořní flotily obeplují svět a pokusí se tím, stát se pravými námořníky.

 

 

 

„Onoho vlhkého konce léta provázelo nábor posádek a vystrojování lodí tolik tajností a záměrně šířených falešných zpráv, že se dalo s jistotou říci jen to, že slavní námořníci v čele s jejich kapitánem dávají dohromady v největším přístavu světa malou, avšak neobyčejně dobře vybavenou námořní flotilu....

Kapitán popoháněl obchodníky, tesaře a námořníky – členy posádek, naléhal na ně, aby pracovali pořádně, ale co nejrychleji. Každé dlouhé plavbě předchází spousta práce. Když se zanedbají i ty sebemenší podrobnosti, později se to vymstí. Kapitán to věděl, a tak dohlížel na průběh příprav – dříví, aby bylo řádně vyzrálé, maso, aby bylo čerstvé a řádně nasolené, jinak by se kazilo. Trupy v lodích, aby byly řádně vytěsněny koudelí, aby se za měsíc nezačaly potápět, aby bylo naloženo dost plachtovin v případě bouře. Lodě by mohly v prudkých bouřích zůstat bezmocně trčet na místě. Jeden sud po druhém byl ukládán do podpalubí, sudy se suchary, boby, hrachem, čočkou, nasoleným vepřovým masem, moukou, cibulí, octem, džbery se sýrem a máslem. Slepice a prasata byly zavřeny do přenosných ohrad, střelný prach a dělové koule uzamčeny v arzenálu, rezervní plachtoviny, trámy, prkna, mola, klínce, hřeby, kůže a nástroje nezbytné k opravám byly sneseny na loď ...

Tak nějak probíhaly velké přípravy všech námořníků, kteří se chtěli účastnit mimořádné plavby. 

 

 

Mluví k vám sám kapitán námořní flotily:

 

„Dokážete i vy děti jestli ve vás něco je?  Jestli umíte v pravý okamžik podat pořádný výkon? Jestli dokážete táhnout za jeden provaz?  Protože uprostřed oceánu je jedno, jakého kdo je původu, ale je důležité, co v něm je. Jestli ano?

Vyzývám Vás všechny k plavbě kolem světa na palubách různých lodí naší námořní flotily. Stanou se z Vás opravdoví námořníci, kteří obeplují celý svět. Záleží na vaší fyzické zdatnosti, šikovnosti a obratnosti.  Nikdy nevíte, co se přihodí a co budete v dané situaci potřebovat. Poznáte jiné země a seznámíte se se zvyky jiných obyvatel.“

 

„Teď už jen: „Dobrý vítr do plachet a šťastnou cestu milí námořníci............“

 

Popis hry:

 

Námořní flotila se skládá ze 7 lodí, které plují kolem světa. Lodě plují v čele s hlavní lodí, na které pluje Kapitán.  Každá loď má své jméno a svou posádku. Flotila vyplouvá z nejmenovaného velkého přístavu světa, aby obeplula celou zemi. Postupně obeplouvá všechny země, kde se zastaví a plní úkol. Jestliže úkol splní, může pokračovat dále.  Za splněný úkol posádky námořníků získávají místo bodů písmena, která nalepují do svých herních plánů. Na konci celé hry děti z písmenek složí celou zprávu.

 

 

 

Foto: Lodě námořní flotily

 

 

 

Loď KORÁB                                  

Hlavní pokřik námořní flotily a všech námořníků:

 

Na palubě Korábu,                         ZDE PLUJÍ DĚTI ZE ŠKOLNÍHO KLUBU

na suchu i ve vodě,                       s p. vychovatelkou N. Kotounovou

vždy a všude v pohodě!!!   

 

Loď KARAKA                                ZDE PLUJÍ DĚTI ŠD III 

Kdo je náš ten huláká,                  s p. vychovatelkou R. Čížkovou

naše loď je KARAKA.

Plaviti se na KARACE      

to je naše hlavní práce

 

Loď KARAVETA                           Zde plují děti ŠD Iv. B

Kam připluje KARAVETA,              s p. vychovatelkou M. Machtovou

tam se strhne velká mela.

řady děl a zbraní spousta,    

pro nepřítele velká sousta.

 

Loď KAIK                                   ZDE PLUJÍ DĚTI ŠD I. B

Na palubě KAIKU,                        s p. vychovatelkou P. Hebíkovou

vyvěsíme vlajku.

Proplujeme všemi moři,        

námořníci my jsme dobří.

                         

Loď KOGA                                  ZDE PLUJÍ DĚTI ŠD IV. A

Ať si v moři bitva zuří                 s p. vychovatelkou V. Weisfeitovou

máme věže a cimbuří.

Nezkoušej se s námi prát,      

KOGA je plovoucí hrad.

 

Loď KEČ                                     ZDE PLUJÍ DĚTI ŠD I. A

Dokud v moři voda teče               s p. vychovatelkou R. Hovorkovou

budem na palubě KEČE.

Na té naší lodi KEČ            

voláme si heč, heč, heč.

 

Loď Kon – ton                             ZDE PLUJÍ DĚTI ŠD II

Na plavidle jménem Kon – ton       s p. vychovatelkou V. Bicerovou

dodržujem lodní bonton,

námořnická modrá trička,    

v oblékání my jsme špička.  

  

ZÁŘÍ              ZAHÁJENÍ CELOROČNÍ HRY

 

Od samého začátku září jsme všichni začali pilně pracovat, abychom mohli na konci tohoto měsíce společně s kapitánem vyplout na cestu kolem světa. Přípravy nebyly jednoduché. My jsme je však naštěstí všechny zvládly. S novými tričky, vytvořenými námořnickými čepicemi, vlajkami a pokřiky každé posádky, jsme se shromáždili před vyplutím v pátek 25. září 2015 na hřišti.

Před vstupem na palubu nám kapitán řekl pravidla plavby, poučil nás o správném námořnickém chování a přečetl nám slib námořníků. Po naší přísaze nám předal jímací listinu – povolení k vyplutí. Za zvuku lodního zvonu jsme se nalodili a s velkou slávou vypluli na dalekou cestu.

 

Námořnický slib:

Slibujeme na svoji čest a svědomí, že budeme poslušní námořníci, budeme dbát na bezpečnost, abychom neohrozili celou posádku. Budeme vzorně pečovat o loď, dodržovat pravidla hry a snažit se obeplout svět.   

Tak přísaháme!

 

Jímací listina, povolení k vyplutí: 

Námořní flotila, která se skládá ze sedmi lodí, je připravena k Cestě kolem světa. Plavby se zúčastní lodě Koráb, Karaka, Karaveta, Kaik, Koga, Keč, Kon- ton. Já, hlavní kapitán naší námořní flotily tímto dnem povoluji vyplutí. Šťastnou plavbu námořníci. 

 

Foto: zsbo.rajce.idnes.cz/Zahajeni_CH

 

 

DIVADLO POHODA

 

            Za vzorné zářijové přípravy nás p. vychovatelky odměnily pozváním našeho nejoblíbenějšího divadla Pohoda. Moc jsme se na něj těšili a zase bylo proč. Zábava byla od začátku až do konce výborná. Někteří z nás si zahráli svou divadelní roli. Také jsme se konečně dozvěděli, jak to chodí na hodině tělocviku se zlobivým Ježurou. 

 

Foto: zsbo.rajce.idnes.cz/Divadlo_Pohoda

 

 

ŘÍJEN  ANGLIE

 

Námořníci slavnostně vypluli na širé moře z přístavu. Počasí bylo nádherné, moře klidné a tak po měsíci dorazili do Anglie. Po ukotvení celé flotily, mohli opustit lodě a prozkoumat okolí.

Čekají tu na nás 1. námořnické zkoušky. Než budeme moci zkoušky splnit, musíme se naučit základní anglická slovíčka, anglické zvyky a zjistit informace o podnebí, krajině, obyvatelstvu, kultuře, stravování a zvláštnostech Anglie. 

 

VELKÉ ŘÍJNOVÉ ČTENÍ

 

Děti ze všech školních družin v měsíci říjnu nezahálely a opět se vydaly do knihovny, aby se zúčastnily „Velkého říjnového čtení“.

 

Foto: zsbo.rajce.idnes.cz/Velke_rijnove_cteni_2015

 

 

Vyprávění o anglii

 

Děti z osmých tříd si pro nás připravily prezentace ze školního zájezdu do Anglie. Při promítání fotografií a videa nám představily život v této zemi, památky a vyprávěly nám své zážitky.

 

Foto: zsbo.rajce.idnes.cz/Vypraveni_o_Anglii

 

Říjnový úkol:

 1. ČÁST námořnické zkoušky

 

Závod pohyblivosti  - posádka je svázána provázkem k sobě. Na daný povel musí co nejrychleji překonat určenou vzdálenost, ovšem přes překážky.

Která posádka je rychlejší – posádky se chytnou za ruce, udělají hada a na daný povel vyběhnou. Musí oběhnout jedno kolečko okolo tělocvičny a neroztrhnout se.

Necejbrej -  závod probíhá formou štafety. Každý člen štafety nabere na začátku dráhy na lžičku korálek a běží s ním ke sklenici, do ní vloží korálek a rychle se vrací zpět.      

 

Kapitán vyhlásil při závěrečném nástupu výsledky a družiny si vylosovaly písmenka, která mají do herního plánu k nalepení.

 

Výsledky 1. části námořnické zkoušky:

                                                                       Pohyblivost     Rychlost         Necejbrej

1. místo           KARAVETA ŠD IV.B              30 s               21 s                 14 ks

2. místo           KOGA ŠD IV.A                         37 s               23 s                 16 ks

3. místo           KARAKA ŠD III.                      46 s               30 s                             13 ks

4. místo           KON-TON ŠD II.                       47 s               30 s                 10 ks

5. místo           KEČ ŠD I.A                           1: 00 min           38 s                   9 ks

                        KAIK ŠD I.B                                     1: 22 min           28 s                   9 ks

 

Foto: zsbo.rajce.idnes.cz/1._cast_Namornicke_zkousky_Anglie

 

 

HalLoweenská diskotéka

 

Koncem října nám žáci z 8. B připravili strašidelnou diskotéku plnou soutěží a tanců. Moc se nám to líbilo a osmákům děkujeme za krásné odpoledne.

 

Foto: zsbo.rajce.idnes.cz/Halloween_2015

 

 

 

LISTOPAD FRANCIE

 

Námořnická flotila plula dál po moři, námořníci plnili kapitánovy rozkazy a příkazy, začali si pomalu zvykat na běžný život na lodi. Počasí v listopadu bylo příznivé pro plavbu, sem tam nějaká dešťová přeháňka, vítr ještě nebyl tak silný, vlny dosahovaly jednoho metru. A tak flotila doplula po dalším měsíci do Francie. Vše probíhalo zatím podle plánu. Ve Francii na námořníky čekala druhá část námořnických zkoušek. Nejprve však museli poznat jakým jazykem se zde mluví, vlajku Francie, informace o podnebí, krajině, obyvatelstvu, kultuře, jídlu a zvláštnostech.

 

První listopadový úkol:

            Výtvarné ztvárnění – korábu, námořní flotily, námořníka

- výstava na chodbě u školních družin

 

Foto: zsbo.rajce.idnes.cz/Namornicka_vystava

 

 

KOUZELNICE

 

V listopadu nás navštívila kouzelnice, aby nám ukázala svá nová kouzla. Někteří z nás při kouzlech asistovali a občas jsme nevěřili, ani vlastním očím. Máme nad čím dumat. Jak ty kouzla asi paní kouzelnice dokázala?

 

Foto: zsbo.rajce.idnes.cz/Kouzelnice

 

VÝSTAVY

 

60. výročí loutkářského souboru Jiskra

Všechny družiny navštívily výstavu vytvořenou k 60. výročí loutkářského souboru Jiskra. Snad každý z nás zná jejich nádherné loutkové pohádky. Tentokrát i my jsme si mohli s některými loutkami pohrát a zjistit, jak se loutkové divadlo hraje.

 

Adventní výstava klubu tradic

S blížícími se Vánocemi i my jsme si připomněli různé tradice a zvyky jak předvánočního času, tak i samotných Vánoc.

 

 

Výtvarná soutěž časopisu Temelínky  „Vánoce u nás doma“

 

Žáci školních družin 4. B a 4. A  p.vychovatelky M. Machtové a V. Weisfeitové se zúčastnili výtvarné soutěže Edy a Idy časopisu Temelínky. Měli nakreslit obrázek na téma „Vánoce u nás doma“. Odborná komise redakční rady vybrala ze stovky výkresů 7 vítězných obrázků.

Mezi výherci je Adina Přibylová ŠD IV. B. My jí za tento úspěch ve výtvarné soutěži blahopřejeme. Zde se můžete na vítězný obrázek podívat.

 

Foto: „Vánoce u nás doma“ Adina Přibylová

 

 

Druhý listopadový úkol

 1. ČÁST  námořnické zkoušky

 

Vytrvalost – skáče se štafetovým způsobem přes švihadlo v daném časovém limitu 10 minut, střídá se pořád celá družina námořníků, dokud neuplyne časový limit. Vyhrává družina, která bude mít nejvíce skoků.

Biatlon – opět se soutěží formou štafety, první závodník vyběhne, na konci trasy ho čekají 3 hody, kterými se snaží srazit co nejvíce kuželek a vrací se zpět.

Rychlé předání zprávy – štafetový závod, první člen štafety se naučí na startu básničku, běží k dalšímu členovi štafety, ten se musí naučit text od svého kamaráda, běží ke třetímu atd. Úseky mezi jednotlivými členy štafety jsou delší. Rozhoduje čas a podoba výsledného textu s původním originálem.

 

Výsledky 2. části námořnické zkoušky

 

Flotila

 zkouška

švihadla

pořadí

zkouška

biatlon

pořadí

zkouška přenos zprávy

pořadí

Kaik ŠDI.B

79 skoků

5.

135 ks

1.

2 slova / 1:00 min

5. / 3.

Keč ŠDI.A

129

4.

124

3.

0 slov   / 1:10 min

6. / 4.

Kon-Ton ŠDII.

68

6.

54

6.

    4       / 37 s

3. / 2.

Karaka ŠDIII.

365

3.

130

2.

    6       / 1:13min                     

2. / 5.

Koga ŠD IV.A

554

2.

73

5.

   10      / 2:00min

1. / 6.

Karaveta ŠD IV.B

668

1.

75

4.

     3      / 32 s

4. / 1.

Koráb ŠK

Výborná příprava kapitána a jeho námořníků

 

Foto: zsbo.rajce.idnes.cz/2._cast_Namornicke_zkousky_Francie

 

 

 

PROSINEC ITÁLIE

 

Námořníci již od počátku plavby věděli, že letošní Vánoce budou trávit na moři. Pokud počasí dovolí, nebude velký vítr a mráz, doplují do Itálie. Tam, v přístavním městě, na námořní lodi oslaví Vánoce. Jaké asi jsou? Vlastně se ani neliší od těch na pevnině. Štědrovečerní večeře, rozdávání dárků, vánoční koledy u stromečku ani tady nechybí. A pak večer všichni námořníci vyjdou na palubu, dívají se na večerní oblohu, posetou hvězdami a při měsíčním svitu vzpomínají na svůj domov a své blízké.  Další den musí v přístavním městě doplnit zásoby, hlavně sehnat co nejvíce masa pro celou hladovou námořní flotilu.

 

Prosincový úkol:

 1. ČÁST  námořnické zkoušky

 

Lov tuleňů - v určeném prostoru v tělocvičně jsou rozházeny obrázky tuleňů, z druhé strany na každém obrázku je napsána jeho hmotnost. Úkolem desetičlenné posádky je nasbírat co nejvíce tuleního masa, které nese na určené místo. Každý lovec má u sebe život a jeden obrázek tuleně. Pro ztížení hry, členy posádky chytají strážníci. Koho chytnou, odevzdá život i maso a běží na start pro nový život. Hodnotí se počet nachytaného masa (kg) jednotlivých posádek.

 

Výsledky 3. části námořnické zkoušky

 

1. místo           KON-TON ŠD II.                 37 670 kg

2. místo           KEČ ŠD I.A                         37 390 kg

3. místo           KOGA ŠD IV.A                   30 240 kg

4. místo           KARAKA ŠD III.                29 940 kg

5. místo           KARAVETA ŠD IV.B        29 860 kg

6. místo           KAIK ŠD I.B                                   25 360 kg

Pochvala všem námořníkům ze ŠK za vzornou přípravu.

 

Všechny družiny společně nalovily 190 a půl tuny tuleňů.

 

Foto: zsbo.rajce.idnes.cz/3.cast_Namornicke_zkousky_Lov_tulenu

 

 

DOPIS JEŽÍŠKOVI

 

Žáci školních družin 4. B a 4. A  p.vychovatelky M. Machtové a V. Weisfeitové společně napsali dopis Ježíškovi, aby měl i letos dostatek sil roznést dárky všem dětem na celém světě a dokázal všem splnit jejich tajná přání. Ježíšek byl tak hodný, že nám zpátky odpověděl. Napsal nám opravdu krásný dopis.

Ukázka z dopisu od Ježíška:

Ahoj, děvčata a kluci!

            Asi ani netušíte, jak obrovskou radost mi váš dopis udělal. Mám ze všeho nejraději právě psaníčka, která píší děti dohromady. A navíc byl váš dopis obzvláště hezký, takže potěšil i Hvězdulky, které mi při čtení nakukovaly přes rameno, protože i ony rády slyší o dobré partě kamarádů, kteří se spolu nehádají, neperou se a nezlobí. A když, tak jen docela, docela maličko. ….

 

Foto: zsbo.rajce.idnes.cz/Dopis_od_Jeziska_2015

 

 

VÁNOCE VE ŠKOLNÍCH DRUŽINÁCH

 

Děti si v družinách vytvořily vánoční atmosféru a ozdobily si i vánoční stromečky.

 

Odměnou byla nadílka od Ježíška. Všechny děti měly z nových her a hraček velkou radost.

 

 Foto: zsbo.rajce.idnes.cz/Vanoce_v_SD_prosinec_2015

 

Leden - Indie

 

Cesta kolem pobřeží byla velmi náročná. Zhoršilo se počasí, neustále nás vyčerpávaly vichřice a bouře. Až koncem ledna jsme našli dobrý přístav. Byl příhodný pro ukotvení naší námořní flotily, i pro opravy potřebné před další plavbou a doplnění zásob. Připluli jsme do Indie. Námořníci se snažili navázat kontakt s domorodým obyvatelstvem. Poznávali jakým se v Indii mluví jazykem, vlajku Indie, informace o podnebí, krajině, obyvatelstvu, kultuře, jídlu, zvláštnostech této země.

 

 

Lednový úkol:

            4. ČÁST  námořnické zkoušky

 

Námořnická rychlost a vytrvalost

hra:               10 kamenů

 

Výsledky 4. námočnické zkoušky 10 kamenů

 

 1. místo BIATLON        ŠD 1B Kaik  Hebíková          135 bodů
 2. místo BIATLON        ŠD 3    Karaka Čížková          130 bodů
 3. místo BIATLON        ŠD 1A Keč Hovorková          124 bodů
 4. místo BIATLON        ŠD 4B Karaveta Machtová      75 bodů
 5. místo BIATLON        ŠD 4A Koga Weisfeitová         73 bodů
 6. místo BIATLON        ŠD 2   Kon-ton Bicerová         54 bodů

 

 1. místo PŘESKOK ŠVIHADLA        ŠD 4B Karaveta Machtová    668 skoků
 2. místo PŘESKOK ŠVIHADLA        ŠD 4A Koga Weisfeitová       554 skoků
 3. místo PŘESKOK ŠVIHADLA        ŠD 3    Karaka Čížková          365 skoků
 4. místo PŘESKOK ŠVIHADLA        ŠD 1A Keč Hovorková         129 skoků
 5. místo PŘESKOK ŠVIHADLA        ŠD 1B Kaik  Hebíková         79 skoků
 6. místo PŘESKOK ŠVIHADLA        ŠD 2    Kon-ton Bicerová     68 skoků

 

 1. místo PŘENOS ZPRÁVY                ŠD 4B Karaveta Machtová    32s/3slova

místo PŘENOS ZPRÁVY                ŠD Kon-ton Bicerová                        37s/4slova

 1. místo PŘENOS ZPRÁVY                ŠD 3    Karaka Čížková          73s/6slov

místo PŘENOS ZPRÁVY                ŠD 4A Koga Weisfeitová      120s/10slov

 1. místo PŘENOS ZPRÁVY                ŠD 1B Kaik  Hebíková          60s/2slova
 2. místo PŘENOS ZPRÁVY                ŠD 1A Keč Hovorková         60s/0slov

 

Foto: zsbo.rajce.idnes.cz/10_kamenu

 

ZIMNÍ RADOVÁNKY

            Konečně nám v lednu napal dlouho očekávaný sníh, a tak jsme s družinami chodily bobovat, stavět sněhuláky a užívat si krásnou zimu. Škoda jen, že vydržela jen pár dní. Opravdu nás radovánky na sněhu moc bavili.

 

Foto: zsbo.rajce.idnes.cz/Zimni_radovanky

 

KOSMETICKÝ SALON

            Letošní zimu jsme hodně trávili ve družinách, protože se počasí nevydařilo. Děti ze družiny 4B si pro nás připravily kosmetický salon, aby dbaly na naši krásu. Všechny družiny jsme kosmetický salon navštívily a nechaly o sebe pečovat. Děvčata si dala opravdu zálěžet.

 

Foto: zsbo.rajce.idnes.cz/Kosmeticky_salon_unor_2016

 

ZÁPIS DĚTÍ DO PRVNÍCH TŘÍD 2016

            Děti ve školních družinách vyráběly pro budoucí prvňáčky dárečky.

Foto: zsbo.rajce.idnes.cz/Zapis_2016

 

 

ÚNOR JAPONSKO

            Byly asi tři hodiny odpoledne, kdy se v únoru ozvalo z koše stožáru dlouho očekávané „Hej, Země!“ Právě jsme se nalézali na 31 stupni zeměpisné šířky, kapitán rozhodl, že můžeme bez nebezpečí přistát.  Posádka upínala oči směrem k pevnině a brzy spatřila zelené pobřeží lemované pískem. Celá flotila ožila, a uvědomila si, že jsme právě bezpečně přepluli okolo Bermudského trojúhelníku. Konečně jsme narazili na pevninu a zakotvili. Námořníci po plavbě byli tak vysílení, že kapitán zavelel: „Vylodit celou posádku“ a k tomu dal týdenní odpočinek. Námořníci byli nadšeni, v Japonsku nikdy nebyli a tak hurá do vnitrozemí,  prozkoumat a pobavit se.

NÁMOŘNICKÝ BÁL

            V Japonsku nás přivítali kapitánovo přátelé i známí námořníci a uspořádali pro nás velkolepý námořnický bál plný soutěží, her a tance.  Každý z nás si připravil nějakou pěknou masku. Všichni jsme si bál velice užili a poznali kulturu a zvyky Japonska.

 

Foto: zsbo.rajce.idnes.cz/Namornicky_bal_unor_2016

 

SUPER STAR

            Každým rokem ve školních družinách a ve spolupráci se Základní uměleckou školou v Borovanech probíhá stále více oblíbená soutěž Super star. V letošním roce bylo mnoho zájemců, a tak v prvním kole v družinách proběhlo výběrové kolo a do samotného finále se dostali jen ti nejlepší zpěváci. Zde jsou výsledky povedeného finálového kola v ZUŠ.

 

První ročník

 1. místo        Veronika Nýdlová
 2. místo        David Dvořák a Rozálie Michaelle Grohmanová
 3. místo        Marie Šustrová
 4. místo        Vojtěch Jech 

Druhý ročník

 1. místo        Barbora Dražanová
 2. místo        Marie Klímová
 3. místo        Nina Toušková
 4. místo        Alžběta Pavlíková

Třetí ročník

 1. místo   Jana Eiblová
 2. místo        Michaela Candrová
 3. místo        František Novotný
 4. místo        Jiří Novotný

Čtvrtý ročník

 1. místo        Karolína Pártlová
 2. místo        Zuzana Jindrová
 3. místo        David Doksanský
 4. místo        Adina Přibylová

Pátý rořník

 1. místo        František Štangl                    
 2. místo        Dita Míková
 3. místo        Martina Procházková

 

SKOKAN ROKU 2016       Dita Míková

OBJEV ROKU 2016                       Barbora Dražanová

ABSOLUTNÍ VÍTĚZ SUPER STAR 2016 – FRANTIŠEK ŠTANGL

 

Foto: zsbo.rajce.idnes.cz/Super_Star_2016

 

POŽÁRNÍ OCHRANA OČIMA DĚTÍ

            Literární a výtvarná soutěž, které se pravidelně děti ze školních družin zúčastňují.

            Vítězem literární části v mladší kategorii se letos stal Jíří Novotný 3.B a do Českých Budějovic si dojel pro cenou předanou starostou OSH Mgr. Jiřím Žižkou v.r.

 

Báseň: Když uvidí lidi požár, zavolají hasiče, stopadesát rozdrnčí se a sirény rozkvičí se.

            Na hasičské stanici připravují hadici, vystrojují také auta, nachystá se celá parta.

            Sotva cinkne siréna, naskakují do svých aut, k cíli rychle dojedou, do bezpečí nás dovedou.

            Na plamenech syčí voda, oheň svírá velká síla.

            Velký kohout zkrocen jest, hasiči zas můžou jet.

            Když jsou všichni v bezpečí, to je vždycky nejlepší.

            Buďme rádi, že je máme, jsou to velcí profíci a pořádní chlapíci.

                                                                                                                                 Jiří Novotný

Foto: zsbo.rajce.idnes.cz/Hasici

 

BŘEZEN OCEÁNIE - Plavba přes oceán

         Počasí se pro příštích čtrnáct dní prudce pokazilo. Bouře a mlhy se střídaly takřka bez přestání.  Vstoupili jsme do vod Tichého oceánu. Všude kolem se dmuly vlny nekonečného oceánu. Šest lodí se kolébavě sunulo kupředu, někdy pluly rychle, někdy pozvolna. Protože jsme cestovali přes oceán poprvé, spousta námořníků mělo mořskou nemoc a museli se léčit. Cesta utíkala pomalu. Námořníci se vydali ze všech sil. A pak najednou rozjasnila se obloha, vysvitlo sluníčko a na flotile začala u námořníků dobrá nálada.

 

Březnový úkol:                     ŠTAFETOVÉ HRY VE VODĚ

Lov perel, přenášení pokladu, převážení členů posádky

 

Výsledky - všechny družiny svůj úkol splnily, aby mohly pokračovat v plavbě dál.

 

Foto: zsbo.rajce.idnes.cz/Namornicke_hry_ve_vode_-_brezen

 

RYCHLOČTENÍ

            V březnu si pro nás paní knihovnice Magdaléna Hluštíková připravila soutěž v rychločtení. První kolo soutěže proběhlo ve školních družinách, ze kterého postoupili do finále ti nejlepší čtenáři. Fináloé kolo proběhlo v knihovně a výsledky byly velmi vyrovnané. Vítězové byli ve škole ošerpováni a odměněni literárními dary.

 

            FINÁLE V RYCHLOČTENÍ 2016

                                                                                                          počet přečtených slov

 

1.třídy                  1. místo      Přibyl Vítek                                       98

                            2. místo      Kotlíková Vendula                             94

                            3. místo      Chmelařová Karolína                         65

                            4. místo      Navrátil Jiří                                      52

                            5. místo      Fučíková Bára                                   34

                            6. místo      Buriánová Rozálie                             28

 

 

2.třídy                 1. místo       Wurm David                                      105

                            2. místo      Zahradníková Nikoleta                      99

                            3. místo      Herdová Julie                                     97

                            4. místo      Steiner  Vojtěch                                 93

 

3.třídy                 1. místo       Šebek Jan                                           130

                           2. místo       Dvořák Šimon                                     116

                           3. místo       Candrová Michaela                              93

                           4. místo       Eiblová Jana                                       90

 

4.třídy                 1. místo       Kubáková Aneta                                180

                            2. místo      Jakubcová Tereza                               145

                            3. místo      Janeček Dominik                               140

                            4. místo      Jindrová Zuzana                                131

 

5.třídy                 1. místo       Hrušková Bára                                   202

                            2. místo      Míková Dita                                       198

                            3. místo      Říhová Emma                                    174

                            4. místo      Nigrínová Adéla                                150

 

 

 7.třída                            1. místo       Hůrková Natálie                                190

 

Foto: zsbo.rajce.idnes.cz/Finale_rychlocteni_foto

 

DUBEN    HAVAJSKÉ OSTROVY   

            Plavba přes Tichý oceán byla dlouhá, ale poměrně klidná. Podařilo se nám zakotvit u Havajských ostrovů. Jakmile domorodci viděli, že připlula velká námořní flotila s radostí ji vítali. Ihned přispěchali obchodníci a nabízeli námořníkům rýži, cukrovou třtinu, kuřata, kokosové ořechy, banány, nabízeli i koření. Námořníci neváhali a nabrali celých 6 tun.

                    

Dubnový úkol:    NÁMOŘNICKÝ TROJBOJ

 

Zkouška míření  - hod míčkem na cíl – každý hráč má 3 hody, sčítají se všechny zásahy do koše celé družiny.

Posilování sedy, lehy – štafetově – všichni si lehnou na zem, vzájemně si mohou držet nohy, začne první, zkříží ruce na prsou a provádí sedy, lehy, 10 x za sebou, udělá a pokračuje další, měří se čas celé posádky. 

Vis – jak dlouho vydrží jednotliví členové družiny viset na hrazdě, pod nohama nic není – štafetově, měří se čas celého družstva. Vyběhne první, pověsí se za jednu ruku a visí, až spadne, běží zpět a vybíhá další.

 

Foto: zsbo.rajce.idnes.cz/Namornicky_trojboj

 

PÁLENÍ ČARODĚJNIC

            Konec dubna je ve znamení pálení čarodějnic. O tuto tradici jsme nechtěli přijít ani na širém moři, a tak i s havajskými domorodci jsme oslavili poslední den v dubnu. Menší problém bylo sehnat naše české špekáčky, ale i to se nám povedlo.

 

Foto: zsbo.rajce.idnes.cz/Paleni_carodejnic_2016

 

Sběr bylin

            Dalším dubnovým úkolem bylo poznávání bylin. Někteří námořníci potřebovali uzdravit rozbouřené žaludky a jiní zase všemožné neduhy. Proto jsme pár bylin posbírali a naučili se, jak kterou, na co používat.

 

Foto: Sběr bylin

 

ZÁCHRANÁŘ HASIČEM V AKCI

            Od začátku března jsme bojovali jen o to nejlepší umístění v této soutěži. V první části se nám podařilo obsadit ve starší kategorii první místo a mladší kategorii druhé místo. Svou znalost hasičských dovedností jsme pak ve druhém kole v Českých Budějovicích potvrdili a s nádhrným umístěním jsme vyčerpaní jeli domů. Touto soutěží by měli projít úplně všichni, protože je velmi poučná a dokonale zábavná.

 

Foto: Záchranář v akci

 

 

KVĚTEN            AMERIKA

            Plavba kolem světa byla velmi dlouhá a náročná. Dost námořníky vyčerpávaly neustálé bouře a vichřice.  Sem tam se objevovaly pirátské lodě, které naši flotilu chtěli přepadnout. Ovšem vždy se v našich námořnících objevilo tolik síly, že piráti neměli žádnou šanci. A jak plavba ubíhala, najednou se před námi objevila pevnina. „To je Amerika“, křičeli všichni námořníci. Celá námořní flotila vplula do přístavu. Kapitán nechal hlídat lodě a všichni námořníci se vydali na pevninu za zaslouženou zábavou.

 

květnový úkol:                            NÁMOŘNICKÝ ŽIVOT

Vyběhnout ze startovní čáry, přenést plný kbelík vody z místa na místo, pošimrat 20x rýžákem palubu, vylovit z lavoru rybu, hodit ji do koše na vzdálenost 5 metrů, stáhnout plachtu, běžet do cíle, zazvonit na zvon a vybíhá další námořník. 

Vítězí družstvo s nejlepším časem.

 

Výsledky: Nejrychlejší posádka

 

 1. místo   KARAVETA ŠD 4B
 2. místo   KARAKA ŠD 3
 3. místo   KON-TON ŠD 2
 4. místo   KEČ ŠD 1A   a          KAIK ŠD 1B
 5. místo   KOGA            4A

 

Foto: zsbo.rajce.idnes.cz/Namornicky_zivot

 

BESEDA POLICIE ČR

            V měsíci květnu přijela do školních družin hlídka policie ČR, aby nás poučila o naší bezpečnosti a jak se chovat v různých situacích. Policisté nám ukázali něco málo ze svého výcviku a jejich činnosti. Našeho figuranta Vojtu využili k tomu, aby nám předvedli jak zatýkají pachatele a velkou zajímavostí pro nás všechny byl materiál, který policisté používají ke své práci.

 

Foto: zsbo.rajce.idnes.cz/Beseda_s_PCR

 

 

ČERVEN:                    ŠPANĚLSKO

            Čekala nás nejrušnější a nejnebezpečnější poslední část plavby, plavba kolem španělského pobřeží. Vpluli jsme do oblastí, pro které nebylo spolehlivých map. Vpluli jsme do Atlantického oceánu. Zuřivé ledové větry se vrhaly na všechny lodě námořní flotily.  Když pluli okolo velkých skalisek, námořníci museli dávat pozor, aby lodě nenarazily. Spodní proudy a bouře hnaly celou flotilu jiným směrem, než námořníci chtěli. Tak plavba pokračovala celý týden. Unavení, hladoví, žízniví, vyčerpaní, ale živí námořníci s celou flotilou dopluli do cíle. U španělského pobřeží našli vhodný přístav, kde celá námořní flotila zakotvila. Úkol byl splněn. Na pevnině je vítaly velké davy jásajících lidí. Cestu kolem světa všichni námořníci přežili a obepluli.

     

Červnový úkol:                   PŘÍSTAVNÍ JARMARK

            Sbohem námořní flotilo, Vaše paluby nám byly dobrým domovem po dlouhou řadu dní. Našli jsme na nich mnoho dobrých kamarádů a prožili spoustu krásných chvil. Budete teď odpočívat v přístavu, ale až kapitán znovu zavelí „rozvinout plachty“, budeme určitě mezi těmi, kteří se s vámi poplaví za dalším dobrodružstvím. Á Á Á- HOJ!!

 

PŘEDSTAVENÍ:    ROZSVIŤTE HVĚZDY

„Počítač je dobrý sluha, ale špatný pán.“

Vezmi vše do svých rukou a staň se šťastnějším. Začni třeba tím, že nějaký z těch přístrojů, kterými ses obklopil na chvíli vypneš. Zkus to...

Představení plné zábavy, které nám ukázalo cestu jak mezi sebou komunikovat, vnímat jeden druhého, společně si naučit hrát a umět rozvíjet tvořivost, nás všechny velmi pobavilo.

 

Foto:  zsbo.rajce.idnes.cz/Koncert_Rozsvitte_hvezdy

 

HLEDÁNÍ POKLADU

Kapitán nám na závěr připravil ještě jeden úkol, který jsme mohli splnit až po předložení vyluštěné tajné šifry:  „Naše cesta kolem světa, nebyl vůbec žádný špás,

                        i kdyby trvala nám léta, zítra vydáme se na ni zas.“

 

Foto: zsbo.rajce.idnes.cz/Hledani_pokladu_cerven

 

Poklad od kapitána jsme našli a v něm byli ukryté DIPLOMY pro všechny námořníky a sladká odměna.

 

CESTĚ KOLEM SVĚTA

HURÁ, HURÁ, HURÁ!!!

 

KRÁSNÉ PRÁZDNINY

© Double L-art

Základní škola Borovany