Základní škola Borovany - Škola pro život

Školní rok 2014 - 2015

 

Celoroční projekt školních družin – školní rok 2014/2015

Země pohádek

 

 

Úvodní příběh

 

Na východní straně zeměkoule, hned vedle Království věčného slunce, se nachází jedna velmi krásná země, která se skládá hned z několika malých království. A v těchto královstvích žijí lidé – veselí i smutní, pracovití i leniví, hodní, méně hodní, nehodní a také pár neřádů. Prostě takové normální  královstvíčko. Jednu zvláštnost ale tato země má. Lidé si tu rádi vyprávějí pohádky. Pocestní i potulní komedianti, kteří tou zemí procházeli, jí proto říkají Země pohádek.

V zemi zla, která se rozkládá na půlnoční straně, hned vedle Království věčné tmy, žije čaroděj jménem Zababa. Tento čaroděj je strašně zlý. Ale kdyby byl jenom zlý! On je navíc ještě zákeřný, závistivý, zestárlý a zapšklý, zlovolný, zlenivělý, zakomplexovaný, zrádný a zhýralý, zahnilý a zvředovatělý, zbabělý, zvlčilý a zpuchřený, no zkrátka zosobněné zlo. Jednoho dne byl čaroděj Zababa opravdu v hrozné náladě. Dozvěděl se totiž, že jeho nejoblíbenější saň zase přemohl nějaký princ a to ho opravdu strašně naštvalo. Aby se vyzuřil, šel si poprvé za posledních 456 let zase osobně zabouřit z oblohy. A jak tak lítal po obloze, pouštěl na zem blesky a krupobití, uslyšel najednou, jak někdo vypráví dětem pohádku. A pohádky Zababa přímo nenávidí.  Když slyší pohádku, okamžitě dostane kopřivku, která strašně a ukrutánsky svědí. No prostě se zase osypal a to ho tak vytočilo, že se rozhodl, že s tím pohádkovým neřádem jednou provždy skončí. A tak celou Zemi pohádek zaklel.

Lidé najednou neuměli dětem vyprávět pohádky, protože pohádky se úplně ztratily ze světa. Všichni se pokoušeli si vzpomenout, ale úplně všechny pohádky zapomněli. Děti z toho byly velmi smutné, plakaly, ale nedalo se vůbec nic dělat. Království Země pohádek najednou ztichlo a upadlo v zapomnění.  Mezi lidmi se šířila zloba, smutek, naštvanost, nemoci, závist a velké zlo. To ovšem Zababu velmi blažilo a už se těšil, až všechna královstvíčka  postupně ovládne. Král Jan, který Zemi pohádek vládne, se ale nevzdal. Jeho posledním zoufalým pokusem, jak zachránit Zemi pohádek je výzva – dětem odvážným, chytrým, šikovným, které se nezaleknou Zababy a získají kouzlo a prolomí kletbu, která byla na Zemi pohádek uvalena. 

 

Král Jan ze Země pohádek

nám vyslal poselství po potulných komediantech:

 

Já, král Jan ze Země pohádek tímto na vědomost dávám: najde-li se někdo odvážný a chytrý, kdo dokáže zlého Zababu přemoci a podaří-li se mu získati kouzlo a tak zruší kletbu, jež byla na království uvalena, tomu celý poklad naší země připadne. Královstvíže osvobodit pouze člověk z cizí země. Jedině ten se může brániti Zababovi. Jak získati kouzlo bohužel nevím. Tuším jen, že by to mohla vědět Babice Květice, která prý žije v hlubokém lese. Té se však lze zavděčit, pouze tehdy, přinese-li jí někdo herbae medicinae“.

 

             Zlý ZABABA,

             Který zaklel zemi pohádek

 

 

Návštěva potulných komediantů

V pátek 19.září k nám do školních družin zavítali potulní komedianti s poselstvím od Krále Jana.  Všechny družiny jsme se společně rozhodly, že se pokusíme Zemi pohádek vysvobodit. Potulné komedianty jsme pozvali k zahajovacímu ohýnku, kde jsme si všichni společně opekli buřty. Potulní komedianti nám za odměnu prozradili, kde bychom měli začít a kam se vydat, abychom mohli Zemi pohádek vysvobodit.

 

Foto: zsbo.rajce.idnes.cz/Potulni_komedianti_a_zahajovaci_ohen

 

Lesní skřítci a Babice Květice

Přesně na den, o týden později v pátek 26.září jsme dali na radu potulných komediantů a vydali  se na cestu k vysvobození Země pohádek za Lesními skřítky, kteří nám ukázali po splnění jejich úkolů cestu k Babici Květici. Babice Květice nám zadala velice záhadný úkol: Co znamená v její řeči „Herbae medicinae“.  My jsme všichni tajenku Babice Květice vyluštili, je to levandule. Babice Květice nám pak za to prozradila, že Země pohádek se skládá z několika královstvíček. V každém královstvíčku nechal Zababa kousek něčeho, co nám může pomoci kletbu zlomit. Za to že jsme zodpověděli správně její otázku, dala nám královské Erby. A řekla nám: „Ty jsou pro vás velmi důležité. A k tomu ještě ode mě dostanete jednu radu. Jako první navštívíte Zlaté království, zde vládne Zlatokrál. Zababa s ním vyměnil mapu královstvíček za zlato. Další měsíc se pokusíte tuto mapu získat.  A teď už jděte domů. Už mě bolí záda .......

 

Každá družina dostala svůj ERB, k tomu si děti vybraly svůj název královských šiků,  vytvořily svá trička a vyzdobily své družiny (šiky).

 

 

    Mušketýři ŠD II                        Strážci  ŠD I B                      Šermíři ŠD III

Křižníci ŠD I A                     Žoldnéři ŠD IV A              Žalářníci ŠD IV B

 

RYTÍŘI ŠK

 

Foto: zsbo.rajce.idnes.cz/Lesni_skritci_a_Babice_Kvetice

 

 

Zlaté království

Hon za pokladem je naším říjnovým úkolem

 

Mapu královstvíček vyměnil Zababa se Zlatokrálem, který má své sídlo ve zlatém dolu Zlatého království.  Zlatokrál však nadevše miluje zlato a tak mapu získáte jedině výměnou za zlaté valouny. Ty zůstaly pouze už na jednom místě. Člověk, který tam půjde, může přenést přes hranice pouze 1 valounek, jinak zkamení. U toho si musíte dávat pozor, aby vás nechytili skřítci zlatostřežníci, kteří je přísně střeží.

 

Hurá vysvobodili jsme Zlaté království!!!

 

Foto: zsbo.rajce.idnes.cz/Zlate_kralovstvi_rijen_x

 

Velké říjnové čtení                  

Děti ze všech školních družin v měsíci říjnu nezahálely a vydaly se do knihovny, aby se zúčastnily „Velkého říjnového čtení“ . Všechny děti při čtení pohádek zároveň přispěly svou fantazií k vytvoření nového příběhu o dopravním hřišti, které by chtěly mít v Borovanech.

 

Foto: zsbo.rajce.idnes.cz/Rijnove_cteni_2014_x

 

Divadlo Pohoda

V říjnu nás opět navštívilo naše oblíbené divadlo „Pohoda“. Tentokrát nám přivezli pohádku o Pejskovi a mnoho legrace. Někteří z nás si zahráli svou první divadelní roli. Společně jsme si zazpívali, pobavili se a také jsme si zasoutěžili.

 

Foto: zsbo.rajce.idnes.cz/Foto_Divadlo_POHODA

 

Výtvarná soutěž

Žáci školní družiny 4.B a 3.A  p.vychovatelky M. Machtové se zúčastnili výtvarné soutěže Edy a Idy časopisu Temelínky. Měli nakreslit obrázek na téma „Vzpomínky na letní prázdniny“. Odborná komise redakční rady vybrala ze stovky výkresů 5 vítězných obrázků.

Mezi výherci je Lea Urbanová ze 3.A, která nakreslila lodní výlet po moři v Řecku. Od redakce časopisu obdržela věcnou cenu. My jí za tento úspěch ve výtvarné soutěži blahopřejeme. Zde se můžete na vítězný obrázek podívat.

 

Foto: Vítězný obrázek.pdf (803152)

 

Mravenčí království 

V listopadu jsme měli za úkol v celoroční hře, pokusit se osvobodit mravenčí království – domov Ferdy mravence. Mravenčí království je maličké a není ho snadné najít. Čeká nás možná dlouhá a strastiplná cesta a proto se na ni musíme řádně připravit. Mravenčí království má svůj řád. Abychom ho mohli osvobodit, musíme splnit dva úkoly.

 

1.Nakreslit, jak vypadá mravenčí království

 

2. Závodní dráha -  „ Kdo dopinká balonek na pálce nejrychleji přes řadu překážek“.

 

Úkoly se nám podařili splnit a mravenčí království jsme vysvobodili.

 

Foto: zsbo.rajce.idnes.cz/Foto_Mravenci_kralovstvi

 

Foto: zsbo.rajce.idnes.cz/Foto_vystava_Mravenci_kralovstvi

 

Popletené království

Naším prosincovým úkolem je osvobodit jedno zajímavé království, které zlý čaroděj Zababa zaklel. V tomto království je všechno úplně jinak, všechno je prostě popletené. Lidé mluví věty na přeskáčku, slova říkají pozadu, jako kdyby byli úplně hloupí. Neumí se oblékat, košile a svetry neumí zapínat na knoflíky, chodí po hlavě, zlobí, neumí uklízet, neumí číst, psát, počty se jim pletou. Zkrátka je zde hrozný nepořádek. Lidé zde netrpělivě čekají na nějakého ulukiš /šikulu/, který by vše uvedl do pořádku a osvobodil je.

 

Úkolem na prosinec je zvládnout Popletené legrační závody

 

      Hod listem papíru na dálku

      Vrh zavázaným igelitovým pytlíkem na dálku

      Házení ping pong míčkem mezi nohama na dálku

      Běh – slalom mezi kuželkami pozadu 

      Skok do dálky po jedné noze

      Projít určitou dráhu v chůzi sezení na bobku

 

Jsme šikulové i popletené království jsme vysvobodili!!!

 

Foto: zsbo.rajce.idnes.cz/Foto_popletene_kralovstvi

 

 

KRÁSNÉ VÁNOCE A ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK

 VÁM PŘEJÍ VŠECHNY DĚTI A VYCHOVATELKY ZE ŠKOLNÍCH DRUŽIN A ŠKOLNÍHO KLUBU

 

Foto: zsbo.rajce.idnes.cz/Foto_krasne_Vanoce_vam_preji_deti_ze_SD

 

 

Vánoce ve školních družinách

 

Do školních družin přišel Ježíšek a přinesl dětem spousty nových her a hraček.

Radost dětí byla veliká.

 

Foto: zsbo.rajce.idnes.cz/Vanoce_v_SD

 

Království věčné tmy – slepé království  

 

V jednom království Země pohádek, dříve než je Zababa zaklel, měli lidé takovou zvláštní schopnost. Velmi dobře viděli a někteří dokonce viděli až do budoucnosti. A ten bystrý zrak a jasnovidectví jim Zababa tak záviděl, až jim ho prostě vzal. Abychom jim pomohli, museli jsme v lednu splnit zapeklité úkoly za stejných podmínek, v jakých teď žijí obyvatelé dříve Bystrozraké, dnes však Slepé země.

 

Naším úkolem v lednu bylo vytvořit si kouzelné brýle, kterými jsme prolomili kletbu a se zavázanýma očima poznat sedm předmětů podle hmatu. Tím jsme vysvobodili království věčné tmy.

 

Foto: zsbo.rajce.idnes.cz/Kralovstvi_vecne_tmy/

 

Mladý záchranář

 

            Hasičský tým pátých tříd v čele s p. vychovatelkou M. Machtovou se v letošním roce opět rozhodli poměřit své síly a znalosti v hasičském oboru v soutěži Mladý záchranář- hasičem v akci. Obhájí loňskou šikovnost a podaří se jim dostat na vrchol? Budeme jim držet pěstičky.

 

Foto: zsbo.rajce.idnes.cz/Mlady_zachranar_2015/#mlady_zachranar.jpg

 

Veselé království

 

            Ve veselém království žili lidé, kteří se moc rádi veselili, pořádali různé veselé akce, závody, zábavné programy, lidé tu byli hodní, slušní veselí, čestní, měli stále dobrou náladu. Tady opravdu stálo za to žít. To všechno jim ale zlý Zababa moc záviděl a tak je zaklel. Najednou tu začala být strašná nuda. Nikdo nic nedělal, lidé se přestali usmívat, bavit se, byli protivní, otravní, bez nálady. Na to se nemohly dívat děti ze školního klubu a proto se pokusily tuto kletbu prolomit  a pomoci lidem zase se veselit. 

 

Uspořádali tedy v únoru pro všechny družiny Masopustní pouť se spoustou zábavných stanovišť. Děti za splnění úkolu získávaly papírové žetonky, za které mohly veselé království osvobodit. Za vysvobození veselého království na víc dostaly děti vysloužený erb, který si nalepily na příslušné osvobozené království. 

 

Foto: zsbo.rajce.idnes.cz/Vesele_kralovstvi/

 

Družinová SUPERSTAR

 

            Únor ve školních družinách už léta bývá ve znamení zpěvu. Po družinovém castingu přichází velké finále v Základní umělecké škole Borovany s profesionálními odborníky na zpěv. I když jsme letos neobjevili skokana roku, ani objev roku, svůj titul absolutního vítěze opět obhájil František Štangl s písní Holky z naší školky. Rozhodování bylo pro porotu letos hodně náročné, neboť výkony všech zpěváků byly výborné a velmi vyrovnané.

 

 

Výsledky soutěže Superstar

 

I. ročník          1. Barbora Dražanová  -  Černé oči

                        2. Eliška Nováčková  -  Koulelo se, koulelo

                        3. Nina Toušková  -  Pásla ovečky

                            Jakub Frdlík  - Pec nám spadla

                        4. Jan Frdlík, Štěpán Bicera  -  Když jsem já sloužil

 

II. ročník         1. Michaela Candrová  -  Černé oči

                        2. Barbora Ferdová  -  Veverka

                            Marie Klímová, Šárka Kubešová  -  Uprostřed lesíka

                        3. Aneta Matoušová, Gabriela Candrová  -  Černé oči jděte spát

 

III. ročník       1. Karolína Pártlová  -  Pátá

                        2. Zuzana Jindrová  -  Koulelo se…

                        3. Adéla Tesarčíková, Adina Přibylová  -  Beskyde..

                        4. Karolína Jenknerová, Tereza Jakubcová  -  Boty

 

IV. ročník       1. František Štangl  -  Holky z naší školky

                            Dita Míková  -  Najednou

                        2. Martina Procházková, Ivana Mašková – Balada o princezně

 

V. ročník         1. Adéla Bezemková  -  Měla jsem holoubka

                        2. Pavla Burdová  -  Babička Mary

 

 

Foto: zsbo.rajce.idnes.cz/Superstar_2015/

 

Vodní království

 

V březnu jsme se vydali navštívit vodní království a také ho osvobodit. Protože Zababa všechny vodní živočichy zaklel v kámen. Všude vládlo ticho, voda byla zelená a někde zakalená, kam jsme dohlédli, všude bylo samé kamení. Nikde žádný život. Na kraji království seděl hastrmánek a strašně plakal. Měl pro nás připravené úkoly, které jsme mu museli pomoci splnit, aby se do království vrátil zpět život.  

V našem školním bazénu jsme pomohli hastrmánkovi rozfoukat hladinu vody, naučili jsme znovu plavat rybičky a očistili jsme vodu od kamenů, tím jsme království vysvobodili a od hastrmánka každá družina dostala do sbírky další erb do velké mapy království.

 

Foto: zsbo.rajce.idnes.cz/Vodni_kralovstvi/

Rychločtení

 

            Březnovou oblíbenou soutěží je měření rychlosti čtení. Paní knihovnice M. Hluštíková nám dala texty ke čtení a p. vychovatelky nám změřily kolik slov přečteme za jednu minutu. Ti nejlepší čtenáři si pak rychlost čtení poměřili ještě jednou ve finálovém kole v borovanské knihovně.

 

Výsledky rychločtení

 

1.ročník

Robin Havel               72 slov

Petr Votruba              48 slov

Barča Dražanová        42 slov

Jan Frdlík                    42 slov

 

2.ročník

Roman Truksa            127 slov

Jan Šebek                    98   slov

Tomáš Policar             93   slov

Dominik Kobliha        84   slov

 

3.ročník

Natálie Šimánková     142 slov

Aneta Kubáková        138 slov

Tereza Jakubcová       130 slov

Tadeáš Zahradník       119 slov

 

4.ročník

Dita Míková               182 slov

Bára Hrušková           173 slov

Ema Říhová                154 slov

Lucka Lhotková         141 slov

 

5.ročník

Klára Votrubová        210 slov

Karolína Klínková      138 slov

Dominik Zahradník    126 slov

Michal Průcha            121 slov

 

Foto: zsbo.rajce.idnes.cz/Rychlocteni_2015/

 

„PO OČIMA DĚTÍ“

           

            Požární ochrana nás zajímá. Zúčastnili jsme se proto výtvarné i literární soutěže.

            Podaří se nám uspět? Držte nám pěstičky.

 

Akademie 2015

 

            Děti ze školních družin s p. vychovatelkami M. Machtovou a V. Weisfeitovou si letos připravily vystoupení s názvem Idylka u telky a p. vychovatelka N. Kotounová připravila s dětmi ze školního klubu scénku s názvem Polednice.

 

Foto: zsbo.rajce.idnes.cz/akademie_SD/

 

Plavání ve školních družinách

 

            Celý školní rok jsme se svými družinami navštěvovali školní bazén, kde jsme si svou fyzickou kondici vylepšovali při různých hrách a soutěžích.

 

Foto: zsbo.rajce.idnes.cz/Plavani_skolnich_druzin

 

Čarodějnice má narozeniny

V blízkém lese bydlí jedna malá čarodějnice a zrovna v dubnu má narozeniny. Žije sama se svým havranem a tak ani nedostane žádný pořádný dárek. A z toho je trochu smutná. My se jí pokusíme rozveselit a obdarovat ji našimi dárky a vezmeme ji na bál čarodějnic. Abychom tam vůbec mohli, museli jsme absolvovat čarodějnickou cestu.

 

Čarodějnická stezka  -  děti dostaly za úkol vyrobit pro malou čarodějnici z přírodního materiálu malé košťátko, vymyslet kouzelné zaříkávadlo na přivolání deště a bouřky a natrhat bylinky na kouzelný lektvar. Dárky pak měly přinést na bál čarodějnic k ohýnku, kde je čekala čarodějnice, která se moc těšila. Každá družina čarodějnici představila své dárky a ona je za odměnu pozvala na svůj bál, kde společně oslavili její narozeniny a mohly si s ní opéci buřtíky. Nakonec děti čarodějnici ještě zazpívaly, aby jí potěšily. Za splnění úkolů děti dostaly erb, který si nalepily na mapu Země pohádek.

 

Foto: zsbo.rajce.idnes.cz/Carodejnice_ma_narozeniny

 

Nejznámější pohádky na poštovních známkách

 

            Děti ze školních družin p. vychovatelky Machtové a Weisfeitové se zúčastnily výtvarné soutěže „Nejznámější české pohádky na poštovních známkách“. Úkolem této soutěže bylo namalovat obrázek k jakékoliv pohádce, který bude výtvarným návrhem na poštovní známku. Zhodnoťte sami, jak se dětem obrázky povedly.

 

Foto: zsbo.rajce.idnes.cz/Navrhy_na_postovni_znamky

Koncert v ZUŠ

 

            Kapela Základní umělecké školy v Borovanech, složená z žáků z této školy, pod vedením pana učitele R. Ochozky, již tradičně pozvala všechny školní družiny na svůj koncert. Libé tóny nových songů se nesly celou uměleckou školou a nám se koncert velice líbil.

 

Foto: zsbo.rajce.idnes.cz/Koncert_v_ZUS

 

Mladý záchranář – hasičem v akci

 

            V březnu se děti ze ŠD 4.B zúčastnily soutěže Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje Mladý záchranář – hasičem v akci. Tato soutěž plnila úkol výuky Ochrany člověka za mimořádných událostí. Cílem soutěže je, aby účastníci zábavnou formou získali základní znalosti a dovednosti potřebné k zvládání běžných rizikových situací (hrozeb každodenního života) i mimořádných událostí. Budou tak připraveni obstát v krizových situacích a postarat se o sebe i své blízké. Dále soutěžním týmům přiblížit práci hasičů, ukázat jaké mají hasiči technické vybavení, vystroj a výzbroj a ukázat jaké mnohdy nelehké úkoly musí hasiči plnit.

 

            Paní vychovatelka M. Machtová se svým družstvem po dobu dvou měsíců plnili různé

úkoly, které nebyly jednoduché. Své velké znalosti zúročili prvním místem a postoupili do druhého kola. V květnu jeli soutěžit přímo k hasičům Jihočeského kraje do Českých Budějovic, kde ze všech družstev vybojovali to nejlepší místo.

 

Vyhrávající borovanští Soptíci

                                                         

                                   Tomáš Vacek

                                   Taťána Toušková

                                   Pavla Burdová

                                   Klára Votrubová

                                   Lucie Valentová       

                                               a

                       p. vychovatelka M.Machtová

 

Foto: zsbo.rajce.idnes.cz/Mlady_zachranar_hasicem_v_akci

 

Zakletý zámek

 

V zakletém zámku se děje něco podivného, žije tam vůbec někdo? Bydlí tam nějaká princezna? Kde ten zámek vůbec je? Straší tam? Jejejeje to je ale otázek.. Nejlepší bude, když se do něj vypravíme a sami se přesvědčíme, jak to tam vlastně chodí. Čeká nás tam  jistě zajímavý úkol... Jaký? Nechte se děti překvapit.

 

Úkolem měsíce května bylo navštívit náš borovanský zámek, kde jsme se dozvěděli spousty nových věcí o jeho historii. Zámkem nás provázela paní knihovnice M. Hluštíková, která nám prohlídku připravila krásným a poutavým způsobem. V každé místnosti byla nastražena věc, která do historie zámku nepatřila, a my jsme měli poznat, které předměty to jsou. Po prohlídce jsme dostali od pani knihovnice kvíz, který jsme si ve školních družinách měli vyplnit. Kvíz obsahoval nelehké otázky z historie zámku a kláštera, abychom prokázali, jak jsme výklad poslouchali a co jsme si z něj odnesli. Kvíz byl také hlavní soutěží měsíce května. Družina, která zodpověděla všechny otázky správně, pak dostala od pani knihovnice za odměnu erb do mapy pohádek.    

 

Foto: zsbo.rajce.idnes.cz/zaklety_zamek_x

 

Požární ochrana očima dětí

 

            Koncem dubna proběhlo na Okresním sdružení hasičů ČMS v Českých Budějovicích vyhodnocení okresního kola soutěže „PO očima dětí“. Vítězové byli hned tři ze školní družiny p. vychovatelky V. Weisfeitové. V literární soutěži zvítězil Ondřej Bicera se svou básní Hasič a voda. Ve výtvarné soutěži zvítězil se svou kresbou Martin Čížek a Petr Baier. Ocenění vítězů proběhlo 26. května 2015 v aule ZŠ a ZUŠ Bezdrevská v Českých Budějovicích. Vítězům blahopřál starosta Okresního sdružení hasičů Mgr. Jiří Žižka.

 

Ondřej Bicera

Hasič a voda

Sotva začne oheň pálit, hasič musí rychle pádit.

Kalhoty, boty, kabát, rukavice a helma, to je hasiče uniforma.

Skočit do auta a jet, musí hasič celkem hned.

Každý hasič ví co dělat, když má oheň likvidovat.

Kudy rychle hrnout vodu, aby přemohl katastrofu.

Dejme jim všude přednost, zachraňují přeci dost.

Hasič a voda, to je jedna shoda.

 

Foto: zsbo.rajce.idnes.cz/PO_ocima_deti

 

Bylo, nebylo u hasičů

           

            GŘ HZS ČR vyhlásilo 7. ročník projektu „Dávají za nás ruku do ohně“. Každý rok i letos se děti ze školních družin p. vychovatelek M. Machtové a V. Weisfeitové do toho projektu zapojili. Tento rok v podobě literární soutěže na pohádkové téma „Bylo, nebylo u hasičů“. Nejlepší pohádky budou vydány ve sbírce pohádek a použity k propagaci Hasičského záchranného sboru ČR. 

 

Získání kouzla proti Zababovi

 

            Podařilo se nám osvobodit všechna království, teď ještě musíme zneškodnit zlého čaroděje Zababu. Aby se nám to podařilo, musíme získat to správné kouzlo. Kde však hledat?

V červnu děti oslavují svůj svátek. Ve školních družinách jsme oslavu dne dětí spojili s uzavřením celoroční hry. Celý týden jsme navštěvovali různé pohádkové bytosti, které nám pomáhali nalézt správné kouzlo proti zlému Zababovi.

 

V pondělí jsme našli první zprávu, kde se vytváří energie, kterou potřebujeme ke kouzlu. Od té jsme byli nasměrováni ke Křemílkovi, kterému jsme pomohli najít jeho kamaráda Vochomůrku a ten nám za odměnu dal část pergamenu kouzla proti zlému Zababovi.

V úterý nás přivítal pták Ohnivák, ten ztratil v areálu školy zlatá jablka.  Každá družina mu je pomohla najít. Pták Ohnivák nás pak odměnil další částí pergamenu.

Ve středu jsme se vydali za Carevičem Ivanem, který nám vyprávěl, že na jeho území se přemnožily zelené ještěrky. Byl z toho úplně zoufalý, potřeboval pomoci ještěrky zneškodnit.  Všem družinám se to podařilo a od Careviče Ivana jsme získali třetí část pergamenu.

Ve čtvrtek u princezny, kterou zaklel sám zlý Zababa, jsme museli vyluštit zašifrovanou zprávu, abychom princeznu vysvobodili. Princezna nám za odměnu dala poslední část pergamenu. Společně jsme se celý pergamen naučili a tím jsme se připravili na poslední největší zkoušku.

V pátek jsme šli k lesíku, kde zlý Zababa přežíval, tam jsme velice nahlas kouzlo z pergamenů zazpívali a zlého Zababu jsme tím z říše pohádek navěky vyhnali. Jé, jak ten utíkal, jak se nás bál.

 

Král Jan osobně přijel dětem poděkovat. Tím, že jsme zazpívali kouzelnou píseň z pergamenu, byla prolomena kletba, která zničila zlého čaroděje Zababu. Země pohádek je tedy osvobozena. Všechny děti ze školních družin byly králem Janem pasovány na rytíře Země pohádek. Král Jan přivezl slíbený poklad, který dětem spravedlivě rozdělil.

 

Foto: zsbo.rajce.idnes.cz/Ziskani_kouzla_proti_Zababovi

 

Jak už to v pohádkách bývá – všechno dobře dopadlo a my jsme Zemi pohádek zachránili.

                                                                                                                                      

Všem přejeme krásné prázdniny plné sluníčka a nádherných zážitků!!!

© 2009 double L-art

Základní škola Borovany