Základní škola Borovany - Škola pro život

Školní rok 2010/2011

 

Síň slávy ŠD 2011

 

V pátek  17.6.2011 se v zámku v malovaném sále konala velká slavnost školních družin. Do Síně Slávy byli uvedeni nejlepší sportovci a zpěváci, kteří zvítězili v letošním školním roce 2010/2011 v družinových soutěžích. Každý vítěz byl dekorován šerpou a dostal „ Čestné uznání  Síně slávy“. Na hlavu mu byla nasazena koruna, ve slavnostním křesle si užil svou chvilku slávy a pak se podepsal na pamětní listinu. K tomu ještě dostal drobnou odměnu, kterou připravila paní knihovnice Hluštíková.

 

Do Síně slávy byli pro rok 2011 uvedeni tito žáci:

 

Nejlepší rychločtenáři:

Dvořák Tomáš (Hluboká u Borovan)

Bradna Tadeáš

Votrubová Klára

Nováček Patrik

Průcha Michal

Bydžovská Martina

Čiháková Tereza

Pufferová Karolína

Pártl Marek

Škopková Simona

Vild Slávek

Pavlíková Bára

 

Sranda olympiáda:

 Vojta Bartizal

František Dvořák

Lukáš Aldorf

Daniel Červenka

Michal Průcha

František Dvořák

Lukáš Aldorf

David Völfel

Jan Ochozka 

Lukáš Mašek

Pavel Kolář

Matěj Fencl

 

 

SuperStar:

Vašek Malík

Marek Pártl

Anna Baštýřová

Lenka Kavanová 

 

Šplhoun ŠD:  

Vojta Bartizal

Lukáš Hruška

Kateřina Nevěřilová                            

Přemek Benhák

 

     Všem vítězům  blahopřejeme. Fotografie z činnosti školních družin jsou vystaveny v knihovně Augustina Dubenského. Zde si je zájemci mohou prohlédnout.

     Chtěli bychom poděkovat paní knihovnici Magdaléně Hluštíkové za celoroční výbornou spolupráci se školními družinami.

 

Fotoreportáž : zsbo.rajce.idnes.cz/Sin_slavy

 

Sranda olympiáda

 

Prvních 14 dní v květnu 2011 probíhala ve školních družinách „ Sranda olympiáda“. Po slavnostním zahájení a zapálení „sranda“ ohně děti závodily ve třech disciplínách  : běhu v gumových holínkách, skoku s batohem, kloboučkem a brýlemi, hodem vlastnoručně vyrobenou šipkou. Všichni sportovci slíbili, že budou bojovat o ty nejlepší výsledky. Z každé družiny byly vybrány ty nejlepší výkony dětí, které budou zapsány do knihy rekordů za rok 2011.

Výsledková listina nejlepších sportovců : 

 

Běh v holínkách:

1.      třída - Vojta Bartizal        7 vteřin

2.      třída -  František Dvořák  8,42 vteřin

3.      třída – Lukáš Aldorf        9,94 vteřin

4.      třída – Daniel Červenka  12,3 vteřin

 

Skok s batohem:

 

1.      třída  - Michal Průcha     146 cm 

2.      třída – František Dvořák 140 cm

3.      třída – Lukáš Aldorf       219 cm

4.      třída – David Volfel       215 cm 

 

Hod šipkou:

 

1.      třída  -  Jan Ochozka      10,80 m   

2.      třída -   Lukáš Mašek     9,60 m

3.      třída -   Pavel Kolář       13,50 m 

4.      třída  -  Matěj Fencl       10,38 m  

 

Fotoreportáž : zsbo.rajce.idnes.cz/Sranda_olympiada_2011/

 

Rej čarodějnic

V pátek 29.dubna 2011 se okolo družinového ohně slétly čarodějnice a čarodějové. Čarodějnický rej začal moc hezky, u ohýnku se opékaly buřtíky, ale letošní aprílové počasí je všem nedovolilo upéci. Mnohé děti si je musely sníst i studené v družině, kde také pokračoval program plánovaný k ohni. Tím byly oblíbené hry a zpívání s kytarou.

Družinový čarodějnický rej se nám i přes nepřízeň počasí vydařil.

Fotoreportáž : zsbo.rajce.idnes.cz/Carodejnice_ve_SD_2011/

 

Karneval

Poslední den před jarními prázdninami se škola zaplnila krásnými maskami.

Již během dopoledního vyučování se děti oblékaly do svých masek, přestože ten pravý karneval probíhal až odpoledne se školními družinami.

Soutěže pro děti tentokrát připravili větší kamarádky ze školního klubu. Masky i ostatní se ,,vyřádily“ a užili si pěkné odpoledne.

 

Fotoreportáž: zsbo.rajce.idnes.cz/Karneval_SD/

 

Soutěž v rychločtení

 

Ve čtvrtek 3.3.2011 se děti školních družin zúčastnily soutěže v rychločtení, kterou připravila p.Hluštíková v městské knihovně. Dětem se soutěž líbila a těší se na příští rok, až si budou moci porovnat své výsledky.

 

Výsledky:

Výsledková listina soutěže v rychločtení 2011

 

1.třída

1.místo        Dvořák Tomáš (Hluboká)

                        Bradna Tadeáš

            Votrubová Klára

            (všichni přečetli 38 slov/minutu)

     2. místo                Nováček Patrik (29 slov)

     3. místo                Průcha Michal (27 slov)

 

2.třída a  3.třída

1.      místo    Bydžovská Martina (130 slov, 2. třída)

      Čiháková Tereza (130 slov, 2. třída)

2.    místo   Pufferová Karolína (126 slov, 3. třída)

3.    místo   Pártl Marek (110 slov, 2. třída)

 

4.třída

       1.místo Škopková Simona (170 slov)

       2. místo Vild Slávek (163 slov)

       3. místo Pavlíková Bára (151 slov)

 

Fotoreportáž : zsbo.rajce.idnes.cz/Soutez_v_rychlocteni/

Bobování ŠD

 

Děti mají moc rády pohyb a zvláště na čerstvém vzduchu. Při příznivých sněhových

podmínkách chodí se svými vychovatelkami využívat menší kopeček u hřiště v areálu školy

 

Bobování dětí z prvních a druhých tříd 3.2.2011 - fotoreportáž ZDE : zsbo.rajce.idnes.cz/Bobovani_SD/

 

 Super Star 2011

 

V pátek 11. února 2011 školní družiny uspořádaly již II. ročník soutěže: „Družiny hledají Super Star“. Mezi námi jsme přivítali milého hosta - paní učitelku Lucii Kolářovou ze Základní umělecké školy v Borovanech, která se přišla podívat na naše malé zpěváky. Svým odborným pohledem pomohla hodnotit zpěv jednotlivých soutěžících. Soutěže se zúčastnilo 15 odvážných dětí, které zpívaly své oblíbené písničky.

Dětská porota rozhodla a vyhlásila pro rok 2011 „Družinové Super Star“.

Jsou to:  Vašek Malík   1.A

              Marek Pártl    2.A

              Anna Baštýřová   3.A

              Lenka Kavanová   2.A 

 

      Paní učitelka Kolářová pochválila všechny děti za jejich zpívání a našla mezi nimi i dva talenty. Svým zpěvem ji velmi překvapila Lenka Kavanová ze 2.A a Barbora Dvořáková ze 4.B. Jak zhodnotila: „Tato dvě děvčata jsou opravdovými talenty a svůj zpěv by měla v budoucnu dále rozvíjet“. Následoval bouřlivý potlesk diváků.

Ve druhém ročníku družiny své Super Star opět našly. Těšíme se na další ročník.

Fotoreportáž : zsbo.rajce.idnes.cz/Super_Star_2011/

 Kouzelnice ve školní družině

 

Dne 28.1.2011 přijela kouzelnice pobavit děti ze školních družin. Měla pěkně připravené vystoupení, ve kterém předvedla dětem svá kouzla.  Zároveň je zapojila do kouzlení i soutěží, za které obdržely i drobné odměny. Děti ji sledovaly velmi pozorně a vystoupení mělo velký úspěch. Odcházely spokojené a v družinách se hned pokoušely poslední kouzlo udělat. Několik fotografií přiblíží tuto akci: zsbo.rajce.idnes.cz/Kouzelnice_SD/

 

Čertovská diskotéka

 

Po dopoledním rojení čertů ve škole dne 3. 12.2010 uspořádaly školní družiny pro děti a malé čertíky diskotéku.

Několik připravených soutěží zpestřilo dětem čertovské taneční rejdění.

Všichni se čertovsky vyřádili a ještě si odnesli drobné sladkosti ze soutěží.

 

Fotoreportáž : zsbo.rajce.idnes.cz/Certovska_diskoteka_2010/

© 2009 double L-art

Základní škola Borovany