Základní škola Borovany - Škola pro život

Školní rok 2022 - 2023

 

 

Celoroční projekt školních družin 2022/2023

Záchrana Pohádkové říše aneb „ Letem pohádkovým světem“

 

Motto:

„ Pojďte s námi do pohádky, projdeme se pamětí,

naše staré kamarády nehodíme do smetí.“

 

Všude na celém světě se vyprávějí pohádky, kde se objevují pohádkové bytosti, kouzla a zázračné věci.  I my si letos budeme společně vyprávět pohádkové příběhy a ocitneme se tak ve světě pohádek a fantazie, kterému rozumí právě děti. Čeká na nás projekt s názvem Záchrana pohádkové říše aneb „Letem pohádkovým světem“.

ÚVOD

V Pohádkové říši zlý drak Dragon odnesl dvě ze tří královských dětí. Uletěl s nimi do jeskyně, kde přebýval.  Slíbil je králi a královně vrátit za podmínky, že od nich získá symboly královské moci (korunovační korunu, zlaté jablko a žezlo) a ostatní klenoty z královské pokladnice. Král s královnou chtěli děti vrátit, a tak jim nezbývalo nic jiného, než všechny královské klenoty drakovi odevzdat. Zlý drak Dragon byl velmi spokojen, jak přelstil krále i královnu. Klenoty si s velkou radostí vzal, ale svůj slib nedodržel. Unesené královské děti odnesl z jeskyně do říše lidí a zbavil je paměti. Krále a královnu vyhnal z jejich zámku a ujal se vlády nad celou Pohádkovou říší. Jelikož draka ostatní pohádkové bytosti odmítaly poslouchat, začal drak v Pohádkové zemi škodit.

Drak byl velmi spokojen, jak škodí a ovládá svou Pohádkovou říši dál. Pod jeho vládou začala říše zanikat. Zlý Dragon všude chrlil oheň, kterým způsobil samé požáry. A tak se stalo, že spousta pohádkových postav zmizela ze světa.

V říši lidí se pak ztratily z pohádkových knih všechny pohádky, lidé je nemohli svým dětem číst. A právě děti z Říše lidí, které pohádkám věří a mají je rády a jsou ochotny jim pomoci, je mohou zachránit.

A proto naším úkolem bude všechny pohádky zachránit a vrátit je zpět do pohádkové knihy. A ještě k tomu sesadit zlého draka z trůnu, najít královské děti a kamenné dračí srdce. Pak dát společně dohromady zaklínací formuli, která oslabí moc zlého draka Dragona a Pohádková říše bude zachráněna.

Pomocníky na této cestě nám budou pohádkové bytosti, které budou od krále nosit zapečetěné listiny, v nichž jsou ukryty úryvky z pohádek a rady, jak lze jednotlivým pohádkám pomoci. Děti pak budou každý měsíc vstupovat do Pohádkové říše, ve které budou pomáhat, radit, bojovat a zachraňovat pohádky. Po skončení se budou vracet do Říše lidí. Současně budou všichni společně získávat každý měsíc za splněné úkoly body a jednotlivá slova formule, která spolu s dračím kamenným srdcem, které najdou a získají do své moci, zlého draka Dragona z trůnu Pohádkové říše vypudí.

 

VÝCHOVNÉ CÍLE

Hlavním výchovným cílem je poskytnout dětem dostatek příležitosti k uplatnění vlastní fantazie a tvořivosti, hravou formou zájmového vzdělávání naučit děti spolupráci a komunikaci s ostatními. Vzbudit pozornost dětí a jejich zájem o dětskou literaturu, hlavně
o pohádky, ať už klasické či moderní. A vědět, že pohádky nám přináší i poučení, že dobro vítězí nad zlem.

 

CÍL HRY

 • Zachránit Pohádkovou říši
 • Najít kamenné srdce zlého draka Dragona
 • Sestavit kouzelnou formuli
 • Zaplnit pohádkovou knihu pohádkami

 

ORGANIZACE HRY

Děti budou vyrábět, malovat, sportovat, soutěžit, hrát si a plnit spoustu jiných úkolů spojených s pohádkami. Máme na každý měsíc připravenou jednu pohádku. Náměty a úkoly jsou pestré, dají se kombinovat a přizpůsobovat dětem mladšího školního věku.

 

HODNOCENÍ HRY

Jednotlivé družiny si budou za splněné úkoly lepit koláče (body) na svůj uzlík (jako měl Hloupý Honza). Současně bude každý tým během celého školního roku získávat ještě část slov ze zaklínací formule.

Abychom mohli vstoupit do Říše pohádek, změníme se vždy v různé týmové postavičky, abychom nerušili pohádkové postavy a byli pořád nenápadní.

 

NÁZVY JEDNOTLIVÝCH TÝMŮ

NÁZEV TÝMU             BARVA                     ODDĚLENÍ              VYCHOVATELÉ

SKŘÍTCI                   ČERVENÁ                  ŠD I                           Lucie Rieneslová

KULIHRÁŠCI            ZELENÁ                     ŠD II                          Robert Bican

TROLÍCI                  ŽLUTÁ                      ŠD III                          Lenka Rychlá

PERMONÍCI              ŠEDÁ                        ŠD IV                         Milena Machtová

RARÁŠCI                  ORANŽOVÁ               ŠD V                          Natálie Kotounová

KULÍŠCI                   MODRÁ                     ŠD VI                         Věra Weisfeitová

 

Už se těšíme, jak si tento pohádkový rok společně užijeme!

 

ZÁŘÍ              SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ CELOROČNÍ HRY

Po tichu prázdninových týdnů opět ožila naše škola a s ní i naše školní družina. Letošní školní rok jsme zahájili pohádkově, a to s celoročním projektem Záchrana pohádkové říše aneb „Letem pohádkovým světem“. 

V září jsme měli pro děti připraveno několik důležitých úkolů. A co to bylo? Vyzdobit si třídu s obrázky pohádek a pohádkových postav, vymyslet si svůj pohádkový pokřik a namalovat si trička s názvem týmu. Ale aby nebyly děti na všechny úkoly v Pohádkové říši samy, pomůže jim známý borovanský Kašpárek.

A máme tady podzimní akci. Vyvrcholením byl pátek 23. září 2022, byl to pro nás Den s KAŠPÁRKEM. Kašpárek, jak víme, je důležitá postavička, která vystupuje s ostatními pohádkovými bytostmi skoro ve všech pohádkách. A tak i děti vzaly na sebe podobu pohádkových bytostí a převlékly se do pohádkových kostýmů princezen, kouzelnic, čarodějů a rytířů, aby mohly vstoupit do Pohádkové říše.

Děti, které přišly v převlecích na nádvoří Borovanského zámku, si nejdříve od zástupců z Pohádkové říše vyslechly, že je čeká od podzimu do léta spousta povinností: musí zachránit pohádkovou říši, sestavit kouzelné zaklínadlo a najít pohádky, které v pohádkové knize zmizely, vinou zlého draka Dragona. Všichni poslouchali zástupce z Pohádkové říše se zaujetím. Poté děti zavolaly hlasitým pozdravem na Kašpárka. Když se objevila jeho veliká postava spolu s dalšími loutkami, nádvořím se ozývala nefalšovaná dětská radost. A protože má Kašpárek kouzelnou moc, připravil si pro děti jedno velké překvapení – Pohádkový průvod.  Za slunečného počasí jsme se s dětmi vypravili na pochod městem, který jsme zakončili společnou fotografií.

Chtěli bychom tímto pochválit malé pohádkové bytosti, které prošly s Kašpárkem celou cestu,
a slavnostně jsme tak zahájili naši celoroční hru školních družin. Věříme, že se jim výlet do pohádky líbil a celé odpoledne si náramně užili. Děkujeme Úseku kultury města Borovany
za podporu našeho celoročního projektu a za zapůjčení nádherných loutek na akci. Moc se těšíme na další společné zážitky.
 
 

KUCHTÍKOVINY

chilli kuchtí celá družina

Celoroční projekt školních družin a školního klubu 2022/2023

Jedno moudré rčení říká, že: „Co se v mládí naučíš, ve stáří jako když najdeš.“ A tak možná tím, že vám děti nakukují v kuchyni pod ruce, mohou umět pár základních technik nebo něco uvařit, my o tom ale kolikrát nevíme. Co ale víme je, že děti se rychle učí nápodobou od svých rodičů, prarodičů nebo od osob z nejbližšího okolí. Děti mají totiž od narození touhu se nám přizpůsobit. Pak jim k tomu stačí chvilka v kuchyni a jsou schopné připravit jednoduché pokrmy a jídla, která se od nás naučila.

ÚVOD

Jídlo a jeho příprava patří neodmyslitelně ke každodennímu životu většiny z nás. Pro někoho je vaření záliba, pro někoho nutnost. 

V dnešní uspěchané době není v mnoha rodinách čas na vaření, upřednostňuje se rychlá strava z polotovarů, hotových jídel, které se jen ohřejí a mohou se konzumovat. Nyní přišel ten správný čas zapojit naše děti do kulinářského umění. Proto je třeba vaření s dětmi vyzkoušet.

 

CÍL PROJEKTU

Cílem projektu je seznámit děti s kuchařskou tematikou, přivést je nenásilnou formou do kuchyně a seznámit je s prostředím, jak se používá kuchyňské náčiní a vybavení. Naučit je správnému stolování, dodržování hygienických návyků při samotném vaření a úklidu po něm. Naučit je, jaká je správná příprava jídla, naučit je zodpovědnosti za výsledek, spolupráci
s kamarády, a jak udělat pokrm pro druhé. Je to pro ně něco nového, čímž mohou učinit radost sobě i svým kamarádům.

K tomu všemu budeme využívat školní kuchyňku, která je pro vaření kompletně vybavená. Aby práce v kuchyňce byla bezpečná, upozorníme děti na nutné dodržování bezpečnosti
a používání ochranných pomůcek při vaření.

Po uvaření pokrmů budeme hotové pokrmy porovnávat se všemi ostatními družinami
a školním klubem. Vyhlásíme celoroční soutěž ve vaření pro všechna oddělení.

 

ORGANIZACE SOUTĚŽE

Každé oddělení si zvolí název družstva, pod kterým bude celý rok vystupovat. Soutěž bude probíhat ve třech blocích během celého školního roku. Děti budou připravovat pokrmy podle ročního období – podzim, zima a jaro. V každém období budeme vyhlašovat téma, podle kterého budou muset všechna družstva uvařit zadaný pokrm. Poté připraví ochutnávku pro sebe a pro ostatní družstva. Po ochutnávce jednotlivá družstva zhodnotí pokrm a přidělí body od 1 do 10. Po sečtení bodů bude na konci školního roku vyhlášeno celkové pořadí jednotlivých družstev. Každý z vítězného týmu obdrží diplom a cenu. 

 

NÁZVY JEDNOTLIVÝCH TÝMŮ

NÁZEV TÝMU         ODDĚLENÍ              VYCHOVATELÉ

KNEDLÍCI               ŠK                       Jitka Hejtmánková

PUDINCI                 ŠD VI                   Věra Weisfeitová

FAZOLE                 ŠD V                     Natálie Kotounová

KOLÁČCI                ŠD IV                    Milena Machtová                

MRKVIČKY              ŠD III                    Lenka Rychlá

MŇAMKY                ŠD II                     Robert Bican

VÁNOČKY              ŠD I                       Lucie Rieneslová

 

A tak pojďme vařit a podráždit své chuťové buňky!

 

Říjen

ŘÍJEN      KOCOUR V BOTÁCH

VZKAZ OD KRÁLE

Milé děti!

Dnes poprvé posílám královskou listinu s prosbou o pomoc následující pohádce:

Na nejmladšího mlynářova synka zbyl z dědictví jenom kocour. Synek byl z toho smutný, ale to ještě netušil, že získá věrného pomocníka a přítele. Už brzy se ukázalo, že kocour není jenom tak nějaký obyčejný mňoukálek, který loví myši. Nejen že mluví lidskou řečí, ale dokázal toho mnohem, mnohem víc.

Jaké jsou kočky ve skutečnosti? Jakou mají povahu? Pomůžete kocourovi překonat překážky, které se mu postavily do cesty? Věříme, že Říši pohádek zachráníte.

                                                                                                    Král pohádek

ÚKOL: KOČIČÁRNY

V říjnu jsme se s dětmi podívali do pohádky Kocour v botách. Říká se, že kočka je mrštná, rychlá a nepolapitelná. I my zkusíme něco málo z kočičích dovedností. Pro děti byly připraveny tři stanoviště, na kterých plnily úkoly: přemisťování nohou po lavičce, slalom s obručí a běh po čtyřech mezi kelímky. Po skončení soutěží obdržely děti za své úsilí část kouzelné formule a bod – jeden koláček na svůj uzlík. A také dostaly zachráněnou pohádku, kterou jsme si vložily do naší pohádkové knihy. Jen tak dál!

TÝMY

Přemisťování nohou
po lavičce

Slalom s obručí
a míčkem

Kelímková dráha

SKŘÍTCI

splněno

splněno

splněno

KULIHRÁŠCI

splněno

splněno

splněno

TROLÍCI

splněno

splněno

splněno

PERMONÍCI

splněno

splněno

splněno

RARÁŠCI

splněno

splněno

splněno

KULÍŠCI

splněno

splněno

splněn

 

 

SPOLEČNÉ ŘÍJNOVÉ ČTENÍ

Děti z naší školní družiny přišly v pondělí 10. října 2022 na pravidelnou návštěvu borovanské knihovny. Paní knihovnice měla pro ně připravený program s názvem Společné říjnové čtení. Děti z každého oddělení četly pohádky a odpovídaly na otázky z přečtených pohádkových příběhů. Číst před publikem není nic jednoduchého. Chválíme naše malé čtenáře, které se do čtení pohádek aktivně zapojily. V závěru si každé dítě prohlédlo dětskou pohádkovou knížku s pěknými ilustracemi. Děkujeme paní knihovnici Evě Janouchové za milé přijetí a připravený program.

 

LISTOPAD       O POPELCE

VZKAZ OD KRÁLE          

Milí malí pomocníci!

První úkol jste úspěšně splnili a já vám hned dávám druhý. Předpokládám, že poznáte,
o kterou pohádku jde nyní:

Dívka, o které je řeč, byla jedinou dcerou chalupníka. Když jí bylo šestnáct let, maminka jí zemřela. Po čase se chalupník znovu oženil. Vzal si ženu vdovu, která měla dvě dorůstající dcery. Nová maminka se k dívce moc dobře nechovala. Byla to zlá macecha. Dívka musela vykonávat všechny práce, které jí macecha přidělila. Pořád se někde popelila…

Už víte, o jakou pohádku jde, kterou musíte zachránit? Splníte-li připravené úkoly, pohádka díky vám, bude žít dál…

                                                                                           Král Říše pohádek

DVA ÚKOLY:

 1. PĚT DISCIPLÍN PRO POPELKU

V listopadu jsme se podívali do pohádky O Popelce. Pro děti bylo nachystáno pět soutěžních disciplín v tělocvičně. A jak probíhaly? Děti třídily čočku a hrách, sbíraly rozházené zápalky do krabičky, rovnaly proutky podle velikosti, navlékaly korálky a skládaly rozstřihaný obrázek. Týmy plnily úkoly současně a najednou. Veškeré disciplíny děti s nadšením splnily
a na závěr získaly zaslouženou odměnu.  

TÝMY

Hrách a čočka

Zápalky

Proutky

Korálky

Puzzle

Celkové pořadí

KULIHRÁŠCI

6. místo

5. místo

6. místo

6. místo

3. místo

5.- 6. místo

RARÁŠCI

1. místo

1. místo

1. místo

1. místo

2. místo

1. místo

SKŘÍTCI

4. místo

3. místo

2. místo

4. místo

6. místo

4. místo

PERMONÍCI

2. místo

2. místo

4. místo

2. místo

4. místo

3. místo

TROLÍCI

5. místo

6. místo

5. místo

5. místo

5. místo

5. - 6. místo

KULÍŠCI

3. místo

4. místo

3. místo

1. místo

1. místo

2. místo

 

 1. MOJE NEJOBLÍBENĚJŠÍ POHÁDKA

Dalším úkolem pro malé pomocníky bylo nakreslit či namalovat svoji nejoblíbenější pohádku. Dětem se obrázky moc povedly a jsou vystavené na celé chodbě školních družin.

 

 

PODZIMNÍ KUCHTÍKOVINY        

 

Úkol: Jablečný štrúdl

 

První pečení je za námi! V měsících září, říjnu a listopadu jsme pekli jablečné štrúdly.
Jsou snadné, chutné a vůně skořice v kombinaci s jablky je příjemná. Jablka jsou bohatým zdrojem vitamínů. Měla by se jíst i se slupkou, protože ta je nejbohatším zdrojem vitamínu C, karotenu, železa, fosforu, draslíku a hořčíku. Jablka také obsahují vlákninu, tudíž dopomáhají správnému zažívání. Podporují i funkci ledvin a činnost svalů. Působí na mozkové buňky a zlepšují paměť. 

Zadaný recept pro všechna družstva zněl: „Upéct jednoduchý jablečný štrůdl.“ Všichni se na pečení moc těšili. Nejdříve ale bylo nutné nastudovat si recept a rozdělit si práci. Na samotné přípravě se podílely děti vlastní iniciativou. Ve školní kuchyňce se krájelo, strouhalo, vyvalovalo, dochucovalo, natíralo, spojovalo, až bylo hotovo. Jakmile naše štrúdly vychladly, děti je s velikánskou chutí snědly. A dokonce se i přidávalo.

Myslíme si, že se každému týmu první úkol povedl, děti společnými silami vytvořily několik krásných a chutných jablečných štrúdlů.

 

 

PROSINEC       ČERT A KÁČA

VZKAZ OD KRÁLE          

Pomocníci moji!

Myslíte si, že opravdu znáte všechny pohádky? A co vám napoví tato, kterou Vám teď představiti hodlám: V jedné vesnici byla stará děvečka jménem Káča. Měla chaloupku, zahradu a k tomu ještě pár zlatých peněz, ale i kdyby byla celá ve zlatě seděla, nebyl by si ji ani ten nejchudší chasník vzal, protože byla jako čert zlá a hubatá…

Doufám, že se nebudete báti, když se Káčou a čertem budete muset státi.

                                                                                                          Král Říše pohádek

ÚKOL: ČERTOVINY

V prosinci byly pro děti připraveny zábavné soutěže v duchu „Čertovin“. Děti se na chvíli proměnily v malé čerty a soutěžily v čertovské obratnosti a rychlosti. Běhaly přes překážky, házely bramborou, prolézaly tunelem a závodily v dalších disciplínách. A protože všechny úkoly každý tým statečně splnil, nikdo o odměnu nepřišel.

TÝMY

Díra do pekla

Hod bramborou

Přeskakování plamene

Foukací čerti

Čertovská centrifuga

Čert
a Káča

SKŘÍTCI

splněno

splněno

splněno

splněno

splněno

splněno

KULIHRÁŠCI

splněno

splněno

splněno

splněno

splněno

splněno

TROLÍCI

splněno

splněno

splněno

splněno

splněno

splněno

PERMONÍCI

splněno

splněno

splněno

splněno

splněno

splněno

RARÁŠCI

splněno

splněno

splněno

splněno

splněno

splněno

KULÍŠCI

splněno

splněno

splněno

splněno

splněno

splněno

 

 

 

LEDEN    ZLATOVLÁSKA

VZKAZ OD KRÁLE          

Milé děti!

Dnes pochyb ani trošičku nemám, že byste snad pohádku nepoznali. Byl jeden král a byl tak rozumný, že i všem živočichům rozuměl, co si povídají. A poslouchejte:
 „Jak se tomu naučil? Přišla k němu jednou jedna stará babička, přinesla mu v košíku hada
a povídá, aby si ho dal ustrojit. Když ho sní, že bude všemu rozumět, co které zvíře v povětří, na zemi i ve vodě mluví. Tomu králi se to líbilo, že bude umět, co nikdo neumí, dobře babičce zaplatil a hned poručil sloužícímu kuchaři, aby mu toho hada k obědu připravil.“ 

Kuchařík Jiřík se nám ztratil a není nikoho, kdo by Zlatovlásce slzy osušil. Pomozte!

                                                                                                          Král Říše pohádek

ÚKOL: ZLATÉ RYBKOVÁNÍ

V lednu jsme si pro děti připravili dva úkoly ve školním plaveckém bazénu. Úkoly si plnila každá družina individuálně. Prvním zadáním bylo vylovit perly (puky) z vody v časovém limitu pěti minut. Druhým cílem bylo převézt loďku na druhý břeh, naložit poklad a doplout s ním v pořádku zpátky. Všechny děti mají obrovskou pochvalu, protože disciplíny ve vodě zvládly moc dobře a s pocitem velké radosti se vracely do svých družin.

TÝMY

Lov perel

Převážení loďky

Hodnocení

SKŘÍTCI

89 perel

5:52 min.

splněno

KULIHRÁŠCI

64 perel

3:49 min.

splněno

TROLÍCI

125 perel

5:21 min.

splněno

PERMONÍCI

164 perel

6:04 min.

splněno

RARÁŠCI

157 perel

6:33 min.

splněno

KULÍŠCI

169 perel

4:44 min.

splněno

 


 

ÚNOR       CÍSAŘOVY NOVÉ ŠATY

VZKAZ OD KRÁLE

Milé děti,
jelikož je stále hodně pohádek, kterých je třeba zachránit a není vhodnějších pomocníků, žádám vás o další službu…

Císař z pohádky měl rád překrásné šatstvo. Nevěděl, co by si dříve oblékl. Každý den si nechal ušít nové šaty. Jednou se objevili dva tkalci a slibovali císařovi nádherné, avšak neviditelné šaty. A jak to dopadlo?

Pomozte zachránit pohádku a vrátit ji do pohádkové knihy…                                                                                                                                                       Váš král Říše pohádek

Únor

ÚKOL: MÓDES RÓBES

Úkolem dětí bylo nachystat se na maškarní pohádkový bál, a tak se v polovině února ve školní tělocvičně sešlo několik nápaditých kostýmů a pestrých masek. V průběhu bálu plnily děti jednotlivé disciplíny, tancovaly v rytmu oblíbených písniček a užívaly si spoustu veselé zábavy. Za účast na soutěžích obdržely další díl zaklínadla a malou sladkost.

 

 
ZIMNÍ KUCHTÍKOVINY

Úkol: Staročeská bramboračka

Chladné počasí přímo vybízí k přípravě poctivé a lahodné české polévky, která nejenže zahřeje, ale také pohladí po duši. Jednou z takových polévek, na které sázely už naše babičky, je klasická bramboračka podle receptu. Božsky voní a ještě lépe chutná. A tak jsme v zimních měsících vařili ve školní kuchyňce polévku.

Zadaný recept pro všechny družiny zněl: „Uvařit si polévku – bramboračku.“ Po samotném nastudování receptu se děti pustily do díla. Nejdříve si osmahly máslo s cibulkou ve větším hrnci, vše zaprášily moukou a krátce orestovaly. Zásmažku zalily vodou, nastrouhaly zeleninu a přidaly vše do hrnce spolu s bramborami. Nakonec osolily, dochutily kořením a vařily. Mezitím, co se ve školní kuchyňce šířila lahodná vůně naší polévky, děti si ještě jednou zopakovaly recept a postup přípravy.  Po uvaření si polévku ochutnaly. Musíme uznat, že se všem polévka moc povedla, děti si rády přidaly. Všem posíláme velikou pochvalu a za splnění druhého úkolu připisujme týmům plný počet bodů.

 

 

BŘEZEN           TŘI ZLATÉ VLASY DĚDA VŠEVĚDA

VZKAZ OD KRÁLE

Moji malí pomocníci!

Minulý úkol jste úspěšně splnili, a proto vám dávám další úkol. Předpokládám, že poznáte,
o kterou pohádku jde nyní…

Bylo – nebylo: Byl jednou jeden král, který se rád honil po lesích za zvěří. Jednou se pustil daleko za jelenem a zabloudil. Byl sám a sám, přišla noc a král byl rád, že našel na mýtině chalupu. Zůstával tam uhlíř. Král povídá, jestli by ho chtěl z lesa na cestu vyvést, že mu dobře zaplatí…

Pomozte Plaváčkovi splnit všechny úkoly a získejte tak tři zlaté vlasy Děda Vševěda. Udělejte to, ať vím, že další pohádka je díky vám zachráněna.

                                                                                                                                                                                                                                             Zarmoucený král Říše pohádek

 

ÚKOL: VLÁSKOVINY

Ve školní tělocvičně se družiny dětí přesouvaly ze stanoviště na stanoviště, kde musely projít připravené soutěže: hod kroužkem na kužel, skok do dálky, běh s ping-pongovým míčkem
a další.  Týmy mezi sebou poměřily svou rychlost, obratnost a přesnou mušku. Role porotců se ujali „páťáci“ ze školního klubu. My jim tímto moc děkujeme. Pohádka je zachráněna a my jsme připraveni získat další!

 

TÝMY

Házení kroužků

 Slalom mezi kuželkami

Běh s 
ping-pongovým míčkem

Hod papírem

Skok do dálky

Hod pytlíkem

SKŘÍTCI

splněno

splněno

splněno

splněno

splněno

splněno

KULIHRÁŠCI

splněno

splněno

splněno

splněno

splněno

splněno

TROLÍCI

splněno

splněno

splněno

splněno

splněno

splněno

PERMONÍCI

splněno

splněno

splněno

splněno

splněno

splněno

RARÁŠCI

splněno

splněno

splněno

splněno

splněno

splněno

KULÍŠCI

splněno

splněno

splněno

splněno

splněno

splněno

 

 

 

SOUTĚŽ V RYCHLOČTENÍ

Každoročně si s dětmi v naší školní družině připomínáme měsíc březen jako měsíc čtenářů.
A protože děti rády soutěží a plní různé úkoly, tak i letos se konala soutěž v rychločtení. Nejdříve proběhla soutěž v jednotlivých odděleních, kde byli vybráni tři nejlepší čtenáři.
Ti pak postupovali do finále, které proběhlo v pátek 31. března 2023 v knihovně Augustina Dubenského v Borovanech. Každý čtenář měl na přečtení neznámého textu jednu minutu. Děti musely číst nahlas a pozorně, bez chyb. Všichni čtenáři prokázali výborné čtenářské dovednosti. Jako poděkování za skvělé výkony v soutěži obdrželi vítězové diplomy a odměny. Děkujeme paní knihovnici za příjemně strávený čas a rádi přijdeme opět knihovnu navštívit.

 

Mezi nejlepší čtenáře patří tyto děti:

 1. třídy
 1. místo: Špetlák Vojtěch (1.A)                       88 slov
 2. místo: Pitrová Agáta (1.A)                          79 slov
 3. místo: Kotrba Adam (1.B)                           54 slov

 

 1. třídy
 1. místo: Tutka Tobiáš (2.B)                            129 slov
 2. místo: Růžičková Marie (2.B)                      123 slov
 3. místo: Apfelthalerová Vanesa (2.A)             104 slov

 

 1. třídy
 1. místo:  Svoboda Dominik (3.C)                    153 slov
 2. místo: Kotlíková Zuzana (3.B)                     129 slov
 3. místo:  Veber Augustýn (3.A)                       127 slov

 

 1. třídy
 1. místo:  Sobotík Jakub (4.B)                          138 slov
 2. místo:  Antonová Eva (4.A)                          130 slov
 3. místo:  Tomandlová Aneta (4.B)                    125 slov

 

Absolutní vítězkou v čtenářské soutěži se stala Kubíčková Tereza (3.C) s celkovým počtem 187 přečtených slov. Blahopřejeme!

 

 

 

ŠKOLNÍ DRUŽINA HLEDÁ SUPERSTAR

Pěvecké soutěže s názvem „Školní družina hledá SuperStar“ se mohl zúčastnit každý, kdo rád zpívá. Nejdříve si děti připravily jejich oblíbené písničky, potom je čekalo zkoušení
a nakonec samotná soutěž. Do výběrového kola soutěže se prozpívalo 20 dětí, které pak soutěžily v pátek 14. dubna 2023 v koncertním sále ZUŠ Borovany. Úkolem mladých zpěváků bylo zazpívat písničku za doprovodu profesionálního hudebníka. Porota neměla lehké rozhodování, první místa obsadili skutečně ti nejlepší. Finalisté soutěžili v pěti kategoriích a porotci rozhodli takto:

 1. třídy
 1. místo: Kubíčková Adéla (1.B)
 2. místo: Pešková Natálie (1.B)                                  
 3. místo: Čutková Valérie (1.A)                                  

 

 1. třídy
 1. místo: Vacková Lucie (2.A)            
 2. místo: Růžičková Marie (2.B)                    
 3. místo: Herdová Tereza (2.C)

 

 1. třídy
 1. místo: Petříková Michaela (3.A)                  
 2. místo: Kotrbová Aneta (3.C)            
 3. místo: Trnková Ema (3.C)                

 

 1. třídy
 1. místo: Razímová Stela (4.A)
 2. místo: Maxová Viktorie (4.B)                      
 3. místo: Kocábková Šárka (4.B)

 

 1. třídy
 1. místo: Brož Petr (5.B)
 2. místo: Molnárová Sofie (5.A)
 3. místo: Birešová Michaela (5.B)

Ve speciální kategorii Objev roku nejvíce překvapila porotu soutěžící: Lucie Vacková.

Titul Skokan roku získala soutěžící: Stela Razímová.

Absolutním vítězem SuperStar ve školním roce 2022/23 se stala soutěžící: Michaela Petříková.

Všem našim zpěvákům děkujeme za účast a za pěkné vystoupení. Děkujeme zároveň panu učiteli Richardu Ochozkovi za spolupráci a za organizaci pěvecké soutěže a panu řediteli ZUŠ Karlu Ochozkovi za zapůjčení sálu.


 

DUBEN                     O BUDULÍNKOVI

VZKAZ OD KRÁLE

Lidská mláďata!

V Pohádkové říši bohužel není dne, kdy by další pohádka nestrádala. Poslechněte která…

V malé chaloupce blízko lesa žili dědeček a babička a jejich malý vnouček Budulínek. Jednoho dne Jednoho dne si dědeček s babičkou řekli, že půjdou do města an trh, aby nakoupili, co potřebovali

Tak to v pohádkách stojí. Nikdo nám zde nechybí, ale je pro změnu nadbytek lištiček. Kdo jen by pohádku mohl dát do pořádku, když ne vy?

                                                                                                                                                                                                                                             Zoufalý král Říše pohádek

 

 

ÚKOL: LIŠTIČKOVÁNÍ

V pohádkovém lese se vyskytl nečekaný problém, přemnožily se lišky. Děti je musí všechny pochytat, aby neublížily Budulínkovi.

Úkolem jednotlivých týmů bylo nasbírat co nejvíce lištiček (lístků) v limitu 30 minut. Každá kartička se symbolem lišky měla jinou bodovou hodnotu. Po skončení soutěže si týmy spočítaly body. Všichni malí sběrači si zaslouží nejen odměnu, ale také pochvalu za svou rychlost a vytrvalost. Počet získaných bodů a pořadí družstev je zapsáno v tabulce níže:

 

TÝMY

Počet získaných bodů

Pořadí

SKŘÍTCI

386

5. místo

KULIHRÁŠCI

263

6. místo

TROLÍCI

554

2. místo

PERMONÍCI

580

1. místo

RARÁŠCI

471

3. místo

KULÍŠCI

415

4. místo


 

ČARODĚJNICKÉ ODPOLEDNE VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

Konec měsíce dubna a začátek května patří čarodějnicím a stavěním máje. V pátek
28. dubna 2023 se slétli čarodějnice a čarodějové do školní družiny, aby nastal ten opravdový čarodějnický rej. Akce probíhala na zahradě školy u červeného hřiště. Nejdříve děvčata nazdobila vršek májky barevnými pentlemi a z obyčejného stromu se stala rázem májka.
Pak se mohlo začít stavět. Čarodějnický slet ale neskončil jen samotným stavěním máje, pokračoval společným tancem a opékáním špekáčků na ohni. Nálada byla veselá a děti byly spokojené. A my všem přejeme krásný MÁJ!

JARNÍ KUCHTÍKOVINY

Úkol: Domácí pizza

Pizza patří mezi pokrmy, které italskou kuchyni proslavily po celém světě. Jde v průměru asi o 30 cm velký kruhový plát z mouky, kvasnic a soli a olivového oleje. Těsto se musí řádně vyválet, jinak by po upečení převládalo těsto nad nádivkou. Na takto připravený základ se potom pokládají různé suroviny podle chuti, především kečup ochucený bylinkami, solí, pepřem, česnekem a cibulkou. Oblíbené jsou například kombinace šunky, hub, různých druhů sýra, ančoviček, sardinek, rukoly, mozzarelly a mnoha jiných ingrediencí. Tradičně se pizza peče ve speciálních pecích na dřevo, kde může teplota dosahovat až 500 °C.

Zadaný recept pro všechny družiny zněl: „Upéct domácí pizzu.“ A tak jsme se pustili do příprav. Nejdříve jsme si smíchali a vypracovali těsto z připravených surovin. Těsto jsme vyváleli na celém plechu a potřeli olejem. Na připravené těsto jsme si pokladli suroviny dle výběru dětí a nechali upéct v rozpálené troubě při teplotě 200° C. Po upečení jsme si pizzu nakrájeli na menší kousky a s obrovskou chutí je snědli.
Většina dětí má pizzu ráda, a tak tato báječná italská dobrota byla vděčným a lahodným občerstvením. Děti byly moc šikovné a společné pečení v kuchyňce jsme si velmi užili.

KVĚTEN           OTESÁNEK

LISTINA OD KRÁLE

Zachránci mé říše!

Poznáte, s kým budete mít dnes tu čest?

…Byl jeden muž a jedna žena, zůstávali na kopci vesnice pod lesem v jedné chalupě. Byli chudí. Muž nádeničil a žena předla na prodej, a přece pořád říkali: „Jen kdybychom měli nějaké děťátko!“- „Buďte rádi, že vám je pánbůh nedal,“ mluvili jiní lidé, „však sami nemáte co jíst.“ A oni zas naříkali: „Když my se najíme, najedlo by se ještě naše děťátko, jen kdybychom nějaké měli!“…Jednou z rána kopal ten muž v lese pařezy a vykopal pařízek, vyhlížel jako malé děťátko: hlavička, tílko, ručičky, nožičky…

Nebude to jednoduché. Z Otesánka už je pořádný cvalík, zachráníte ho pouze, když ho rozpohybujete, aby trochu zhubl a mohl se vrátit zpět do pohádky. Naučíte ho jezdit na kole
a koloběžce. 

                                                                                               Sám pohádkový král

ÚKOL: KOLEČKOHRÁTKY

Jak dokážou děti zvládnout jízdu zručnosti na kole či na koloběžce? Takové disciplíny byly připraveny pro malé školáky na dopravním hřišti. Soutěžilo se celkem na třech stanovištích: jízda slalomem na koloběžce kolem kuželů, převážení míčků do cíle a jízda po kruhovém objezdu.
Děti se k dopravním soutěžím postavily opravdu zodpovědně. Všichni si z domova donesli cyklistické helmy. Za splnění všech úkolů děti obdržely další část zaklínadla a koláček, který si nalepily na svůj uzlík.

TÝMY

Jízda slalomem
na koloběžce

Převážení míčků
 do cíle

Jízda po kruhovém objezdu

SKŘÍTCI

splněno

splněno

splněno

KULIHRÁŠCI

splněno

splněno

splněno

TROLÍCI

splněno

splněno

splněno

PERMONÍCI

splněno

splněno

splněno

RARÁŠCI

splněno

splněno

splněno

KULÍŠCI

splněno

splněno

splněno

 

 

ČERVEN           HRNEČKU VAŘ!

LISTINA OD KRÁLE

Pomocníci nebojácní!

Dnešní den vás čeká zkouška přetěžká. Ale zvládla to i v pohádce jedna dívka, zvládnete to i vy, problém to pro vás určitě nebude…

…Byla jednou chudá vdova, která měla jedinou dceru. Vdova chodila v zimě do lesa na dříví, v létě na jahody. Dcera nosila do města prodávat vejce, která jim slepice snesly. Jednou v létě se matka onemocněla, a tak šla do lesa na jahody. Vzala si sebou hrnec a kus chleba. Když měla hrnec plný jahod, došla ke studánce, usedla, vyndala si ze zástěry chléb a chtěla obědvat. Najednou se objevila odněkud stará žena, vypadala jako žebračka a držela v ruce hrneček. Požádala jí, jestli by neměla kousek chleba k snědku. Dcera jí dala kus svého chleba. Žena jí poděkovala a za odměnu jí dala hrneček a pověděla jí, že když hrneček postaví na stůl a řekne:,, Hrnečku vař!“, hrneček jí navaří tolik kaše, kolik bude chtít…

Jenže, co se stane, když zapomene, aby se kaše přestala vařit? Pomozte tuhle poslední pohádku zachránit…a kašovou míchanici zastavit…

Když jí projdete na výbornou, naleznete dračí srdce, které potřebujete, abychom oslabili moc draka Dragona a já král s královnou se mohli setkat zpět se svými dětmi a ujmout se vlády Pohádkové říše.

                                                                                               S velkým díky král Pohádkové říše

 

ÚKOL: POHÁDKOVÁ MÍCHANICE

Pro děti byly připraveny pohádkové úkoly v zámeckém parku. Na každém stanovišti byla část kvízu a děti musely k zadaným otázkám napsat správnou odpověď. Po absolvování stanovišť už nám nic jiného nezbývalo, než najít srdce draka a přečíst společně kouzelnou formuli: „Hoř světýlko, plápolej, temnou sílu udolej! Tvé srdce teď máme ve své moci, nenajdeš u nikoho z nás pomoci. Tvá vláda v Pohádkové říši mizí, odejdi pryč, jsi nám cizí.“

Děti pomáhaly a hledaly, co jim síly stačily. A vyplatilo se. Pohádkovou říši se jim podařilo zachránit. Král děti pochválil a poděkoval jim za záchranu své říše. Při závěrečném rozloučení dostali všichni sladkou odměnu, k tomu diplomy a společně se vyfotili.

Přání k prázdninám

Prázdniny jsou před námi…

Milé děti!

Přejeme vám krásné a nezapomenutelné prázdniny. Bezpečný odpočinek, hodně sluníčka
a radosti.                                                                                                                                                                                                                                                 Vaši vychovatelé


 

 

© Double L-art

Základní škola Borovany