Základní škola Borovany - Škola pro život

Školní rok 2021/2022

 
Indiánskou stezkou
 

Začíná nový školní rok a my jsme si pro děti ve školní družině připravili další celoroční hru. Na všechny čeká velké dobrodružství na připravené Indiánské stezce. Děti projdou indiánskými zkouškami a úkoly, u kterých budou objevovat, poznávat a rozvíjet své znalosti z indiánského světa. Vydají se na cestu po stopách jednotlivých indiánských kmenů a budou hledat jejich odkaz a poselství dalším generacím.

 

Vraťme se teď na malou chvíli zpět proti proudu času, do dob, kdy ve velké zemi za velikým oceánem, vysoko v horách žili spokojeně lidé bohaté říše. Byli to prostí, obyčejní lidé žijící v nepřístupných skalách pohoří And. Byli to lovci, rybáři i zemědělci, kteří respektovali přírodu, a příroda k nim byla za to velmi štědrá i Slunce, které jim dávalo teplo, světlo, obživu. Byli to původní obyvatelé Ameriky, říkalo se jim indiáni.

Indiáni měli černé vlasy, žlutohnědou pleť, stejný tvar očí a vystupující lícní kosti. Lovili bizony, buvoly, jeleny a losy. Z jejich kůže a kožešin si vyráběli oblečení a velké stany zvané týpí. Vyráběli si i různé nástroje z rohů a kostí ulovených zvířat. Indiáni byli přeborníci v boji. Chránili svou osadu před nepřítelem. K boji používali tomahawk, luky, šípy a oštěpy. Uměli se dobře maskovat a plížit.

Indiáni postupně vytvářeli kmeny. Indiánské kmeny žily na společném území, měly stejné zvyky a mluvily stejným jazykem. U mnoha kmenů stál v čele náčelník.

Organizace hry:

Jednotlivé školní družiny budou představovat indiánské kmeny. Na každý měsíc bude připraven jeden úkol, který musí všechny kmeny splnit. Za splněnou zkoušku dostanou barevné pírko a barevný korálek.

 

Názvy jednotlivých kmenů:

AZTÉKOVÉ        Náčelník kmene: Lucie Rieneslová           ŠD I

SIOUXOVÉ         Náčelník kmene: Robert Bican                 ŠD II 

MOHYKÁNI        Náčelník kmene: Lenka Rychlá                 ŠD III

ČEJENI              Náčelník kmene: Milena Machtová           ŠD IV

MAYOVÉ            Náčelník kmene: Natálie Kotounová         ŠD V

APAČI                Náčelník kmene: Růžena Hovorková        ŠD VI

 

Na začátku školního roku se naučíme indiánský pokřik, který nás bude provázet po celou dobu celoroční hry. 

Indiánský pokřik:

Každý správný indián

   týpí postaví si sám.

   Umí dobře stopovat

    i s kovboji bojovat.“

 

Tak pojďme společně vkročit mezi INDIÁNY, ať dobrodružství může začít!

 

 

ZÁŘÍ              ZAHÁJENÍ CELOROČNÍ HRY

 

Během měsíce září se školní družina proměnila ve velikou indiánskou vesnici. Děti se pustily již do prvních úkolů, aby se staly opravdovými rudými tvářemi. Musely si namalovat vlastní tričko a indiánskou čelenku, naučit se indiánský pokřik, zvolit si své indiánské jméno
a vytvořit si vlajku pro svůj indiánský kmen.

Ve čtvrtek 23. září 2021 se sešli zástupci všech indiánských kmenů na slavnostním setkání na školní zahradě. Děti se pozdravily indiánským pokřikem, seznámily se s indiánským sedmerem a dozvěděly se, jaké indiánské zkoušky budou plnit. Pak náčelníci zapálili slavnostní oheň, nad jehož plameny si děti opekly bizoní uzeninu (buřty) či chlebovou placku. A protože k ohni patří zpěv, zazpívali jsme si na závěr indiánské písničky.

Foto: zsbo.rajce.idnes.cz/CH_Indianskou_stezkou_zahajeni_zari_2021/

 

ŘÍJNOVÉ SPOLEČNÉ ČTENÍ

Děti ze školní družiny se odpoledne v pondělí 11. října 2021 vypravily na návštěvu do borovanské knihovny na akci s názvem „Společné říjnové čtení“.

A co na všechny děti čekalo? Pohádky pro společné čtení a vyprávění o knížkách. Každé oddělení školní družiny si přečetlo jednu pohádku z indiánského světa, prohlédlo si naučné knížky o indiánech, ze kterých se děti dozvěděly spoustu informací z jejich zvyklostí a tradic.
Dětem se v knihovně moc líbilo. Děkujeme paní knihovnici Evě Janouchové za pěkně připravený program pro školní družinu a těšíme se na další spolupráci.

 

ŘÍJEN           INDIÁNSKÝ SOUBOJ KMENŮ

Indiáni byli původními obyvateli Ameriky a pravými majiteli této země. Po příchodu bílých osadníků se život indiánů velice změnil. Běloši jim vzali půdu, veškeré bohatství i svobodu. Proto museli o své území tvrdě bojovat. Indiánské kmeny vyzývaly své nepřátele do různých soubojů.

            Úkol: Indiánský souboj

V říjnu byla pro děti připravena první indiánská zkouška: prolézání obručí, namotávání kamene na provázek a podlézání pod lanem. To vše si museli vyzkoušet malí indiáni v indiánském souboji. A jak souboj kmenů dopadl? Skvěle, díky týmové spolupráci získali všichni naši indiáni první barevný korálek na svůj náhrdelník a první barevné pírko na svou indiánskou čelenku. 

Kmeny

Prolézání obručí

Namotávání kamene

Podlézání pod lanem

AZTÉKOVÉ

splněno

splněno

splněno

SIOUXOVÉ

splněno

splněno

splněno

MOHYKÁNI

splněno

splněno

splněno

ČEJENI

splněno

splněno

splněno

MAYOVÉ

splněno

splněno

splněno

APAČI

splněno

splněno

splněno

 

LISTOPAD               LOV BIZONŮ

Náhle jeden indián přiběhl s tím, že se vedle na louce na území kmene Šajenů objevilo stádo bizonů. Zásoby jídla nám pomalu dochází, takže je potřeba jít na lov. A tak všichni indiáni vzali do ruky svá indiánská kopí, luky a šípy a vyrazili na lov. Budou úspěšní? Chytí bizony?

            1. úkol: Lov bizonů

V měsíci listopadu si jednotlivé kmeny poměřily síly na třech stanovištích připravené na školním hřišti. Družstva absolvovala soutěže v chytání míčků (bizonů), ve slalomu 
s překážkami a v hodu míčkem do koše. Děti zvládly první část úkolu na výbornou!

 

Kmeny

Chytání míčků

Slalom s překážkami

Hod míčkem do koše

AZTÉKOVÉ

splněno

splněno

splněno

SIOUXOVÉ

splněno

splněno

splněno

MOHYKÁNI

splněno

splněno

splněno

ČEJENI

splněno

splněno

splněno

MAYOVÉ

splněno

splněno

splněno

APAČI

splněno

splněno

splněno

 

            2. úkol: Výtvarné ztvárnění indiánské vesničky, indiánů, totemu…

V druhé části musely děti výtvarně ztvárnit indiánskou vesničku. Nejdříve jsme si s dětmi vyprávěli o tom, jak indiáni žili, jaká jsou typická jejich obydlí, jak se oblékali či zdobili. Děti se do kreslení vrhly s nadšením, a protože se jim obrázky moc povedly, vyzdobili jsme si naši chodbu u školních družin indiánskými kresbami.

 

PROSINEC              INDIÁNSKÁ CESTA

Indiáni prošli v průběhu let dlouhou a těžkou cestu. Překonali všechny překážky, které jim bílé tváře připravili. V dnešní době pobývají v rezervacích a jen malá část žije v přirozených podmínkách. Vydejme se tedy na cestu do jejich osad.

 

            Úkol: Indiánská cesta

Úkolem jednotlivých kmenů bylo ve stanoveném čase nasbírat co nejvíce proužků zvolené barvy. Z každého družstva vybíhal jeden indián, který donesl jeden kus barevné cesty. Všichni členové kmene se postupně střídali. Vyhrálo družstvo, které vytvořilo nejdelší indiánskou cestu.

 

Kmeny

Barevná cesta

MOHYKÁNI

1. místo

APAČI

2. místo

AZTÉKOVÉ

3. místo

SIOUXOVÉ

4. místo

ČEJENI

5. místo

MAYOVÉ

6. místo

 

LEDEN                     INDIÁNSKÝ BĚH

Indiánský běh je střídání běhu a rychlé chůze v pravidelných intervalech. Díky této technice indiáni šetřili své síly, a proto byli schopni překonávat delší vzdálenosti. Mnoho indiánských kmenů žilo kočovným způsobem života. Je známo, že indiáni dokázali cestovat i přes polovinu amerického kontinentu. Nejstarším a nejpřirozenějším způsobem jejich přepravy byla chůze a běh. Indiáni byli velmi fyzicky zdatní. Dokázali urazit i veliké vzdálenosti s nákladem na zádech.

 

            Úkol: Indiánský běh

Každý kmen měl za úkol splnit tři indiánské disciplíny: indiánský běh, skokanský slalom
a kombinovaný běh. Na školním hřišti byly pro závodníky vytyčené trasy, kde start a cíl byl v jednom místě. Děti kombinovaly běh se sportovní chůzí a skoky. Malí indiáni museli být schopni rychle měnit pozice a dávat si pozor na časové ztráty. Všichni soutěžící podali dobré výkony a zaslouží si pochvalu za splnění všech disciplín.

Kmeny

  Indiánský běh

Skokanský slalom

 Kombinovaný běh

AZTÉKOVÉ

splněno

splněno

splněno

SIOUXOVÉ

splněno

splněno

splněno

MOHYKÁNI

splněno

splněno

splněno

ČEJENI

splněno

splněno

splněno

MAYOVÉ

splněno

splněno

splněno

APAČI

splněno

splněno

splněno

 

ÚNOR                       INDIÁNSKÉ HRY

Hra byla pro indiánské obyvatelstvo určitým rituálem. Své oblíbené hry měli muži, ženy i děti. Pro zábavu využívali různé pomůcky, například míč. Byl to trochu jiný míč než ty, které máme u nás v tělocvičně. Tento byl zhotoven z bizoní kůže, byl vycpán bizoní srstí a hezky pomalován. Každý hráč se ho snažil při hře chytit, neboť indiáni věřili, že se v něm nachází životodárná síla. Proto i my malí indiáni budeme hrát různé hry, abychom rozvinuli svou sílu, protože SILNÝ indián je ZDRAVÝ indián.

            Úkol: Indiánské hry

Indiánské hry byly závodem v šesti disciplínách: 1. podávání míče, 2. přenášení míčku,
3. stavění kostek, 4. umístění míče do kruhu, 5. koulení obruče, 6. driblování.
Každý hráč soutěžil za sebe i za celé družstvo. Všechny kmeny sportovaly s velkou vytrvalostí a odhodláním k dosáhnutí dalšího orlího pírka a korálku pro svého náčelníka. V tabulce můžete vidět, jak jsme si vedli:

 

Kmeny

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Celkem

Pořadí

AZTÉKOVÉ

3

6

6

6

3

6

30

6. místo

SIOUXOVÉ

6

1

3

1

1

1

13

1. místo

MOHYKÁNI

4

2

5

2

2

2

17

2. místo

ČEJENI

1

4

1

5

6

5

22

4. místo

MAYOVÉ

2

3

2

3

5

3

18

3. místo

APAČI

5

5

4

4

4

4

26

5. místo

Fotografie: zsbo.rajce.idnes.cz/Indianske_hry/

 

BŘEZEN                   INDIÁNSKÁ SLAVNOST – TANEC INDIÁNŮ

Také indiáni mají své každoroční slavnosti, například Slavnost slunce. Při tomto veselí vzdávají hold slunci a děkují za úrodu, kterou jim svými paprsky poskytlo. Jsou oblečeni
do slavnostních obleků, na hlavách čelenky s barevnými dlouhými péry, na krku různé svépomocí vyrobené šperky, mají namalované obličeje a užívají si svátečního večera.
Divoce tancují kolem ohně, zpívají a hrají na bubny a flétny, dokud nepadnou únavou.

           

Úkol: Indiánský karneval

V pátek 18. 3. 2022 proběhla v tělocvičně naší školy indiánská slavnost – KARNEVAL.
Sešli se nejen indiáni, ale i loupežníci, princezny, čarodějnice a další, aby si společně zasoutěžili, zatancovali a zazpívali. Na závěr karnevalu proběhla i společná přehlídka masek. Děti si karnevalové klání moc užily a těší se na ten příští. Tak zase za rok na stejném místě, aneb Haló, pane Karnevale, račte dále, račte dále!

Fotografie: zsbo.rajce.idnes.cz/Indianska_slavnost-_karneval/

 

DUBEN                     INDIÁNSKÁ OLYMPIÁDA

Indiáni jsou soutěživí. Mají rádi různé výzvy, hry a soutěže. Rádi si poměřují své síly s ostatními členy kmene. Utkávají se často v osobních soubojích ve vodě, nebo v jízdě v kánoi. Tak i na souši v lukostřelbě do terče, v hodu tomahavkem, střelbě z pušky a v dalších soutěžích. Chcete být jako oni?  Zkusit štěstí v soubojích? Právě pro Vás pořádáme indiánskou olympiádu.

           

Úkol: Indiánská olympiáda

Během indiánské olympiády obcházely děti jednotlivá stanoviště, na kterých si musely poradit s pěti disciplínami: hod kamínkem na cíl, běh s míčkem na lžíci, přendávání zrnek hrachu, hod papírem a běh v holínkách. Indiánská olympiáda se vydařila, protože malí sportovci všechny připravené disciplíny zvládli a odnesli si za složenou zkoušku další pírko a korálek.

 

Kmeny

Hod na cíl

Běh s míčkem na lžíci

Přendávání zrnek hrachu

Hod papírem

Běh v holínkách

AZTÉKOVÉ

splněno

splněno

splněno

splněno

splněno

SIOUXOVÉ

splněno

splněno

splněno

splněno

splněno

MOHYKÁNI

splněno

splněno

splněno

splněno

splněno

ČEJENI

splněno

splněno

splněno

splněno

splněno

MAYOVÉ

splněno

splněno

splněno

splněno

splněno

APAČI

splněno

splněno

splněno

splněno

splněno

zsbo.rajce.idnes.cz/Indianska_olympiada/

 

 

Čarodějnický rej

29. dubna si děti ve školní družině pořádně užily. Již ráno přiletěly do školy jako čarodějové, mágové, čarodějky či ježibaby. Nejprve jsme si povídali o Filipojakubské noci a o tradici, která se drží dodnes - o pálení čarodějnic. Pak jsme se pustili do zdobení májky. Po jejím postavení a upevnění jsme se přesunuli k ohništi a zapálili náš májový oheň. Každý si na něm s pomocí vychovatelů opekl něco dobrého – špekáček, jablíčko nebo pečivo. Protože nechyběla ani čarodějná muzika, mohli si všichni zatancovat. Zkrátka bylo pěkné slunečné počasí, které nám ladilo s hořícím ohněm, čarodějnický rej se vydařil a my se již teď těšíme na další.

 

Fotografie: zsbo.rajce.idnes.cz/Carodejnice_2022/

 

KVĚTEN                  INDIÁNSKÉ DOVEDNOSTI

Indiáni jsou soutěživí. Zvládají jezdecké umění, protože velmi milují jízdu na koních. Dokáží se v mžiku skrýt za koně, a proto jsou tak neviditelní vůči svému nepříteli. Dovedou si zkrotit každého koně. My si zkusíme takové jízdy. Jen koně nám nahradí kola a koloběžky.

           

Úkol: Indiánské dovednosti

Tentokrát si indiánské kmeny poměřily síly na stanovištích na dopravním hřišti. Na prvním stanovišti museli indiáni po vyznačené dráze převézt na koloběžce kyblík s vodou. Na druhém stanovišti projeli na kole slalom s uloveným bizonem a na tom posledním zajišťovali přepravu balíků pomocí kola nebo koloběžky. Malí jezdci si tak vyzkoušeli poslušnost svého koně (kola či koloběžky) a jízdy zručnosti zvládli bez nehod.

 

Kmeny

Žíznivý indián

Přeprava uloveného bizona

Indiánský dostavník

AZTÉKOVÉ

splněno

splněno

splněno

SIOUXOVÉ

splněno

splněno

splněno

MOHYKÁNI

splněno

splněno

splněno

ČEJENI

splněno

splněno

splněno

MAYOVÉ

splněno

splněno

splněno

APAČI

splněno

splněno

splněno

 

Fotografie: zsbo.rajce.idnes.cz/Indianske_dovednosti/

 

ČERVEN                  INDIÁNSKÁ STEZKA

DĚTSKÉ DIVADLO VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

Začátek června patří všem dětem, a tak po delší pauze zavítalo do školních družin opět Divadlo z Bedny. Pro děti si připravilo nové představení s názvem: „O čarodějnici Elvíře“. Herci hráli a zpívali s plným nasazením, pohádka byla veselá a vtipná a dětem se moc líbila. Velmi chválíme malé dobrovolníky, kteří se nebáli a zapojili se do hry. Po skončení představení měl ještě pan Pohoda připravené soutěže, za které byly děti odměněny sladkou dobrotou. Dětskému divadlu z Bedny tímto děkujeme a přejeme mnoho dalších vydařených pohádek.

foto: zsbo.rajce.idnes.cz/Divadlo_Pohoda_SD/

 

Podle prastarých pověstí se blíží den, kdy hrozí indiánským kmenům zkáza. Legenda praví, že jedinou záchranou pro nás indiány je, získat poklad od starého kmene Navajů, kteří sídlí v nepřístupných a nebezpečných hvozdech hlídaných tímto starodávným kmenem. Vydejme se na cestu, dokud ještě slunce svítí na naši indiánskou zem. Čeká nás nebezpečná a dobrodružná cesta, na konci, které snad bude svět indiánů zachráněn. A kmen, kterému se to podaří, sjednotí všechny ostatní kmeny a přinese mír.

Úkol: Indiánská stezka

Každý kmen musel projít indiánskou dobrodružnou cestu, která měla celkem sedm stanovišť. Kmeny vycházely postupně v časových intervalech. Na každém stanovišti plnily úkoly, za které si děti vybarvovaly pírka na papírové kartičce, tu obdržely na začátku stezky.
Indiáni si na šesti stanovištích mohli vyzkoušet: trefování vlka, čtení indiánských znaků na stromech, indiánské lanové překážky, indiánskou poznávačku, cestu přes lávu a poznávání rostlin.
Na posledním sedmém stanovišti jsme se setkali s moudrým náčelníkem, který k nám promluvil starobylým jazykem: Nuestro tronco hace cual despues de secular guardar este tesoco huy haber ello él en fuerza antiguo. Ve a ver! (Překlad: Náš kmen již po staletí střeží tento poklad. Je v něm síla dávných věků a slavných dob. Jen ten nejlepší kmen jej získá a zajistí nám mír. Jděte hledat!) Potom se všichni pustili do hledání pokladu na záchranu indiánů. Podařilo se, poklad byl dětmi nalezen! A nakonec? Na konci celoroční hry jsme vyhlásili celkové výsledky, rozdali diplomy a indiánské amulety všem účastníkům. Děti moc chválíme za jejich šikovnost a za to, že indiánské zkoušky statečně zvládly. Taky chválíme žáky ze školního klubu a děkujeme jim za pomoc při přípravě soutěží a her pro malé indiány. Pevně doufáme, že všechny indiánky a indiáni budou dál zlepšovat získané dovednosti a pokračovat tak v indiánské tradici, kterou jsme se stali v tomto školním roce součástí.

Přejeme všem dětem krásné prázdninové dny, plné sluníčka a pohody.

                                                                                                                   Kolektiv vychovatelů

foto: zsbo.rajce.idnes.cz/Indianska_stezka/


 

 

© Double L-art

Základní škola Borovany