Základní škola Borovany - Škola pro život

Aktuálně

Platba za školní družinu a klub (září - prosinec 2022)

Vážení rodiče,

platba za školní družinu a klub proběhne prostřednictvím školní online pokladny v termínu 20. 9. 2022 za období září až prosinec 2022 (školní družina 640Kč, školní klub 320Kč, ranní družina 240Kč).

Prosíme rodiče, aby k tomuto datu navýšili v pokladně zůstatek finančních prostředků o tuto mimořádnou platbu.

 

Děkujeme za vyřízení.          

 

                                                                                              Bc. Lenka Rychlá

                                                                                              vedoucí vychovatelka

 

 

Nabídka zájmových kroužků ŠD:  ZDE

 

 

Kritéria pro přijetí do ŠD a ŠK ve školním roce 2022-2023.pdf (59,9 kB)

 

Vnitřní řád ŠD a ŠK.pdf (424815)

Stanovení úplaty za zájmové vzdělávání.pdf (152268)
 

Akce školní družiny z minulých let najdete v nabídce vlevo.
 
Oddělení školní družiny (ŠD) a školní klub (ŠK):

 

ŠD a ŠK

vychovatelka

tel. číslo z vestibulu školy

přímá linka do ŠD

ŠD I - 2.B, 4.B Bc. Lucie Rieneslová 50 387932150
ŠD II - 1.A, 3.B Robert Bican 45 387932145
ŠD III - 1.B, 3.B Bc. Lenka Rychlá - vedoucí vychovatelka 49 387932149
ŠD IV - 2.C, 4.A Milena Machtová 47 387932147
ŠD V - 2.A, 4.A, 3.C Bc. Natálie Kotounová 46 387932146
ŠD VI - 2.A, 3.A, 3.B Bc. Věra Weisfeitová 14 387932114
ŠK Jitka Hejtmánková 41 387932141

 

 Školní družiny a školní klub:

ŠD a ŠK

vychovatelka

tel. číslo z vestibulu školy

přímá linka do ŠD

1.A, 2.B

Růžena Hovorková

45

38 7932 145

1.B, 2.B

Bc. Lucie Rieneslová

50

38 7932 150

1.C, 2.B

Bc. Věra Weisfeitová

14

38 7932 114

2.A, 3.B

Růžena Čížková

49

38 7932 149

3.C, 4.B

Mgr. Bohuslava Juráková

46

38 7932 146

3.A, 4.A

Milena Machtová

47

38 7932 147

školní klub

Jitka Hejtmánková

41

38 7932 141

sborovna vychovatelek   48 38 7932 148


Více zde: https://www.zsborovany.cz/kontakt/

 

Ráno a odpoledne volejte do ŠD/ŠK :

 

6:00 – 6:30 – z vestibulu ZŠ č. 14

                       přímá linka 38 7932 114

 

6:30 – 7:30 – z vestibulu ZŠ č. 50

                       přímá linka 38 7932 150

 

15:05 – 16:50 – z vestibulu ZŠ č. 14

                       přímá linka 38 7932 114

 

 

 

 

 

Celoroční projekt školních družin 2022/2023

Záchrana Pohádkové říše aneb „ Letem pohádkovým světem“

 

Motto:

„ Pojďte s námi do pohádky, projdeme se pamětí,

naše staré kamarády nehodíme do smetí.“

 

Všude na celém světě se vyprávějí pohádky, kde se objevují pohádkové bytosti, kouzla a zázračné věci.  I my si letos budeme společně vyprávět pohádkové příběhy a ocitneme se tak ve světě pohádek a fantazie, kterému rozumí právě děti. Čeká na nás projekt s názvem Záchrana pohádkové říše aneb „Letem pohádkovým světem“.

ÚVOD

V Pohádkové říši zlý drak Dragon odnesl dvě ze tří královských dětí. Uletěl s nimi do jeskyně, kde přebýval.  Slíbil je králi a královně vrátit za podmínky, že od nich získá symboly královské moci (korunovační korunu, zlaté jablko a žezlo) a ostatní klenoty z královské pokladnice. Král s královnou chtěli děti vrátit, a tak jim nezbývalo nic jiného, než všechny královské klenoty drakovi odevzdat. Zlý drak Dragon byl velmi spokojen, jak přelstil krále i královnu. Klenoty si s velkou radostí vzal, ale svůj slib nedodržel. Unesené královské děti odnesl z jeskyně do říše lidí a zbavil je paměti. Krále a královnu vyhnal z jejich zámku a ujal se vlády nad celou Pohádkovou říší. Jelikož draka ostatní pohádkové bytosti odmítaly poslouchat, začal drak v Pohádkové zemi škodit.

Drak byl velmi spokojen, jak škodí a ovládá svou Pohádkovou říši dál. Pod jeho vládou začala říše zanikat. Zlý Dragon všude chrlil oheň, kterým způsobil samé požáry. A tak se stalo, že spousta pohádkových postav zmizela ze světa.

V říši lidí se pak ztratily z pohádkových knih všechny pohádky, lidé je nemohli svým dětem číst. A právě děti z Říše lidí, které pohádkám věří a mají je rády a jsou ochotny jim pomoci, je mohou zachránit.

A proto naším úkolem bude všechny pohádky zachránit a vrátit je zpět do pohádkové knihy. A ještě k tomu sesadit zlého draka z trůnu, najít královské děti a kamenné dračí srdce. Pak dát společně dohromady zaklínací formuli, která oslabí moc zlého draka Dragona a Pohádková říše bude zachráněna.

Pomocníky na této cestě nám budou pohádkové bytosti, které budou od krále nosit zapečetěné listiny, v nichž jsou ukryty úryvky z pohádek a rady, jak lze jednotlivým pohádkám pomoci. Děti pak budou každý měsíc vstupovat do Pohádkové říše, ve které budou pomáhat, radit, bojovat a zachraňovat pohádky. Po skončení se budou vracet do Říše lidí. Současně budou všichni společně získávat každý měsíc za splněné úkoly body a jednotlivá slova formule, která spolu s dračím kamenným srdcem, které najdou a získají do své moci, zlého draka Dragona z trůnu Pohádkové říše vypudí.

 

VÝCHOVNÉ CÍLE

Hlavním výchovným cílem je poskytnout dětem dostatek příležitosti k uplatnění vlastní fantazie a tvořivosti, hravou formou zájmového vzdělávání naučit děti spolupráci a komunikaci s ostatními. Vzbudit pozornost dětí a jejich zájem o dětskou literaturu, hlavně
o pohádky, ať už klasické či moderní. A vědět, že pohádky nám přináší i poučení, že dobro vítězí nad zlem.

 

CÍL HRY

  • Zachránit Pohádkovou říši
  • Najít kamenné srdce zlého draka Dragona
  • Sestavit kouzelnou formuli
  • Zaplnit pohádkovou knihu pohádkami

 

ORGANIZACE HRY

Děti budou vyrábět, malovat, sportovat, soutěžit, hrát si a plnit spoustu jiných úkolů spojených s pohádkami. Máme na každý měsíc připravenou jednu pohádku. Náměty a úkoly jsou pestré, dají se kombinovat a přizpůsobovat dětem mladšího školního věku.

 

HODNOCENÍ HRY

Jednotlivé družiny si budou za splněné úkoly lepit koláče (body) na svůj uzlík (jako měl Hloupý Honza). Současně bude každý tým během celého školního roku získávat ještě část slov ze zaklínací formule.

Abychom mohli vstoupit do Říše pohádek, změníme se vždy v různé týmové postavičky, abychom nerušili pohádkové postavy a byli pořád nenápadní.

 

NÁZVY JEDNOTLIVÝCH TÝMŮ

NÁZEV TÝMU             BARVA                     ODDĚLENÍ              VYCHOVATELÉ

SKŘÍTCI                   ČERVENÁ                  ŠD I                           Lucie Rieneslová

KULIHRÁŠCI            ZELENÁ                     ŠD II                          Robert Bican

TROLÍCI                  ŽLUTÁ                      ŠD III                          Lenka Rychlá

PERMONÍCI              ŠEDÁ                        ŠD IV                         Milena Machtová

RARÁŠCI                  ORANŽOVÁ               ŠD V                          Natálie Kotounová

KULÍŠCI                   MODRÁ                     ŠD VI                         Věra Weisfeitová

 

Už se těšíme, jak si tento pohádkový rok společně užijeme!

 

 

 

 
 
 
 

© Double L-art

Základní škola Borovany