Základní škola Borovany - Škola pro život

Aktuálně

 

Kritéria pro přijetí do ŠD a ŠK 2021-2022.pdf (61197)

 

Vnitřní řád ŠD a ŠK.pdf (424815)

Stanovení úplaty za zájmové vzdělávání.pdf (152268)
 

Akce školní družiny z minulých let najdete v nabídce vlevo.
 
Oddělení školní družiny (ŠD) a školní klub (ŠK):

 

ŠD a ŠK

vychovatelka

tel. číslo z vestibulu školy

přímá linka do ŠD

ŠD I - 1.B, 1.C Bc. Lucie Rieneslová 50 387932150
ŠD II - 1.C, 3.A Robert Bican 45 387932145
ŠD III - 2.B, 3.B, 4.A Bc. Lenka Rychlá - vedoucí vychovatelka 49 387932149
ŠD IV - 2.C, 4.B Milena Machtová 47 387932147
ŠD V - 2.A, 4.A Bc. Natálie Kotounová 46 387932146
ŠD VI - 1.A, 3.B Růžena Hovorková 14 387932114
ŠK Jitka Hejtmánková 41 387932141

 

 Školní družiny a školní klub:

ŠD a ŠK

vychovatelka

tel. číslo z vestibulu školy

přímá linka do ŠD

1.A, 2.B

Růžena Hovorková

45

38 7932 145

1.B, 2.B

Bc. Lucie Rieneslová

50

38 7932 150

1.C, 2.B

Bc. Věra Weisfeitová

14

38 7932 114

2.A, 3.B

Růžena Čížková

49

38 7932 149

3.C, 4.B

Mgr. Bohuslava Juráková

46

38 7932 146

3.A, 4.A

Milena Machtová

47

38 7932 147

školní klub

Jitka Hejtmánková

41

38 7932 141

sborovna vychovatelek   48 38 7932 148


Více zde: https://www.zsborovany.cz/kontakt/

 

Ráno a odpoledne volejte do ŠD/ŠK :

 

6:00 – 6:30 – z vestibulu ZŠ č. 14

                       přímá linka 38 7932 114

 

6:30 – 7:30 – z vestibulu ZŠ č. 50

                       přímá linka 38 7932 150

 

15:05 – 16:50 – z vestibulu ZŠ č. 14

                       přímá linka 38 7932 114

 

 

 

 

 

Celoroční projekt školních družin 2021/2022

Indiánskou stezkou
 

Začíná nový školní rok a my jsme si pro děti ve školní družině připravili další celoroční hru. Na všechny čeká velké dobrodružství na připravené Indiánské stezce. Děti projdou indiánskými zkouškami a úkoly, u kterých budou objevovat, poznávat a rozvíjet své znalosti z indiánského světa. Vydají se na cestu po stopách jednotlivých indiánských kmenů a budou hledat jejich odkaz a poselství dalším generacím.

 

Vraťme se teď na malou chvíli zpět proti proudu času, do dob, kdy ve velké zemi za velikým oceánem, vysoko v horách žili spokojeně lidé bohaté říše. Byli to prostí, obyčejní lidé žijící v nepřístupných skalách pohoří And. Byli to lovci, rybáři i zemědělci, kteří respektovali přírodu, a příroda k nim byla za to velmi štědrá i Slunce, které jim dávalo teplo, světlo, obživu. Byli to původní obyvatelé Ameriky, říkalo se jim indiáni.

Indiáni měli černé vlasy, žlutohnědou pleť, stejný tvar očí a vystupující lícní kosti. Lovili bizony, buvoly, jeleny a losy. Z jejich kůže a kožešin si vyráběli oblečení a velké stany zvané týpí. Vyráběli si i různé nástroje z rohů a kostí ulovených zvířat. Indiáni byli přeborníci v boji. Chránili svou osadu před nepřítelem. K boji používali tomahawk, luky, šípy a oštěpy. Uměli se dobře maskovat a plížit.

Indiáni postupně vytvářeli kmeny. Indiánské kmeny žily na společném území, měly stejné zvyky a mluvily stejným jazykem. U mnoha kmenů stál v čele náčelník.

Organizace hry:

Jednotlivé školní družiny budou představovat indiánské kmeny. Na každý měsíc bude připraven jeden úkol, který musí všechny kmeny splnit. Za splněnou zkoušku dostanou barevné pírko a barevný korálek.

 

Názvy jednotlivých kmenů:

AZTÉKOVÉ        Náčelník kmene: Lucie Rieneslová           ŠD I

SIOUXOVÉ         Náčelník kmene: Robert Bican                 ŠD II 

MOHYKÁNI        Náčelník kmene: Lenka Rychlá                 ŠD III

ČEJENI              Náčelník kmene: Milena Machtová           ŠD IV

MAYOVÉ            Náčelník kmene: Natálie Kotounová         ŠD V

APAČI                Náčelník kmene: Růžena Hovorková        ŠD VI

 

Na začátku školního roku se naučíme indiánský pokřik, který nás bude provázet po celou dobu celoroční hry. 

Indiánský pokřik:

Každý správný indián

   týpí postaví si sám.

   Umí dobře stopovat

    i s kovboji bojovat.“

 

Tak pojďme společně vkročit mezi INDIÁNY, ať dobrodružství může začít!

 

 

ZÁŘÍ              ZAHÁJENÍ CELOROČNÍ HRY

 

Během měsíce září se školní družina proměnila ve velikou indiánskou vesnici. Děti se pustily již do prvních úkolů, aby se staly opravdovými rudými tvářemi. Musely si namalovat vlastní tričko a indiánskou čelenku, naučit se indiánský pokřik, zvolit si své indiánské jméno
a vytvořit si vlajku pro svůj indiánský kmen.

Ve čtvrtek 23. září 2021 se sešli zástupci všech indiánských kmenů na slavnostním setkání na školní zahradě. Děti se pozdravily indiánským pokřikem, seznámily se s indiánským sedmerem a dozvěděly se, jaké indiánské zkoušky budou plnit. Pak náčelníci zapálili slavnostní oheň, nad jehož plameny si děti opekly bizoní uzeninu (buřty) či chlebovou placku. A protože k ohni patří zpěv, zazpívali jsme si na závěr indiánské písničky.

Foto: zsbo.rajce.idnes.cz/CH_Indianskou_stezkou_zahajeni_zari_2021/

 

ŘÍJNOVÉ SPOLEČNÉ ČTENÍ

Děti ze školní družiny se odpoledne v pondělí 11. října 2021 vypravily na návštěvu do borovanské knihovny na akci s názvem „Společné říjnové čtení“.

A co na všechny děti čekalo? Pohádky pro společné čtení a vyprávění o knížkách. Každé oddělení školní družiny si přečetlo jednu pohádku z indiánského světa, prohlédlo si naučné knížky o indiánech, ze kterých se děti dozvěděly spoustu informací z jejich zvyklostí a tradic.
Dětem se v knihovně moc líbilo. Děkujeme paní knihovnici Evě Janouchové za pěkně připravený program pro školní družinu a těšíme se na další spolupráci.

 

ŘÍJEN           INDIÁNSKÝ SOUBOJ KMENŮ

Indiáni byli původními obyvateli Ameriky a pravými majiteli této země. Po příchodu bílých osadníků se život indiánů velice změnil. Běloši jim vzali půdu, veškeré bohatství i svobodu. Proto museli o své území tvrdě bojovat. Indiánské kmeny vyzývaly své nepřátele do různých soubojů.

            Úkol: Indiánský souboj

V říjnu byla pro děti připravena první indiánská zkouška: prolézání obručí, namotávání kamene na provázek a podlézání pod lanem. To vše si museli vyzkoušet malí indiáni v indiánském souboji. A jak souboj kmenů dopadl? Skvěle, díky týmové spolupráci získali všichni naši indiáni první barevný korálek na svůj náhrdelník a první barevné pírko na svou indiánskou čelenku. 

Kmeny

Prolézání obručí

Namotávání kamene

Podlézání pod lanem

AZTÉKOVÉ

splněno

splněno

splněno

SIOUXOVÉ

splněno

splněno

splněno

MOHYKÁNI

splněno

splněno

splněno

ČEJENI

splněno

splněno

splněno

MAYOVÉ

splněno

splněno

splněno

APAČI

splněno

splněno

splněno

 

LISTOPAD               LOV BIZONŮ

Náhle jeden indián přiběhl s tím, že se vedle na louce na území kmene Šajenů objevilo stádo bizonů. Zásoby jídla nám pomalu dochází, takže je potřeba jít na lov. A tak všichni indiáni vzali do ruky svá indiánská kopí, luky a šípy a vyrazili na lov. Budou úspěšní? Chytí bizony?

            1. úkol: Lov bizonů

V měsíci listopadu si jednotlivé kmeny poměřily síly na třech stanovištích připravené na školním hřišti. Družstva absolvovala soutěže v chytání míčků (bizonů), ve slalomu 
s překážkami a v hodu míčkem do koše. Děti zvládly první část úkolu na výbornou!

 

Kmeny

Chytání míčků

Slalom s překážkami

Hod míčkem do koše

AZTÉKOVÉ

splněno

splněno

splněno

SIOUXOVÉ

splněno

splněno

splněno

MOHYKÁNI

splněno

splněno

splněno

ČEJENI

splněno

splněno

splněno

MAYOVÉ

splněno

splněno

splněno

APAČI

splněno

splněno

splněno

 

            2. úkol: Výtvarné ztvárnění indiánské vesničky, indiánů, totemu…

V druhé části musely děti výtvarně ztvárnit indiánskou vesničku. Nejdříve jsme si s dětmi vyprávěli o tom, jak indiáni žili, jaká jsou typická jejich obydlí, jak se oblékali či zdobili. Děti se do kreslení vrhly s nadšením, a protože se jim obrázky moc povedly, vyzdobili jsme si naši chodbu u školních družin indiánskými kresbami.

 

PROSINEC              INDIÁNSKÁ CESTA

Indiáni prošli v průběhu let dlouhou a těžkou cestu. Překonali všechny překážky, které jim bílé tváře připravili. V dnešní době pobývají v rezervacích a jen malá část žije v přirozených podmínkách. Vydejme se tedy na cestu do jejich osad.

 

            Úkol: Indiánská cesta

Úkolem jednotlivých kmenů bylo ve stanoveném čase nasbírat co nejvíce proužků zvolené barvy. Z každého družstva vybíhal jeden indián, který donesl jeden kus barevné cesty. Všichni členové kmene se postupně střídali. Vyhrálo družstvo, které vytvořilo nejdelší indiánskou cestu.

 

Kmeny

Barevná cesta

MOHYKÁNI

1. místo

APAČI

2. místo

AZTÉKOVÉ

3. místo

SIOUXOVÉ

4. místo

ČEJENI

5. místo

MAYOVÉ

6. místo

 

© Double L-art

Základní škola Borovany