Základní škola Borovany - Škola pro život

Aktuálně

 

 

Nabídka zájmových kroužků ŠD:  ZDE

 

 

Kritéria pro přijetí do ŠD a ŠK ve školním roce 2022-2023.pdf (59,9 kB)

Kritéria pro přijetí do ŠD a ŠK 2023-2024.pdf (62751)

 

Vnitřní řád ŠD a ŠK.pdf (424815)

Stanovení úplaty za zájmové vzdělávání.pdf (152268)
 

Akce školní družiny z minulých let najdete v nabídce vlevo.
 
Oddělení školní družiny (ŠD) a školní klub (ŠK):

 

ŠD a ŠK

vychovatel, -ka

tel. číslo z vestibulu školy

přímá linka do ŠD

ŠD I - 2.B, 4.B Bc. Lucie Rieneslová 50 387932150
ŠD II - 1.A, 3.B Robert Bican 45 387932145
ŠD III - 1.B, 3.B Bc. Lenka Rychlá - vedoucí vychovatelka 49 387932149
ŠD IV - 2.C, 4.A Milena Machtová 47 387932147
ŠD V - 2.A, 4.A, 3.C Bc. Natálie Kotounová 46 387932146
ŠD VI - 2.A, 3.A, 3.B Bc. Věra Weisfeitová 14 387932114
ŠK Jitka Hejtmánková 41 387932141

 

 Školní družiny a školní klub:

ŠD a ŠK

vychovatelka

tel. číslo z vestibulu školy

přímá linka do ŠD

1.A, 2.B

Růžena Hovorková

45

38 7932 145

1.B, 2.B

Bc. Lucie Rieneslová

50

38 7932 150

1.C, 2.B

Bc. Věra Weisfeitová

14

38 7932 114

2.A, 3.B

Růžena Čížková

49

38 7932 149

3.C, 4.B

Mgr. Bohuslava Juráková

46

38 7932 146

3.A, 4.A

Milena Machtová

47

38 7932 147

školní klub

Jitka Hejtmánková

41

38 7932 141

sborovna vychovatelek   48 38 7932 148


Více zde: https://www.zsborovany.cz/kontakt/

 

Ráno a odpoledne volejte do ŠD/ŠK :

 

6:00 – 6:30 – z vestibulu ZŠ č. 14

                       přímá linka 38 7932 114

 

6:30 – 7:30 – z vestibulu ZŠ č. 50

                       přímá linka 38 7932 150

 

15:05 – 16:50 – z vestibulu ZŠ č. 14

                       přímá linka 38 7932 114

 

 

 

 

 

Celoroční projekt školních družin 2022/2023

Záchrana Pohádkové říše aneb „ Letem pohádkovým světem“

 

Motto:

„ Pojďte s námi do pohádky, projdeme se pamětí,

naše staré kamarády nehodíme do smetí.“

 

Všude na celém světě se vyprávějí pohádky, kde se objevují pohádkové bytosti, kouzla a zázračné věci.  I my si letos budeme společně vyprávět pohádkové příběhy a ocitneme se tak ve světě pohádek a fantazie, kterému rozumí právě děti. Čeká na nás projekt s názvem Záchrana pohádkové říše aneb „Letem pohádkovým světem“.

ÚVOD

V Pohádkové říši zlý drak Dragon odnesl dvě ze tří královských dětí. Uletěl s nimi do jeskyně, kde přebýval.  Slíbil je králi a královně vrátit za podmínky, že od nich získá symboly královské moci (korunovační korunu, zlaté jablko a žezlo) a ostatní klenoty z královské pokladnice. Král s královnou chtěli děti vrátit, a tak jim nezbývalo nic jiného, než všechny královské klenoty drakovi odevzdat. Zlý drak Dragon byl velmi spokojen, jak přelstil krále i královnu. Klenoty si s velkou radostí vzal, ale svůj slib nedodržel. Unesené královské děti odnesl z jeskyně do říše lidí a zbavil je paměti. Krále a královnu vyhnal z jejich zámku a ujal se vlády nad celou Pohádkovou říší. Jelikož draka ostatní pohádkové bytosti odmítaly poslouchat, začal drak v Pohádkové zemi škodit.

Drak byl velmi spokojen, jak škodí a ovládá svou Pohádkovou říši dál. Pod jeho vládou začala říše zanikat. Zlý Dragon všude chrlil oheň, kterým způsobil samé požáry. A tak se stalo, že spousta pohádkových postav zmizela ze světa.

V říši lidí se pak ztratily z pohádkových knih všechny pohádky, lidé je nemohli svým dětem číst. A právě děti z Říše lidí, které pohádkám věří a mají je rády a jsou ochotny jim pomoci, je mohou zachránit.

A proto naším úkolem bude všechny pohádky zachránit a vrátit je zpět do pohádkové knihy. A ještě k tomu sesadit zlého draka z trůnu, najít královské děti a kamenné dračí srdce. Pak dát společně dohromady zaklínací formuli, která oslabí moc zlého draka Dragona a Pohádková říše bude zachráněna.

Pomocníky na této cestě nám budou pohádkové bytosti, které budou od krále nosit zapečetěné listiny, v nichž jsou ukryty úryvky z pohádek a rady, jak lze jednotlivým pohádkám pomoci. Děti pak budou každý měsíc vstupovat do Pohádkové říše, ve které budou pomáhat, radit, bojovat a zachraňovat pohádky. Po skončení se budou vracet do Říše lidí. Současně budou všichni společně získávat každý měsíc za splněné úkoly body a jednotlivá slova formule, která spolu s dračím kamenným srdcem, které najdou a získají do své moci, zlého draka Dragona z trůnu Pohádkové říše vypudí.

 

VÝCHOVNÉ CÍLE

Hlavním výchovným cílem je poskytnout dětem dostatek příležitosti k uplatnění vlastní fantazie a tvořivosti, hravou formou zájmového vzdělávání naučit děti spolupráci a komunikaci s ostatními. Vzbudit pozornost dětí a jejich zájem o dětskou literaturu, hlavně
o pohádky, ať už klasické či moderní. A vědět, že pohádky nám přináší i poučení, že dobro vítězí nad zlem.

 

CÍL HRY

  • Zachránit Pohádkovou říši
  • Najít kamenné srdce zlého draka Dragona
  • Sestavit kouzelnou formuli
  • Zaplnit pohádkovou knihu pohádkami

 

ORGANIZACE HRY

Děti budou vyrábět, malovat, sportovat, soutěžit, hrát si a plnit spoustu jiných úkolů spojených s pohádkami. Máme na každý měsíc připravenou jednu pohádku. Náměty a úkoly jsou pestré, dají se kombinovat a přizpůsobovat dětem mladšího školního věku.

 

HODNOCENÍ HRY

Jednotlivé družiny si budou za splněné úkoly lepit koláče (body) na svůj uzlík (jako měl Hloupý Honza). Současně bude každý tým během celého školního roku získávat ještě část slov ze zaklínací formule.

Abychom mohli vstoupit do Říše pohádek, změníme se vždy v různé týmové postavičky, abychom nerušili pohádkové postavy a byli pořád nenápadní.

 

NÁZVY JEDNOTLIVÝCH TÝMŮ

NÁZEV TÝMU             BARVA                     ODDĚLENÍ              VYCHOVATELÉ

SKŘÍTCI                   ČERVENÁ                  ŠD I                           Lucie Rieneslová

KULIHRÁŠCI            ZELENÁ                     ŠD II                          Robert Bican

TROLÍCI                  ŽLUTÁ                      ŠD III                          Lenka Rychlá

PERMONÍCI              ŠEDÁ                        ŠD IV                         Milena Machtová

RARÁŠCI                  ORANŽOVÁ               ŠD V                          Natálie Kotounová

KULÍŠCI                   MODRÁ                     ŠD VI                         Věra Weisfeitová

 

Už se těšíme, jak si tento pohádkový rok společně užijeme!

 

ZÁŘÍ              SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ CELOROČNÍ HRY

Po tichu prázdninových týdnů opět ožila naše škola a s ní i naše školní družina. Letošní školní rok jsme zahájili pohádkově, a to s celoročním projektem Záchrana pohádkové říše aneb „Letem pohádkovým světem“. 

V září jsme měli pro děti připraveno několik důležitých úkolů. A co to bylo? Vyzdobit si třídu s obrázky pohádek a pohádkových postav, vymyslet si svůj pohádkový pokřik a namalovat si trička s názvem týmu. Ale aby nebyly děti na všechny úkoly v Pohádkové říši samy, pomůže jim známý borovanský Kašpárek.

A máme tady podzimní akci. Vyvrcholením byl pátek 23. září 2022, byl to pro nás Den s KAŠPÁRKEM. Kašpárek, jak víme, je důležitá postavička, která vystupuje s ostatními pohádkovými bytostmi skoro ve všech pohádkách. A tak i děti vzaly na sebe podobu pohádkových bytostí a převlékly se do pohádkových kostýmů princezen, kouzelnic, čarodějů a rytířů, aby mohly vstoupit do Pohádkové říše.

Děti, které přišly v převlecích na nádvoří Borovanského zámku, si nejdříve od zástupců z Pohádkové říše vyslechly, že je čeká od podzimu do léta spousta povinností: musí zachránit pohádkovou říši, sestavit kouzelné zaklínadlo a najít pohádky, které v pohádkové knize zmizely, vinou zlého draka Dragona. Všichni poslouchali zástupce z Pohádkové říše se zaujetím. Poté děti zavolaly hlasitým pozdravem na Kašpárka. Když se objevila jeho veliká postava spolu s dalšími loutkami, nádvořím se ozývala nefalšovaná dětská radost. A protože má Kašpárek kouzelnou moc, připravil si pro děti jedno velké překvapení – Pohádkový průvod.  Za slunečného počasí jsme se s dětmi vypravili na pochod městem, který jsme zakončili společnou fotografií.

Chtěli bychom tímto pochválit malé pohádkové bytosti, které prošly s Kašpárkem celou cestu,
a slavnostně jsme tak zahájili naši celoroční hru školních družin. Věříme, že se jim výlet do pohádky líbil a celé odpoledne si náramně užili. Děkujeme Úseku kultury města Borovany
za podporu našeho celoročního projektu a za zapůjčení nádherných loutek na akci. Moc se těšíme na další společné zážitky.
 
 

KUCHTÍKOVINY

chilli kuchtí celá družina

Celoroční projekt školních družin a školního klubu 2022/2023

Jedno moudré rčení říká, že: „Co se v mládí naučíš, ve stáří jako když najdeš.“ A tak možná tím, že vám děti nakukují v kuchyni pod ruce, mohou umět pár základních technik nebo něco uvařit, my o tom ale kolikrát nevíme. Co ale víme je, že děti se rychle učí nápodobou od svých rodičů, prarodičů nebo od osob z nejbližšího okolí. Děti mají totiž od narození touhu se nám přizpůsobit. Pak jim k tomu stačí chvilka v kuchyni a jsou schopné připravit jednoduché pokrmy a jídla, která se od nás naučila.

ÚVOD

Jídlo a jeho příprava patří neodmyslitelně ke každodennímu životu většiny z nás. Pro někoho je vaření záliba, pro někoho nutnost. 

V dnešní uspěchané době není v mnoha rodinách čas na vaření, upřednostňuje se rychlá strava z polotovarů, hotových jídel, které se jen ohřejí a mohou se konzumovat. Nyní přišel ten správný čas zapojit naše děti do kulinářského umění. Proto je třeba vaření s dětmi vyzkoušet.

 

CÍL PROJEKTU

Cílem projektu je seznámit děti s kuchařskou tematikou, přivést je nenásilnou formou do kuchyně a seznámit je s prostředím, jak se používá kuchyňské náčiní a vybavení. Naučit je správnému stolování, dodržování hygienických návyků při samotném vaření a úklidu po něm. Naučit je, jaká je správná příprava jídla, naučit je zodpovědnosti za výsledek, spolupráci
s kamarády, a jak udělat pokrm pro druhé. Je to pro ně něco nového, čímž mohou učinit radost sobě i svým kamarádům.

K tomu všemu budeme využívat školní kuchyňku, která je pro vaření kompletně vybavená. Aby práce v kuchyňce byla bezpečná, upozorníme děti na nutné dodržování bezpečnosti
a používání ochranných pomůcek při vaření.

Po uvaření pokrmů budeme hotové pokrmy porovnávat se všemi ostatními družinami
a školním klubem. Vyhlásíme celoroční soutěž ve vaření pro všechna oddělení.

 

ORGANIZACE SOUTĚŽE

Každé oddělení si zvolí název družstva, pod kterým bude celý rok vystupovat. Soutěž bude probíhat ve třech blocích během celého školního roku. Děti budou připravovat pokrmy podle ročního období – podzim, zima a jaro. V každém období budeme vyhlašovat téma, podle kterého budou muset všechna družstva uvařit zadaný pokrm. Poté připraví ochutnávku pro sebe a pro ostatní družstva. Po ochutnávce jednotlivá družstva zhodnotí pokrm a přidělí body od 1 do 10. Po sečtení bodů bude na konci školního roku vyhlášeno celkové pořadí jednotlivých družstev. Každý z vítězného týmu obdrží diplom a cenu. 

 

NÁZVY JEDNOTLIVÝCH TÝMŮ

NÁZEV TÝMU         ODDĚLENÍ              VYCHOVATELÉ

KNEDLÍCI               ŠK                       Jitka Hejtmánková

PUDINCI                 ŠD VI                   Věra Weisfeitová

FAZOLE                 ŠD V                     Natálie Kotounová

KOLÁČCI                ŠD IV                    Milena Machtová                

MRKVIČKY              ŠD III                    Lenka Rychlá

MŇAMKY                ŠD II                     Robert Bican

VÁNOČKY              ŠD I                       Lucie Rieneslová

 

A tak pojďme vařit a podráždit své chuťové buňky!

 

Říjen

ŘÍJEN      KOCOUR V BOTÁCH

VZKAZ OD KRÁLE

Milé děti!

Dnes poprvé posílám královskou listinu s prosbou o pomoc následující pohádce:

Na nejmladšího mlynářova synka zbyl z dědictví jenom kocour. Synek byl z toho smutný, ale to ještě netušil, že získá věrného pomocníka a přítele. Už brzy se ukázalo, že kocour není jenom tak nějaký obyčejný mňoukálek, který loví myši. Nejen že mluví lidskou řečí, ale dokázal toho mnohem, mnohem víc.

Jaké jsou kočky ve skutečnosti? Jakou mají povahu? Pomůžete kocourovi překonat překážky, které se mu postavily do cesty? Věříme, že Říši pohádek zachráníte.

                                                                                                    Král pohádek

ÚKOL: KOČIČÁRNY

V říjnu jsme se s dětmi podívali do pohádky Kocour v botách. Říká se, že kočka je mrštná, rychlá a nepolapitelná. I my zkusíme něco málo z kočičích dovedností. Pro děti byly připraveny tři stanoviště, na kterých plnily úkoly: přemisťování nohou po lavičce, slalom s obručí a běh po čtyřech mezi kelímky. Po skončení soutěží obdržely děti za své úsilí část kouzelné formule a bod – jeden koláček na svůj uzlík. A také dostaly zachráněnou pohádku, kterou jsme si vložily do naší pohádkové knihy. Jen tak dál!

TÝMY

Přemisťování nohou
po lavičce

Slalom s obručí
a míčkem

Kelímková dráha

SKŘÍTCI

splněno

splněno

splněno

KULIHRÁŠCI

splněno

splněno

splněno

TROLÍCI

splněno

splněno

splněno

PERMONÍCI

splněno

splněno

splněno

RARÁŠCI

splněno

splněno

splněno

KULÍŠCI

splněno

splněno

splněn

 

 

SPOLEČNÉ ŘÍJNOVÉ ČTENÍ

Děti z naší školní družiny přišly v pondělí 10. října 2022 na pravidelnou návštěvu borovanské knihovny. Paní knihovnice měla pro ně připravený program s názvem Společné říjnové čtení. Děti z každého oddělení četly pohádky a odpovídaly na otázky z přečtených pohádkových příběhů. Číst před publikem není nic jednoduchého. Chválíme naše malé čtenáře, které se do čtení pohádek aktivně zapojily. V závěru si každé dítě prohlédlo dětskou pohádkovou knížku s pěknými ilustracemi. Děkujeme paní knihovnici Evě Janouchové za milé přijetí a připravený program.

 

LISTOPAD       O POPELCE

VZKAZ OD KRÁLE          

Milí malí pomocníci!

První úkol jste úspěšně splnili a já vám hned dávám druhý. Předpokládám, že poznáte,
o kterou pohádku jde nyní:

Dívka, o které je řeč, byla jedinou dcerou chalupníka. Když jí bylo šestnáct let, maminka jí zemřela. Po čase se chalupník znovu oženil. Vzal si ženu vdovu, která měla dvě dorůstající dcery. Nová maminka se k dívce moc dobře nechovala. Byla to zlá macecha. Dívka musela vykonávat všechny práce, které jí macecha přidělila. Pořád se někde popelila…

Už víte, o jakou pohádku jde, kterou musíte zachránit? Splníte-li připravené úkoly, pohádka díky vám, bude žít dál…

                                                                                           Král Říše pohádek

DVA ÚKOLY:

  1. PĚT DISCIPLÍN PRO POPELKU

V listopadu jsme se podívali do pohádky O Popelce. Pro děti bylo nachystáno pět soutěžních disciplín v tělocvičně. A jak probíhaly? Děti třídily čočku a hrách, sbíraly rozházené zápalky do krabičky, rovnaly proutky podle velikosti, navlékaly korálky a skládaly rozstřihaný obrázek. Týmy plnily úkoly současně a najednou. Veškeré disciplíny děti s nadšením splnily
a na závěr získaly zaslouženou odměnu.  

TÝMY

Hrách a čočka

Zápalky

Proutky

Korálky

Puzzle

Celkové pořadí

KULIHRÁŠCI

6. místo

5. místo

6. místo

6. místo

3. místo

5.- 6. místo

RARÁŠCI

1. místo

1. místo

1. místo

1. místo

2. místo

1. místo

SKŘÍTCI

4. místo

3. místo

2. místo

4. místo

6. místo

4. místo

PERMONÍCI

2. místo

2. místo

4. místo

2. místo

4. místo

3. místo

TROLÍCI

5. místo

6. místo

5. místo

5. místo

5. místo

5. - 6. místo

KULÍŠCI

3. místo

4. místo

3. místo

1. místo

1. místo

2. místo

 

  1. MOJE NEJOBLÍBENĚJŠÍ POHÁDKA

Dalším úkolem pro malé pomocníky bylo nakreslit či namalovat svoji nejoblíbenější pohádku. Dětem se obrázky moc povedly a jsou vystavené na celé chodbě školních družin.

 

 

PODZIMNÍ KUCHTÍKOVINY        

 

Úkol: Jablečný štrúdl

 

První pečení je za námi! V měsících září, říjnu a listopadu jsme pekli jablečné štrúdly.
Jsou snadné, chutné a vůně skořice v kombinaci s jablky je příjemná. Jablka jsou bohatým zdrojem vitamínů. Měla by se jíst i se slupkou, protože ta je nejbohatším zdrojem vitamínu C, karotenu, železa, fosforu, draslíku a hořčíku. Jablka také obsahují vlákninu, tudíž dopomáhají správnému zažívání. Podporují i funkci ledvin a činnost svalů. Působí na mozkové buňky a zlepšují paměť. 

Zadaný recept pro všechna družstva zněl: „Upéct jednoduchý jablečný štrůdl.“ Všichni se na pečení moc těšili. Nejdříve ale bylo nutné nastudovat si recept a rozdělit si práci. Na samotné přípravě se podílely děti vlastní iniciativou. Ve školní kuchyňce se krájelo, strouhalo, vyvalovalo, dochucovalo, natíralo, spojovalo, až bylo hotovo. Jakmile naše štrúdly vychladly, děti je s velikánskou chutí snědly. A dokonce se i přidávalo.

Myslíme si, že se každému týmu první úkol povedl, děti společnými silami vytvořily několik krásných a chutných jablečných štrúdlů.

 

PROSINEC       ČERT A KÁČA

VZKAZ OD KRÁLE          

Pomocníci moji!

Myslíte si, že opravdu znáte všechny pohádky? A co vám napoví tato, kterou Vám teď představiti hodlám: V jedné vesnici byla stará děvečka jménem Káča. Měla chaloupku, zahradu a k tomu ještě pár zlatých peněz, ale i kdyby byla celá ve zlatě seděla, nebyl by si ji ani ten nejchudší chasník vzal, protože byla jako čert zlá a hubatá…

Doufám, že se nebudete báti, když se Káčou a čertem budete muset státi.

                                                                                                          Král Říše pohádek

ÚKOL: ČERTOVINY

V prosinci byly pro děti připraveny zábavné soutěže v duchu „Čertovin“. Děti se na chvíli proměnily v malé čerty a soutěžily v čertovské obratnosti a rychlosti. Běhaly přes překážky, házely bramborou, prolézaly tunelem a závodily v dalších disciplínách. A protože všechny úkoly každý tým statečně splnil, nikdo o odměnu nepřišel.

TÝMY

Díra do pekla

Hod bramborou

Přeskakování plamene

Foukací čerti

Čertovská centrifuga

Čert
a Káča

SKŘÍTCI

splněno

splněno

splněno

splněno

splněno

splněno

KULIHRÁŠCI

splněno

splněno

splněno

splněno

splněno

splněno

TROLÍCI

splněno

splněno

splněno

splněno

splněno

splněno

PERMONÍCI

splněno

splněno

splněno

splněno

splněno

splněno

RARÁŠCI

splněno

splněno

splněno

splněno

splněno

splněno

KULÍŠCI

splněno

splněno

splněno

splněno

splněno

splněno

 

 

 

 

© Double L-art

Základní škola Borovany