Základní škola Borovany - Škola pro život

DOTAční programy 2023

 

Dotační program Podpora práce s dětmi a mládeží (mimo oblast sportu), 1. výzva pro rok 2023

Poděkování za poskytnutí dotace Jihočeského kraje v rámci dotačních programů Jihočeského kraje pro rok 2023 pro Základní školu Borovany:

Nákup vybavení pro táborovou základnu v Nakolicích (matrace do stanů - 3. etapa) s dotací Jihočeského kraje 23 000 Kč v celkové ceně 35 700,- Kč.

 

 

Dotační programy 2022

 
Dotační program Podpora práce s dětmi a mládeží (mimo oblast sportu), 1. výzva pro rok 2022

Poděkování za poskytnutí dotace Jihočeského kraje v rámci dotačních programů Jihočeského kraje pro rok 2022 pro Základní školu Borovany:

Nákup vybavení pro táborovou základnu v Nakolicích (matrace do stanů - 2. etapa) s dotací Jihočeského kraje 35 000 Kč v celkové ceně 56 520,- Kč.

 
 
 

DOTAČNÍ PROGRAMY 2021

 
 
 
Dotační program Podpora práce s dětmi a mládeží (mimo oblast sportu), 1. výzva pro rok 2021, reg. číslo 415-02-024/21
V dotační programu Jihočeského kraje čerpala Základní škola Borovany podporu na obnovu vybavení táborové základny Nakolice ve výši 54.000,- Kč.
Nákupem vybavení (matrace do stanů) byla podpořena obnova vybavení základny určené na kontinuální zájmovou činnost, rozvoj environmentálního vzdělávání. V termínu realizace projektu se uskutečnilo v sedmi týdnech 5 na sebe navazujících běhů letních táborů a 3 víkendové pobyty dětských zájmových oddílů. Obdobná činnost bude pokračovat i v dalších letech.
 
 

 

Dotační programy 2020

Dotačního program Podpora sportu, I. výzva pro rok 2020, reg. číslo 416-03-006

V dotačním programu na podporu sportu škola pořídila vybavení na sportovní činnost (vnitřní házenkářské branky, pojízdné klece na míče, běžecké startovací bloky) se spoluúčastí 20% v celkové ceně 43 950,- Kč.

 

 

 

 

Dotační programy 2019

 
 
 
 
Dotačního program Podpora práce s dětmi a mládeží (mimo oblast sportu), 1. výzva pro rok 2019, reg. číslo 415-02-004/19
V dotační programu Jihočeského kraje čerpala Základní škola Borovany podporu na obnovu vybavení táborové základny Nakolice ve výši 40.000,- Kč.

Nákupem vybavení (stany) byla podpořena obnova vybavení základny určené na kontinuální zájmovou činnost, rozvoj environmentálního vzdělávání. V termínu realizace projektu se uskutečnilo v sedmi týdnech 5 na sebe navazujících běhů letních táborů a 4 víkendové pobyty dětských zájmových oddílů. Obdobná činnost bude pokračovat i v dalších letech.

 

 

Dotačního program Podpora sportu, I. výzva pro rok 2019, reg. číslo 416-03-007
V dotačním programu Jihočeského kraje čerpala Základní škola Borovany podporu na obnovu vybavení víceúčelového hřiště kam byla zakoupena a instalovaná ochranná síť kolem vnitřního prostoru určeného na míčové hry a dále krycí plachta na doskočiště pro skok daleký. Podpora Jihočeského kraje činila 29.000,- Kč.
 
 
 

 

 

 

© Double L-art

Základní škola Borovany