Základní škola Borovany - Škola pro život

Dopravní hřiště

 
 
 

Aktuálně:

Semafory na dětském dopravním hřišti Borovany

Vzhledem k četným žádostem bude v době provozu dětského dopravního hřiště funkční světelná signalizace (semafory). V případě dostatečného zájmu budeme akci opakovat. Zkušební provoz s funkční světelnou signalizací byl zahájen v minulém týdnu a potrvá do 31. července. Věříme, že toto opatření zvýší atraktivitu především pro nejmenší návštěvníky. Informace o dalším „provozu se semafory“ najdete na školních internetových stránkách: https://www.zsborovany.cz/dopravni-hriste/

(úvodní obrazovka, v modrém sloupci vlevo najdete odkaz „Dopravní hřiště“)

 

 

 

Upozornění na zahájení provozu dětského dopravního hřiště v areálu Základní školy Borovany

 

Po nucené koronavirové přestávce nabízíme opět možnost bezplatného užívání dopravního hřiště. Vstup je zajištěn samostatnou brankou od mateřské školy. Každý účastník je povinen dodržovat provozní řád hřiště: Provozní řád final scan.pdf (2,1 MB)

 

 Provoz  pro veřejnost:

a)  v pracovní dny od 1. dubna do 30. června: 15:00 – 19:00 hod.

b)  v pracovní dny od 1. září do 31. října: 15:00 – 19:00 hod.

c)  soboty, neděle, prázdniny od 1. dubna do 31. října: 9:00 - 19:00 hod.
 
 

 

© 2009 double L-art

Základní škola Borovany