Základní škola Borovany - Škola pro život

Absolventské práce

 

ABSOLVENTSKÉ PRÁCE ŽÁKŮ DEVÁTÉHO ROČNÍKU

Absolventské práce jsou pro žáky příležitostí nalézt propojení jednotlivých poznatků a dovedností s vlastními možnostmi. Jsou příležitostí plánovat a zažít osobní úspěch, uvědomit si, že úspěchu může dosáhnout každý.  Absolventská práce je jednou z forem ověření dovedností, schopností a znalostí žáků končících základní vzdělání. Jejím cílem není shromažďování co největšího počtu konkrétních informací, ale prezentace osobnosti žáka a jeho kompetencí.

 

Cíl zpracování absolventské práce

Žák by měl zpracováním absolventské práce prokázat tyto schopnosti a dovednosti:

 • schopnost dlouhodobější samostatné a systematické práce
 • schopnost vyhledávání a zpracování informací
 • schopnost propojit učivo více vyučovacích předmětů a nacházet souvislosti  
 • schopnost grafického, popřípadě výtvarného, nebo technického zpracování tématu
 • schopnost praktické práce na PC – napsat a upravit text, vytvořit prezentaci  
 • svou práci prezentovat

 

Průběh zadávání absolventských prací a jejich zpracování

Žáci obdrží pokyny pro zpracování a přehled nabízených témat. Téma si žáci volí ze seznamu témat připraveného vyučujícími, nebo mohou navrhnout ke schválení některému z vyučujících své vlastní. Každé téma má stanoveno vedoucího práce z řad vyučujících, na které se budou žáci obracet průběžně během zpracování absolventské práce s žádostí o radu a pomoc a u kterého absolvují minimálně dvě povinné konzultace. Pro zpracování absolventské práce mohou žáci po dohodě využívat technické i materiální vybavení školy (počítače, tiskárny, kopírky, papíry). Prezentace absolventských prací se uskuteční na začátku měsíce června.

 

Hodnocení:

Práce bude posuzovat komise složená z učitelů. Posuzovat je bude na základě přečtení práce a ústní obhajoby žáka. Práce vyhovující základním požadavkům budou hodnoceny 3 stupni – vynikající, velmi dobrý, postačující. Nejlepší práce budou odměněny.

Kromě tohoto hodnocení se bude k úrovni práce přihlížet při hodnocení v příslušném školním předmětu podle zaměření práce.

Neodevzdání práce může být důvodem k hodnocení stupněm „nedostatečný“ na úrovni pololetní, či čtvrtletní písemné práce.

 

Kritéria při posuzování:

 • věcná správnost
 • obsah vlastních myšlenek
 • využití více informačních zdrojů
 • nápaditost a originalita zpracování
 • grafická úprava
 • splnění všech povinných součástí
 • přesnost citací
 • gramatická a stylistická úroveň

 

Ke stažení:

Náležitosti absolventských prací 2023.pdf (250405)

Titulní strana.docx (18383)

Titulní strana PP.ppt (197120)

 

 

 

 

 

 

© Double L-art

Základní škola Borovany