Základní škola Borovany - Škola pro život

Družiny

 

Aktuálně:

Kritéria pro přijetí do ŠD a ŠK 2017-2018.pdf (365,5 kB)


Úplata za ŠD a ŠK od 1.9.2013.PDF (202,5 kB)
 

 

Akce školních družin z minulých let najdete v nabídce vlevo.

 

 Školní družiny a školní klub:

 

ŠD a ŠK

vychovatelka

tel. číslo z vestibulu školy

přímá linka do ŠD

1.A, 2.B

Růžena Hovorková

45

38 7932 145

1.B, 2.B

Bc. Lucie Rieneslová

50

38 7932 150

1.C, 2.B

Bc. Věra Weisfeitová

14

38 7932 114

2.A, 3.B

Růžena Čížková

49

38 7932 149

3.C, 4.B

Mgr. Bohuslava Juráková

46

38 7932 146

3.A, 4.A

Milena Machtová

47

38 7932 147

školní klub

Jitka Hejtmánková

41

38 7932 141

sborovna vychovatelek   48 38 7932 148

 Školní družiny a školní klub:

ŠD a ŠK

vychovatelka

tel. číslo z vestibulu školy

přímá linka do ŠD

1.A, 2.B

Růžena Hovorková

45

38 7932 145

1.B, 2.B

Bc. Lucie Rieneslová

50

38 7932 150

1.C, 2.B

Bc. Věra Weisfeitová

14

38 7932 114

2.A, 3.B

Růžena Čížková

49

38 7932 149

3.C, 4.B

Mgr. Bohuslava Juráková

46

38 7932 146

3.A, 4.A

Milena Machtová

47

38 7932 147

školní klub

Jitka Hejtmánková

41

38 7932 141

sborovna vychovatelek   48 38 7932 148


Více zde: http://www.zsborovany.cz/kontakt/

 

 

 

Ráno a odpoledne volejte do ŠD/ŠK :

 

6:00 – 6:30 – z vestibulu ZŠ č. 14

                       přímá linka 38 7932 114

 

6:30 – 7:30 – z vestibulu ZŠ č. 50

                       přímá linka 38 7932 150

 

15:05 – 16:50 – z vestibulu ZŠ č. 14

                       přímá linka 38 7932 114

 

 

 

Vnitřní řád ŠD a ŠK.pdf

 

Celoroční projekt školních družin – školní rok 2017/2018

 

RÁJ SKŘÍTKŮ
aneb velké putování za skřítky

V našem pohádkovém světě žije tolik skřítků nejrůznějších kategorií, že by je těžko někdo spočítal. Existují skřítkové hodní a skřítkové zlí, šikovní a roztržití, usměvaví i zamračení. Všechny ale spojuje to, že jsou malí. Někteří dokonce tak malí, že když se schovají do trávy, nikdo je nevidí. Když se zrovna nikde neschovávají, mají na hlavách vysoké barevné čepičky, aby je náhodou nikdo nezašlápl. Skřítkové jsou většinou šikovní a velice pracovití, a tak jim bývají svěřeny nejrůznější práce a úkoly. Ovšem najdou se i takoví skřítci, kteří jsou pěkní lumpové, do práce se moc nehrnou, něco stále rozbíjejí, jenom zlobí a všechno ničí. Zkrátka ve světě skřítků je to stejné jako ve světě lidském. Těm opravdu zlým skřítkům se říká SKŘETI. Ovšem těch hodných skřítků Hodňoušků je přece jenom více. V pohádkové říši bydlí: skřítci Země, skřítci vodní, skřítci ohniví, skřítci zahradní, skřítci lesní, skřítci hor, skřítci domácí, skřítci podzemní a skřítci vzduchu. Všichni skřítci jsou rádi na světě. Prožívají různé zážitky, dobrodružství, učí se rádi nové věci, jsou kamarádští, chytří, prostě ze všech nejlepší. Pojďme se tedy ponořit do světa Fantazie, kde zažijeme spoustu dobrodružství, kde nám skřítkové ukáží, co všechno dovedou a jak se s nimi máme vlastně vypořádat. Vždyť každý z nás má určitě svého vlastního skřítka a ten mu našeptává, jak se má správně chovat. Každý má možnost se rozhodnout, zda bude poslouchat toho hodného nebo zlého. Ovšem dost lidí poslouchá zlého skřítka a sami o tom nevědí. Pak jsou neposlušní, neposední, rošťáci a uličníci. Stávají se z nich zlí lidé.  

Pojďme si proto slíbit, že se budeme moc snažit a žádné takové zlé skřítky mezi nás nepustíme a společně, když se objeví, vyženeme je z celého světa. Aby se nám všem dobře na Zemi žilo. Naším úkolem bude seznámit se s co nejvíce skřítky, kteří v pohádkovém světě žijí. Projdeme si jednotlivá území, kde pro nás budou mít skřítci připravené různé úkoly. Ty budeme plnit. Pokud zadané úkoly splníme, skřítci nás pustí prozkoumávat další území. Ale musíme si dát obzvlášť velký pozor na skřítky Ničemníčky. Ti se rádi zjevují, kde je nečekáme a hrozně škodí. Aby nás skřítci mezi sebe vůbec pustili, musíme se ve skřítky proměnit i my. Děkujeme maminkám, tatínkům, babičkám a všem, kteří nám pomohli se do skřítkovského obléci. Jinak nás mezi sebe skřítci nepustí. Protože lidské bytosti mají do ráje skřítků vstup přísně zakázán. A jak uděláme úplnou proměnu ve skřítky? To už se nechte překvapit. Teď už jen zbývá popřát všem dětem šťastnou cestu do Ráje skřítků.

 

Hlavním výchovným cílem je rozvíjet fantazii, rozlišovat dobro od zla, co se smí a nesmí dělat, co je dobré pro sebe samotného a co pro ostatní, rozumět sobě samému i lidem okolo sebe tak, aby při střetu se zlým činem neztratily děti důvěru v sebe ani v druhé. Podpořit kamarádství, obratnost, tělesnou zdatnost a šikovnost a stmelení kolektivu.

Pravidla hry: Každý měsíc bude motivován jedním územím, které bude zastupovat jeden skřítek. Děti budou mít připravený úkol, který budou muset splnit. Během celé hry mohou děti navštívit i skřítci Ničemníčci. Děti se s nimi budou muset vypořádat.Děti ze školního klubu budou představovat „hlavní skřítky“ v daných měsících a budou všichni organizovat jednotlivé měsíční úkoly.Každá družina bude mít na chodbě vyvěšeného svého skřítka, kam si za každý splněný úkol z etapy přilepí jeden barevný vous. Na konci hry by všichni skřítci měli mít přilepené všechny barevné vousy za splněné úkoly.

Foto: zsbo.rajce.idnes.cz/Vyzdoba_skolnich_druzin

 

ROZDĚLENÍ DRUŽIN NA TÝMY SKŘÍTKŮ

JMÉNO TÝMU                     BARVA                     ODDĚLENÍ ŠD        VYCHOVATELKA

SMÍŠCI                              ČERVENÁ                         I A                  R. Hovorková

TĚŠÍLCI                             RŮŽOVÁ                          I B                  L. Rieneslová

CHECHTÁLCI                     MODRÁ                            I C                 V. Weisfeitová

VTIPÁLCI                           ZELENÁ                           III A               M. Machtová

USMĚVÁLCI                        FIALOVÁ                         III B               R. Čížková

SRANDÁLCI                        ŽLUTÁ                             III C               B. Juráková

TLEMÍLCI                           DUHOVÁ                          ŠK                 J. Hejtmánková

 

Foto: zsbo.rajce.idnes.cz/Tymy_skritku

 

ZÁŘÍ              Zahájení celoroční hry

Aby nás skřítci mezi sebe vůbec pustili, museli jsme se ve skřítky proměnit i my. Jinak by nás mezi sebe nepustili, protože lidské bytosti mají do ráje skřítků vstup přísně zakázán.

Děti ze školního klubu se proto oblékly do skřítkovského a naučily se skřítkovskou pohádku „Jak skřítkové žijí“, kterou nám zahrály. My ostatní jsme se tím dozvěděli, jak skřítci žijí v různém ročním období a co mají všechno za práci. Praví skřítci nám pak prozradili zaklínadlo, jak promění všechny děti ze školních družin v pravé skřítky.

ZAKLÍNADLO                                                       POKŘIK

Skřítkové, skřítkové koukejte na mně,                      Skřítkové jdou, bojte se,

ať všechny děti proměníme hravě.                            ať to s vámi netřese.

Ať jen radost a samé veselí,

provází všechny skřítky na Zemi.

Od této chvíle, ať skřítci usměvaví jsou

a jenom pořád se radujou.

 

ÚKOL NA MĚSÍC ZÁŘÍ:

Vybarvit si trička, pořídit si skřítkovské čepičky

            Vyrobit si skřítkovského maskota týmů

            Naučit se pokřik

Foto: zsbo.rajce.idnes.cz/Zahajeni_celorocni_hry

           

DIVADLO POHODA

V září nás ve školních družinách navštívil pan Pohoda se svou dcerou a jejich pohodovým divadlem. Letos k nám přijeli s pohádkou „O Krtkovi a princezně“. Moc nás pobavili a zábavnou formou nás naučili, jak správně třídit odpad. Pana Pohodu máme rádi. S ním máme o zábavu postaráno a hodinu a půl se jenom smějeme. Někteří z nás si vyzkoušejí herecké zkušenosti a společně si vždy zazpíváme. Na závěr si vždy pohrajeme pár her a od pana Pohody pak dostaneme i sladkou odměnu. Už teď se těšíme na další návštěvu.

Foto: zsbo.rajce.idnes.cz/Divadlo_Pohoda_2017

 

ŘÍJEN           maskot měsíce   ZEMŇOUŠEK skřítek Země

Vítá vás první území skřítků Země. Skřítkové, kteří tady žijí, jsou všude kolem nás. Jsou to kouzelné a radostné bytůstky, které obývají půdu v lesních oblastech, žijí rádi mezi kořeny stromů nebo ve vysoké trávě. Jsou nesmírně zaměstnaní pro ně velmi důležitou prací. Své činnosti střídají se zábavou. Pro vás si připravili jeden zajímavý závod. Jestli ho všichni dobře splníte, můžete pokračovat zkoumat další území.

ÚKOL NA MĚSÍC ŘÍJEN:

Pohybová hra pět krát pět

Na hřišti nakreslíme čtvercovou síť  5x5 čtverců o velikosti 30x30 cm. Jednotlivá pole očíslujeme na přeskáčku od 1 – 25. Hráči začnou skákat postupně podle čísel od jedničky do dvaceti pěti. Skáčou snožmo nebo po jedné noze. Kdo šlápne na čáru, vedle do jiného pole, dotkne se rukou země nebo v jednom poli udělá dva poskoky, získává trestné body. Úkolem je doskákat v poli dokonce. Měří se čas všech členů týmu dohromady. Celý tým musí doskákat do 10 minut.

Výsledky:

Všechny týmy skřítků doskákaly s časem do 10 minut a získaly tím první vousek na svého maskota.

Foto: zsbo.rajce.idnes.cz/Pet_krat_pet

 

VELKÉ ŘÍJNOVÉ ŠTAFETOVÉ ČTENÍ

Děti ze všech školních družin v měsíci říjnu nezahálely a opět se vydaly do knihovny, aby společně oslavily týden knihoven. V letošním roce nás paní knihovnice Bc. Magdaléna Hluštíková překvapila netradičním Velkým říjnovým čtením. Bylo totiž „Štaflové“. Společně jsme jeden po druhém četli knihu „O modrém světle“. Kdo četl, vyšplhal si na štafle, aby byl lépe slyšet. Kniha nás velmi bavila, a tak jsme četli celé odpoledne. Na závěr jsme využili možnost půjčit si některé knihy domů a někteří z nás se stali novými členy knihovny. Paní knihovnici moc děkujeme, že si pro nás každý rok toto zajímavé odpoledne připraví. Už se těšíme na další akci v knihovně.

Foto: zsbo.rajce.idnes.cz/Staflove_cteni

 

 

HALLOWEENSKÁ VÝSTAVA

V říjnu nám děti ze školní družiny III C paní vychovatelky B. Jurákové krásně vyzdobily chodbu u školních družin vydlabanými dýněmi a halloweenskými ozdobami.

Foto: zsbo.rajce.idnes.cz/Halloweenska_vystava

 

HALLOWEENSKÉ ODPOLEDNE

Zábavné poslední říjnové odpoledne se spoustou soutěžních úkolů, her a diskotékou si pro děti ze školních družin připravili žáci ze třídy 8. A, s paní učitelkou Mgr. Vilmou Skřivánkovou. Strašidelnými kostýmy se to v tělocvičnách základní školy jen hemžilo, z některých převleků šel i strach, ale společně jsme si úterní Halloween hodně užili. Skákání v pytli, hod na dýni, sedanou, kuželky, společný tanec, s úsměvem na tváři všech dětí a to vše se sladkou odměnou zaslouží velkou pochvalu a poděkování všem, kteří se podíleli na přípravě této veselé a výborně připravené akce. Osmáci, bylo to super, děkujeme. Za všechny děti a paní vychovatelky školních družin V. Weisfeitová.

Foto: zsbo.rajce.idnes.cz/Halloweenske_odpoledne

 

LISTOPAD               maskot měsíce           PERMONÍK skřítek Podzemní

Představme si, že se nacházíme hluboko pod zemí, kde je tma, vlhko, samé podzemní chodby. Zde žijí skřítci podzemní. Vypadají tajuplně, jsou hodně staří, pomalí, rozvážní, hodně přemýšliví, jejich práce vyžaduje velkou trpělivost. Žijí si svým životem, mají rádi horko. Když je na povrchu zima a prší, rychle mizí pod zem. I tady na nás čekají nelehké dokonce dva úkoly. Musíme projevit svou zdatnost, rychlost a šikovnost.  Pokud úkoly splníme, můžeme pak pokračovat v dalším putování.

 

ÚKOLY NA MĚSÍC LISTOPAD

Výtvarné ztvárnění skřítků – Jak si představuji svého skřítka a jeho obydlí

Veselý trojboj 

 

BUBLINKOVÁ SHOW

Fantastickou podívanou plnou kouzel a bublinek nám přijeli v listopadu do školních družin ukázat pravý kouzelník se svou půvabnou kolegyní. To odpoledne jsme zažili něco nevídaného. Kouzelník nám předvedl, jak se proměnit v králíka, jak spojit roztržený papír kouzlem, jak nalít do novin vodu, aniž by se rozmočily, jak vyměnit kartu v zubech paní vychovatelky a mnoho dalších kouzel. Největším zážitkem však byly obrovské bubliny, do kterých se vešli děti i dospělí a mohli tak prozkoumat vnitřek bublin. Dozvěděli jsme se, co všechno se dá vložit do bublin a jaké efekty se dají z bublin vyčarovat. Menší bubliny létaly vzduchem, bublinková housenka se povedla hodně dlouhá a spojovaly se malé bublinky s velkými bublinami, no prostě nádhera.

Foto: zsbo.rajce.idnes.cz/Bublinkova_show

 

 

MAŇÁSKOVÉ DIVADLO ŠOK

Od září ve školních družinách bylo založeno zbrusu nové maňáskové divadlo. Paní vychovatelky M. Machtová a V. Weisfeitová hledaly šikovné děti, které se nebojí vystupovat a rády se k nim přidají. Malé herce, co rádi malují, recitují a třeba i tancují, zpívají a ne jenom se dívají. Do kroužku se přihlásilo 24 odvážných a musíme podotknout i moc šikovných dětí, ze kterých se stali dobří kamarádi. Proto jsme nemuseli dlouho přemýšlet nad názvem našeho divadla. Začáteční písmena party Šikovných Opravdových Kamarádů rozhodla o názvu našeho maňáskového divadla ŠOK.  

A jak to s naším divadélkem vypadá teď?

Máme za sebou první zářijovou seznamovací schůzku, při které nám Matěj s Kubou Stiborů ukázali své herecké dovednosti. Při druhé schůzce jsme navštívili borovanskou hasičskou zbrojnici, kde nás přivítal pan Václav Hanzal, bývalý režisér a člen loutkářského souboru Jiskra SDH Borovany. Prohlédli jsme si loutky, maňásky, kulisy a krátce jsme pobesedovali o tom, jak se vlastně takové divadlo hraje. Nakonec jsme si sami zahráli divadlo s plošnými loutkami. Tím však naše spolupráce nekončí. Až budou mít loutkáři postavenou divadelní konstrukci, přijdeme se zase podívat, jak se takové loutky vodí. V září jsme také poprosili našeho pana školníka Pavla Čeňka, aby nám vyrobil paravan, paní vychovatelky nám nakoupily maňásky a společně jsme namalovali kulisy a vybrali pohádku. Ovšem, že žádné začátky nejsou jednoduché a neobejdou se bez komplikací, ani naše divadlo se bez starostí neobešlo. Naší největší zátěží byl velmi nákladný začátek, který financovala základní škola Borovany. To však k rozjezdu maňáskového divadla nestačilo a proto jsme požádali o pomoc i město Borovany, které nám vyšlo vstříc s finančním darem. Za tento dar jsme pořídili mikrofony s příslušenstvím a trička s logem našeho divadla. V současné době probíhá v městské knihovně Augustina Dubenského naše první fotografická výstava o vzniku maňáskového divadla Šok. A nyní nás už čeká samotné hraní. Vlastně perný nácvik pohádky, abychom pak mohli našim spolužákům, paní učitelkám, rodičům, veřejnosti a všem příznivcům naše divadélko představit na živo. Máme mnoho plánů, držte nám tedy pěsti, aby se nám to všechno podařilo. Za finanční dary, bez kterých by nemohlo maňáskové vzniknout, chceme moc poděkovat panu řediteli ZŠ Borovany Mgr. Lubošovi Laczkovi a panu starostovi města Borovany Ing. Petru Jenknerovi. Stejně tak děkujeme všem, kteří se podíleli svou pomocí na našich prvních krocích.

                                                                                               M. Machtová a V. Weisfeitová

fotografie: zsbo.rajce.idnes.cz/Manaskove_divadlo_foto

 

 

 

© 2009 double L-art

Základní škola Borovany