Základní škola Borovany - Škola pro život

Archiv článků

16.04.2018 13:34

Hurá do pravěku!

Právě s tímto heslem žáci čtvrtých tříd po návratu z velikonočních prázdnin vyrazili na exkurzi do Českých Budějovic. Čekal nás zajímavý den. V plánu jsme měli návštěvu Vodárenské věže a výukový program o době kamenné v Jihočeském muzeu z projektu Archeologické muzejní...
16.04.2018 13:32

Jihočeský zvonek opět pro naši školu

V pondělí 9. dubna se konalo okresní kolo pěvecké soutěže Jihočeský zvonek v DDM v Č. Budějovicích. Každý soutěžící zpíval dvě lidové písně, z toho alespoň jedna byla bez hudebního doprovodu. Naši školu v soutěžních kategoriích reprezentovaly Lucie Barabášová a Šárka Kubešová z 5. B. Nutno říci, že...
22.03.2018 09:43

Návštěva předškoláků

Ve středu 20. března 2018 nás navštívili předškoláci místní mateřské školy spolu se svými učitelkami. Již od rána se na ně prvňáčci těšili. Chtěli jim ukázat a pochlubit se, co všechno se od září v první třídě v českém jazyce a matematice naučili. Na úvod žáci dětem přednesli básničku o abecedě,...
09.03.2018 11:02

Nejlepší biologové naší školy

Během února proběhlo školní kolo biologické olympiády, které se zúčastnilo 20 žáků druhého stupně. Tématem letošního ročníku je „Pohyb“. Školní kolo se skládalo ze tří částí: praktického úkolu, testu znalostí a poznávání rostlin a živočichů. V kategorii D prokázali nejlepší znalosti a...
08.03.2018 07:40

Borovanský zvonek

Dne 7. 3. 2018 proběhlo tradiční školní kolo pěvecké soutěže pro mladé talenty naší školy.  Děti se velmi těšily a důkladně se na soutěž připravily. A některým z nich patří velká pochvala za překonanou trému. Výkony všech našich zpěváčků byly ohodnoceny diplomy, pochvalou a pro všechny...
06.03.2018 12:36

MLADÝ CHEMIK ČR

Soutěž Mladý chemik je určena žákům devátých tříd základních škol a jejím cílem je představit chemii jako perspektivní studijní i pracovní obor. Akce probíhá za podpory Svazu chemického průmyslu ČR, Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a...
02.03.2018 13:33

Jak se stát konstruktérem a programátorem robotů už od první třídy

Od září loňského roku probíhá na naší Základní škole v Borovanech kroužek robotiky. Již od prvních měsíců svého fungování se stal kroužek velmi oblíbeným. Náplní jednotlivých schůzek klubu robotiky je totiž práce se stavebnicí LEGO WeDo 2.0, která je pro děti velmi atraktivní. Práce se...
02.03.2018 09:30

Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2018/2019

            Ředitelství Základní školy Borovany oznamuje, že zápis žáků do 1. ročníku pro školní rok 2018/2019 se koná   ve čtvrtek 5. dubna 2018 od 13,3o hod. do 17,3o hod. v pátek 6. dubna 2018 od 13,oo hod. do 16,oo hod. v budově...
02.03.2018 09:12

Konzultace o prospěchu a chování

Dne 21.3.2018 se konají od 15.30 do 18.00 hodin konzultace o prospěchu a chování.    
16.02.2018 11:25

PREMIÉRA MAŇÁSKOVÉHO DIVADLA ŠOK

            Co všechno se dá naučit, připravit a zvládnout za pár měsíců, když se sejde parta šikovných opravdových kamarádů, ukázaly děti z maňáskového divadla ŠOK. Od září se pilně připravovaly, aby na konci ledna mohly všem představit...

© 2009 double L-art

Základní škola Borovany